20 Августа 2019

Сучасні інформаційні технології для реалізації потенційно-ресурсних можливостей особи та визначення її долі

Інноваційні ІТ

Авторський семінар-тренінг: „Сучасні інформаційні технології (СІТ) для реалізації потенційно-ресурсних можливостей особи та визначення її долі. Теоретично-практичний авторський семінар призначений для Всіх, кому не байдуже Власна Доля, Карьера, Успіх, Фінансове благополуччя та „Здоровий імідж”. На семінарі теоретично розглядаються і практично закріплюються основні питання стосовно досягнення успіху дитиною за допомогою СІТ. Учасники семінару отримають матеріали по всім питанням, що будуть розглянуті та приймуть участь у практичних і тестових заняттях семінару з питань створення власної інформаційної системи: «Здоров»я, Успіх, Гармонізація Особи».

                        Загальні питання семінар-тренінгу:

 1. СІТ та їх використання у житті кожної особи.
 2. Застосування інформаційних систем (ІС) для виявлення і допомоги в розкритті можливостей особи.
 3. Технології використання свідомості, підсвідомості, інтуїції, як запорука досягнення Гармонійного розвитку Особи.
 4. Комп”ютерні бізнес-процеси власних бажань.
 5. „Здоровий імідж” – технологічні особливості.
 6. Комп”ютерні „Сім Духовних Законів Успіху”.
 7. Сім рівней архітектоніки креативного саморозвитку особистості.
 8. Практичні заняття та тестування.
 9. Створення власної акмеологічної інформаційної системи „Твої вершини життя”.

Детальний зміст занять:

ВСТУП

 1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ: Інтелект, Творчість, Когнітологія, Креативність,Біхевіоризм, Синергетика, Інформаціологія, Акмеологія
 2. Кінцева Мета Особи та її реалізація
 3. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНЬ
 4. Поліакмова модель Особистості
 5. Кібернетична Акмеологія – як інструмент акселерації можливостей Особи
 6. Стрес: Ди-Стрес, Еу-Стрес
 7. Обдурювання у нашому житті
 8. Любов, Кохання та їх реалізація
 9. Керування тривогою, страхом, депресією
 10. Перешкоди, їх подолання та використання
 11. Фінансовий стан та Успіх
 12. Здоров»я та його гармонізація
 13. Тестування та діагностика

ЛЕКЦІЯ 1.

Рівні (ракурси) Особистості та Закони, що їх підтверджують

 1. Існуючи та перспективні ІТ для гармонізації особистості
 2. Свідомість, Підсвідомість, Інтуїція: Архе-тип Особи
 3. Психологія успішної Особи («Щасливчика»)
 4. Онто- і Філо- генез Особи
 5. Акме – досягнення Особистості: Медитація, Релаксація, Рефлексія, Аутогенне тренування
 6. Мотивація, Піраміда потреб
 7. Тестування та діагностика

ЛЕКЦІЯ 2.

 1. Любов, кохання та їх моделювання
 2. Прогнозування любові – кохання
 3. Технологія Pickup у любові – коханні

ЛЕКЦІЯ 3.

                Підсвідомість та Інтуїція

 1. Налаштування на успіх
 2. Технологія закладки думок
 3. Могутність підсвідомості
 4. Інтуїція та успіх
 5. Акмеологічні складові Успіху
 6. Здоровий Імідж
 7. Тестування та діагностика

ЛЕКЦІЯ 4.

 1. Акмеологія, Тестологія, Кібернетичне тестування
 2. Вправи, Анкетування для побудови творчого Акме-іміджу Особистості
 3. Комп»ютерна Валеологія
 4. Ендо-, Мезо-, Екзо- психологія гармонійної Особистості
 5. Завдання та коментарі стосовно побудови Власної ІС з акмелогічних проблем

ЛЕКЦІЯ 5.

 1. Ошуканство у нашому житті
 2. Комп»терне бізнес – планування анти-Ошуканства
 3. ІС з проблем анти-ошуканства
 4. Тестування та діагностика

ЛЕКЦІЯ 6.

 1. Стреси та їх класифікація
 2. Використання стресу для гармонійного розвитку Особи
 3. Анти-стрес – інструментарій акселерації акме-Особи

ЛЕКЦІЯ 7.

 1. Здоров’я – основа успіху і досягнення пікових можливостей Особи
 2. Онто-, Філо- генетичні можливості Здоровя
 3. Моделювання власного здоровя

        За бажанням учасників автор проводить тренінгові факультативи з питань:

 1. Самооцінка та Ваш „Здоровий імідж”: Технологічні особливості
 2. Творчі здібності, нахили, уподобання: технології придбання
 3. Проблеми і можливості само вирішення (Приклади)
 4. Взаємовідношення – як технологія досягнення успіху (Приклади)
 5. Комп”ютерна валеологія та Ваш успіх (Приклади)
 6. Комп’ютер і ВИ: разом володарюйте, отримуйте та багатійте
 7. Комп”терне бізнес планування власних бажань
 8. Синергетичні, Когнітологічні особливості людських законів життя та успіху (Приклади)
 9. Закони життя або Успіху: Демонстрація та реалізація Власної акмеологічної інформаційної системи „Твої вершини життя або Володарюй та збагачуйся”

Кінцевою метою тренінгів є:

 • Показати, як за допомогою СІТ, Акмеології та Нейро - Лінгвістичного Програмування можна отримати рекомендації, поради чи технології стосовно досягнення кожним – Щастя, Успіху, Культури Здоров’я, Благополуччя, краще пізнати себе і Світ тощо.
 • Повідомити, як можна автоматизувати цю процедуру за допомогою відповідних акме-Автоматизованих Робочих Місць
 • Зацікавити Вас у подальшому прийняти участь  у наших семінарах-тренінгах
 • Протестуватися на визначення кожним до якого типу Людини він належить і яку особистістну технологію успіху йому треба використовувати
 • Навчити реалізовувати власні бажання на основі СІТ

            Тренінг проводить професор, Академік УАА - АНТОНОВ Валерій Миколайович, автор понад 600 наукових праць, 50 – монографій та навчальних посібників, Персональний сайт – www.vant.ho.com.ua