27 Марта 2019

Гармонійна акме- особистість журналіста

Акме-Журналіст.pdf  Гармонійна Акме- Особистість Журналіста

 В Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" започатковано майстер-клас на тему: «Гармонійна Акме- Особистість Журналіста». Майстер-клас (лекції, семінари) організовано під керівництвом  доктора наук, професора, акме- викладача, академіка - Антонова Валерія Миколайовича.

 Досліджується проблема, що журналіст, це мозок, душа і дух нації; це «арій» душі і духу,  що справжній журналіст формується через - Самоосвіту та самовдосконалення, що  повинні завжди супроводжувати гарного журналіста. Наголошується, що:

 1. Журналіст грамотно володіє мовою та має відчуття стилю, широкий кругозір та ерудованість.
 2. Журналіст володіє знаннями з 270 наук про людину (Людинологія- людинознавство), що допомагають йому налагоджувати контакти з різними людьми.
 3. Журналіст володіє іноземними мовами, що значно розширює сферу його можливостей.
 4. Журналіст має розвинуті творчі здібності та аналітичний склад мислення.
 5. Журналіст - фахівець з Комунікабельністі, цілеспрямованісті, допитливісті та винахідливісті.

Також розглядаються питання:

 1. Журналіст - це одна з найнебезпечніших, екстремальних, стресових та ризикованих професій. Журналіст - це універсальна Акме- Особистість, знавець інноваційної науки: ЛЮДИНОЛОГІЯ і МУДРАГЕЛІЯ; це детектив з міцної психікою і нервами (тілом, душею і духом). Це Антрополог і Філософ - мудрагель.
 2. Журналістика - це мистецтво, наука і релігія (одночасно). Це поклик Душі, Серця, Розуму на генетичному рівні.
 3. Основні проблеми Журналіста. Основні переваги Журналіста.
 4. Наголошено, що Національна Спілка Журналістів України (НСЖУ) - об’єднує акме- людей та формує і розвиває акме- арієв.
 5. НСЖУ - допомагає, роз’яснює, розкриває, досліджує, аналізує та синтезує основні проблеми життєдіяльності людини взагалі, та роздержавлення, приватизацію, право власності - зокрема, а також захист інтелектуальної власності і комп’ютерне та Інтернет - авторське право.
 6. На кафедрах Університету - здійснюється комп’ютерне тестування, моніторинг, сканування та приборна діагностика акме- здібностей студентів, які навчаються, щоб «стати журналістом».

         Разом з  Українською Академією Акмеології (керівник академік Антонов В.М.)  на кафедрах Університету формується «Генетичний паспорт журналіста» на основі медико- біологічної гомеостазної поліакмової моделі та експертно-аналітичної інформаційної системи з урахуванням збереження і вдосконалення  акме- психо- генетичного і фізіологічного здоров’я журналіста, його самозбереження, самореалізації, самовдосконалення, само мотивації, самоосвіти тощо. Визначаються потенційно-ресурсні можливості Людини для визначення її придатності (її генотипу) до якісної роботи журналістом, тобто визначається наявність ГЕНА - Журналістики  у майбутнього чи існуючого Журналіста.

         Студенти кафедр приймають участь у роботі Інтернет-Центра «Акме-  Гармонія», що створений  в НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»  у якому здійснюється тестування і діагностика студентів з виявлення, розвитку та удосконалення природно- генетичних (потенційно - ресурсних) можливостей студентів.

         Розроблена біологічно - медична аналітично-експертна інформаційна система, яка досліджує індивідуальні характеристики - параметри особи (фізичні, духовні, інтелектуальні) та видає рекомендації відносно здібностей, обдарованності та професійної орієнтації студента у вигляді індивідуального біологічно-медичного генетичного «паспорта студента», де відображаються основні «здібності» студента і на основі якого формуються технології, алгоритми, методики, рекомендації тощо з метою самореалізації та самовдосконалення особистості.

         Розвиток та удосконалення внутрішніх (успадкованих та набутих в наслідок навчання і виховання) та соціальних здібностей студента здійснюється за напрямками: профорієнтація, профвибір, профпрацевлаштування, самоосвіта, стресостійкість, робота в команді, самоактуалізація, гармонійних розвиток тощо.

         Результатом роботи Центра та комп’ютерної ІС є підвищення якості навчання, освіти та виховання студентів, а також  можливість вибору студентом гармонійного шляху своєї життєдіяльності у якості журналіста.

 

        

Тренд Журналістики в 2019 р.

*