30 Марта 2021

Україно-Китайські проекти з інноваційних технологій

Антонов Україно-Китайські проекти

 

Автор Україно-Китайських проектів: Антонов Валерій Миколайович

 

Назва проекту №1: Інформаційно-телекомунікаційні інноваційні технології

                        для комп’ютерного моделювання гармонійної людини

Ідея інноваційної технології (проекту):

 1. Проаналізувати домінантні особливості людини
 2. Дослідити напрямки існування та розвитку людини
 3. Протестувати і продіагностувати потенційно-ресурсні можливості людини
 4. Побудувати індивідуальну Модель людини
 5. Видати рекомендації щодо акселерації (розвитку) гармонійної акме- людини з метою досягнення нею вершин у процесі її життєдіяльності.

 

 • Надання допомоги Людині при вирішенні проблеми досягнення її гармонійної акме- життєдіяльності, що здійснюється за рахунок дослідження у галузі прикладної та професійної акмеології на основі науки «Людинологія або Людинознавство».
 • Сама людина у переважній більшості випадків свідомо не знає «сама себе». Це для неї скоріше «чорна скринька», ніж засіб досягнення гармонійної життєдіяльності.

 

Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо: Мінімально працююча модель

 

Місто, де базується команда проекту:

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології

 

Назва проекту №2: Проектування та реалізація банка інноваційних                                інформаційно-телекомунікаційних освітніх технологій

 

Ідея проекту:

            Дослідження, проектування та реалізація прогресивних освітніх технологій, акмеологічних  інформаційно-телекомунікаційних освітніх    технологій, нейропсихологічних акмеологічних технології, статево-гендерних нейропсихологічних акмеологічних технологій, етасологічних нейропсихологічних акмеологічних технологій, етносних нейропсихологічних акмеологічних технологій, біологічно-генетичних нейропсихологічних інформаційно-телекомунікаційних освітніх     технологій у навчання та вихованні,  біологічно-генетичних нейропедагогічних інформаційно-телекомунікаційних освітніх технологій у навчання та вихованні, квантових нейропедагогічних інформаційно-телекомунікаційних освітніх технологій, кібернетично-акмеологічних  аспектів інформаційно-телекомунікаційних освітніх технологій нейропедагогіки, кібернетично-математичних акмеологічні аспекти інформаційно-телекомунікаційних освітніх       технологій нейропедагогіки.  Комп’ютерне моделювання гармонійної людини на основі інноваційних освітніх технологій.  Прогнозування освіти та виховання гармонійної людини на основі інноваційних освітніх технологій. Дослідження  перспективи розвитку освіти в Україні на основі інноваційних телекомунікаційних освітніх технологій.

Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо:

            Мінімально працююча модель

Місто, де базується команда проекту: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології, АПЕПС, ТЕФ;

 

 

Назва проекту №3: Проектування та реалізація “Креативного банка знань  інноваційних креативних пріоритетних ідей: державного та громадського призначення на основі інноваційних інформаційно-телекомунікаційних          технологій

 

Ідея-мета проекту:

         Дослідження, проектування та реалізація прогресивної:

а/ інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема, грід- та хмарних технологій, комп`ютерних навчальних систем, систем електронного бізнесу:

 • застосування національних інформаційних ресурсів, інтегрованих систем баз даних;
 • використання комп`ютерних програмно-технічних засобів, телекомунікаційних мереж та систем, грід- та хмарних технологій;
 • впровадження технологій та інструментальних засобів електронного урядування;

      

         б/  Розвитоку систем інтелектуального моделювання для розв`язання задач у галузях економіки; обороноздатності держави; управління складними об`єктами в екології, біології та медицині; освіти; робототехніки та складних техногенних систем:

 • застосування технологій та засобів виробництва програмного забезпечення;
 • використання інформаційно-аналітичних систем, систем підтримки прийняття рішень;
 • розроблення інформаційно-комунікаційних технологій інтелектуального управління автономними мобільними роботами багатоцільового призначення для розв`язання широкого спектра актуальних прикладних завдань.

