30 Марта 2019

Прикладна та професійна акмеологія

Досліджується наукова теоретична та практична проблема Людинологія (Людинознавство) на основі застосування таких інноваційних наук як акмеологія (професійна, прикладна), кіберакмеологія, акме- гендерологія що      використовуються для аналізу, систематизації, концептуалізації,                 класифікації та розвитку потенційно -  ресурсних можливостей людини із  застосуванням прогресивних інформаційних технологій. Для всіх, хто цікавиться удосконаленням власного життя, бажає поліпшити свої здібності, визначитися з майбутньою професією та досягти             бажаного результату на шляху своєї життєдіяльності.Інноваційна акмеологія в житті Особистості