21 Июля 2019

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Innovation Acmeology

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ:

(Ексклюзивно- «стрижневі» Вимоги, Функції Задачі) – фрагмент.

 

            Вимоги (ознаки-умови).

 1. Виконання авторської концепції - «3 П + 3 С»: Порядність, Патріотизм, Професіоналізм + Соціологія, Собріологія, Санологія.
 2. Відповідність (Акме- обдарованість) до педагогічної роботи (генетично-природно-психологічно виховна).
 3. Зацікавленість, мотивація.
 4. Наявність Acme- Self – освіти, виховання, визначення та актуалізації/
 5. Інноваційна акмеологічність.
 6. Емержентність, синергетичність, холіцестичність, дівергентність.
 7. STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics) – міждисциплінарна освіта.
 8. Гуманістичність.
 9. Акме- технологічність.
 10. Емпатійність, дружелюбність, комунікативність тощо.

Функції Акме- інноваційного SMART¹ вченого-педагога.

 1. Людинознавець.
 2. Дослідник.
 3. Науковець.
 4. Еврістолог.
 5. Експертолог.
 6. Інноваціолог.
 7. Емпірик.
 8. Тестолог – діагност.
 9. Когнітолог.
 10. Креатолог.
 11. Педагог.
 12. Акмеолог
 13. Кіберакмеолог тощо (більше 270 наук про людину).

¹SMART — мнемонічна абревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проектному управлінніменеджменті та персональному розвитку. Вперше ця абревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана (англ. George T. Doran) в журналі Management Review.[1] і утворена вона зі слів англ. specific, measurable, assignable, realistic, time-related — конкретна, вимірювана, має виконавця, реалістична, обмежена в часі. Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної мети.

Задачі.

 1. Інноваційність.
 2. Науковість.
 3. Педагогічність.
 4. Акмеологічність.
 5. Мудрагельність (софійність, філософічність).
 6. Антиципативність.
 7. Експертність.
 8. Монетизаційність.
 9. Оригінальність.
 10. Діагностичність.
 11. Здоровялогічність (валеологічність).
 12. Кваліметрологічність тощо.

 

Наші науково-інноваційні пошуки і акме- дослідження за допомогою системного SMART- аналізу і кібернетично-математичної акмеологічної експертно-аналітичної ергатично-евристичної технології дозволяють зробити такі наступні попередні висновки. У теперішній час існують такі базові (основні типи людей, які опікуються проблемою освіти, вихованням, тестуванням-діагностикою та професійним і життєвим «визначенням» людей):

 • Лектор;
 • Вчитель;
 • Викладач;
 • Моно- викладач;
 • Полі- викладач;
 • Акме- Педагог дивергент;
 • Акме- Вчений – Педагог;
 • Акме- Майстер – Педагог;
 • Безліч проміжних типів.

Наприклад,

 • Лектор- людина, яка в декларативному режимі висловлює свою думку за вибраною тематикою.
 • Вчитель – людина, яка вчить оточуючих будь-яким знанням, що від неї «вимагає» конкретна дисципліна, план учбового закладу та нормативна програма.
 • Викладач – людина, яка вміє (опанувала) лише якісно-професійно attainable-«викладати свою» дисципліну, предмет, курс.
 • Моно- викладач (інтерпретатор) – людина, яка інтерактивно викладає предмет відповідно до одного джерела (паперового чи/або електронного): підручника, навчального посібника, монографії, реферату, конспекту лекцій тощо (не обов’язково власних).
 • Полі- викладач (компілятор) - людина, яка інтерактивно викладає предмет відповідно до декількох джерел (паперових чи/або електронних): підручника, навчального посібника, монографії, реферату, конспекту лекцій тощо (не обов’язково власних.
 • Акме- Педагог дивергент - людина, яка навчає у емпатійному діалозі відповідно до декількох джерел (паперових чи/або електронних): підручника, навчального посібника, монографії, реферату, конспекту лекцій тощо (не обов’язково власних), але з обов’язковим власним коментарем, аналізом, синтезом, дослідженням на основі сучасних інтелектуальних технологій.
 • Акме- Вчений – Педагог - людина, яка навчає відповідно до інноваційних міждисциплінарних джерел (паперових чи/або електронних)- існуючих і власних: з обов’язковими персональними коментарями, аналізом, синтезом, індивідуальними акме- онтологічними дослідженнями на основі сучасних інтелектуальних кібер- акме- технологій і у відповідності з концепцією і принципами наук про людинознавство (більше 270 наук), та працює у відповідності з вище переліченими вимогами, функціями і задачами в режимі STEM-освіти².

²STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничонауковий компонент + інноваційні технології. Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких дисциплін. У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок, що включає творчі та художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика і т.д.). Тому що майбутнє, засноване виключно на науці, навряд чи когось порадує. Але майбутнє, яке втілює синтез науки і мистецтва, хвилює нас вже зараз. Саме тому вже сьогодні потрібно думати, як виховати кращих представників майбутнього.

На думку американських вчених спроба активізувати освіту тільки в напрямку науки без паралельного розвитку Arts-дисциплін може призвести до того, що молоде покоління позбудеться навичок креативності. Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною. Адже за деякими даними залучення тільки 1% населення до STEM- професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. А потреби у STEM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших професіях, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.

                SMART- Педагог = Акме- Педагог.