         в/ Впровадження новітніх технологій захисту інформації в телекомунікаційних та інформаційних системах різного призначення, у тому числі технологій та засобів захисту інформації.

         г/ Розвиток технологій довгострокового зберігання інформації та управління "великими даними" (big data), у тому числі технологій, системи та засобів оброблення, зберігання і передавання цифрової інформації.

         д/ Розробка та стандартизація технологій зв`язку п`ятого покоління - 5G, у тому числі інтерфейсу 5G-технологій, та створення програмного забезпечення для їх функціонування.

         е/ Розвиток та впровадження систем Інтернету речей, у тому числі:

технологій ідентифікації об`єктів;

технологій обміну інформацією між пристроями та об`єктами;

розробка систем захисту елементів Інтернету речей від несанкціонованого втручання.

         ж/ Освоєння технологій квантових обчислень:

 • розроблення та запровадження технологій квантових обчислень шляхом розв`язання інженерних проблем створення кубітів, здатних довгий час зберігати "переплутаний" квантовий стан, що не залежить від зовнішніх впливів;
 • створення на основі кубітів великих когерентних систем з надпотужними обчислювальними можливостями;
 • розроблення для квантових комп`ютерів елементів з вищою, ніж у кубітів, розмірністю;
 • розроблення методів генерації та детектування некласичних станів в оптичному та мікрохвильовому діапазонах;
 • розроблення ефективних методів неруйнівного вимірювання та керування ними, створення ліній зв`язку, захищених від підслуховування.

         ж/ Розвиток та впровадження систем штучного інтелекту, у тому числі:

 • нових інтелектуальних технологій транспорту (безпілотні автомобільні засоби, управління і планування транспортними потоками у місті);
 • технологій, алгоритмів і програмно-технічних засобів інтелектуальних сервісів побутового, медичного, соціального призначення;
 • інтелектуальних систем військового призначення (солдат майбутнього, мобільні роботи для розмінування, інтелектуальні системи керування озброєнням);
 • інтелектуальних систем керування автономними роботами та робототехнічними комплексами;
 • інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності;
 • систем розпізнавання образів (технічного зору, мовлення тощо);

         інтелектуальних веб-технологій, хмарних обчислень.

 

Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо:

            мінімально працююча модель

Місто, де базується команда проекту: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології

 

Назва проекту №4: «Розроблення креативних комп`ютерних акмеологічних  інноваційних енергетичних еколого-економічних експертно-аналітичних комплексів різного рівня та призначення».

Ідея-мета проекту:

            Розробка та реалізація інноваційної технології: «кіберакмеологічний моніторинг             довкілля» для вирішення питань:

 • екологія акме- людини;
 • інвайронментальне комп’ютерне моделювання в Україні;

комп’ютерне моделювання і проблеми сталого розвитку.

            Комп’ютерне моделювання екології довкілля (за регіонами).

            Математичне моделювання інноваційних акмеологічних еко- медико-біологічних             систем.

            Створення еко-ерготехнічних акмеологічних комплексів біо- медичного призначення.

            Автоматизація робіт інвайронментальної сфери.

 

            Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо:

            Мінімально працююча модель

Місто, де базується команда проекту:

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології

 

Назва проекту № 5: Проектування, реалізація та впровадження «Кібернетично-акмеологічної креативної аналітично-експертної інноваційної інформаційної системи»

 

Ідея-мета проекту:

            Розробка та реалізація «Кібернетично-акмеологічної креативної аналітично-експертної інноваційної інформаційної системи» з метою:

 • Виявлення обдарованої команди стартаперов;
 • Визначення рейтингу когнітологічних пропозицій, досліджень, ідей та стартап -проектів поданих на конкурс;
 • Формування критеріїв: креативності проектів; обдарованості команди; критеріїв допуску проектів, команд до конкурсу.

           

            Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо:

            Мінімально працююча модель

Місто, де базується команда проекту: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології