28 Марта 2019

Українська акме- Жінка - золотий фонд нації

Українська Жінка - золотий фонд нації

Розглядаються інноваційні питання акмеології, та її практичне застосування в Україні. Робиться наголос на гендерній та статево-етасологічних (вікових) особливостях акмеологічної гармонійної людини в загалі і українській акме- жінці. Гармонійна людина та її акме- можливості описані під кутом зору фемінології (науки про місце і роль жінок у суспільстві) з наголосом на акме- використанні внутрішніх (потенційно-ресурсних) можливостях людини, які можуть бути визначені на основі авторської методики і розвинуті і удосконалені за допомогою інноваційної технології під назвою кібернетична акмеологія. Описані основні акмеологічні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи гендерології, статеології, фемінології та кібернетично-математичної акмеології; проблеми кібернетично – акмеологічного дослідження гендерології та статі; чинники потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи гендерно-статевої акмеології, етасологічні, гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кібернетично акмеологічного гендерно-статевого дослідження; а також питання гендерно-синергетичної акмеології, гносеологія застосування акмеології та кібер-математичної акмеології.

            Для всіх зацікавлених у пізнанні і розкритті своїх природних біологічно-генетичних та анатомічних успадкованих можливостей з метою гармонійно-цівілізованої акме- життєдіяльності та вибору якісної професії за індивідуальними акме- можливостями через самовизначення, самореалізацію, само мотивацію, самопрофорієнтацію та самоактуалізацію. А також для викладачів, студентів і науковців та всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами застосування інноваційної кіберакмеологічної технології під кутом зору гендерно-статевої акмеології гармонійної людини.