10 Мая 2019

Підготовлено навчальний посібник «Основи освітянського менеджменту»

Опубликовал К.Н. Крупенченкова

Професором кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної Академії управління персоналом, кандидатом педагогічних наук Найдьоновим Іваном Миколайовичем підготовлений навчальний посібник «Основи освітянського менеджменту». Рецензентами навчального посібника виступили авторитетні українські вчені: І.Д. БЕХ − доктор психологічних наук, професор (Директор Інституту проблем  виховання Національної Академії педагогічних наук України); М.Ф. ГОЛОВАТИЙ – доктор політичних наук, професор (завідувач   кафедри політології, соціології та соціальної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом); Н.М. ЧЕРНУХА −   доктор педагогічних наук, професор, (професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки факультету психології  Київського національного  університету ім. Тараса Шевченка).

Мета навчального посібника − здобуття студентами необхідних теоретичних засад, інноваційних підходів щодо прийняття самостійних рішень у галузі управлінської діяльності і набуття практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів управління змістом робіт в освітній організації.

У навчальному посібнику обґрунтовані і систематизовані актуальні питання теорії організацій та менеджменту організації у галузі освіти. Здійснено розгляд проблемних питань з управління змістом робіт  в освітній галузі.  Змістовно розкриті питання  місця і ролі керівника освітньої організації в управлінні навчально-виховним процесом,  питання психології  менеджменту в освіті. Висвітлені  загальні основи  управлінської діяльності,  інноваційні технології, методики керівника, як сучасного менеджера в освітній галузі. Отримані знання можна буде використати при організації ділових стосунків із підлеглими, успішність яких, значною мірою, визначається умінням комплексно використовувати психолого-педагогічні знання при організації  колективу та управлінні ним.

Адресуючи даний навчальний посібник студентам магістратури, аспірантам і молодим викладачам, сподіваємося на доцільність його використання у системі підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, а також під час самоосвіти, індивідуальної творчої роботи всіх, хто причетний до справи навчання і виховання молодого покоління!

Вітаємо колег із виходом наукового видання та бажаємо подальших творчих успіхів!