6 Сентября 2019

Відбувся попередній захист дипломних робіт студентів кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом

Опубликовал К.Н. Крупенченкова

05 вересня 2019 року, під керівництвом завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Жукової І.В.  відбувся попередній захист дипломних робіт студентів кафедри: Фіщук А.Г., Іншина М.І., Чехович Л.М., Пузь В.А. та Скакун А.Ю.

Керівництво дипломними роботами здійснювали - Жукова І.В. – кандидат наук із державного управління, доцент; Найдьонов І.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом; Юсеф Н.Н. - кандидат технічних наук, професор кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом .

Дипломна (магістерська) робота має узагальнюючий характер та є самостійною індивідуальною кваліфікаційною роботою з елементами дослідництва та інновацій, яка виступає підсумком теоретичних знань та практичних навичок нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної або освітньо-наукової програм підготовки здобувачів вищої освіти.

Попередній захист дипломних робіт студентів кафедри  професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП відбувся з метою систематизації, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності 073 «Менеджмент» та їх застосування у вирішенні конкретних управлінських завдань; розвитку навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з темою роботи.

Студенти доповідали про управлінську культуру керівника закладу освіти, акцентуючи увагу на тому, що для інтеграції України у міжнародний освітній простір важливим є визначення людини як найвищої цінності суспільства не тільки на словах, а й у справах. Це можливо за умови використання антропосоціального підходу до управління школою, що вбачає в людині одночасно й особистість, і головну виробничу силу з певними духовними та матеріальними інтересами, а також сприяє поєднанню цих інтересів із суспільними. Для цього, насамперед, доцільно було б надати кожному керівнику загальноосвітнього навчального закладу відповідну спеціалізовану управлінську освіту.

Студент групи МВ-10-16 М5УЗ (3.0з) Іншин М.І. у своїй магістерській роботі на тему «Управління навчальним закладом: предмет, методи, критерії ефективності», дослідив важливі критерії дієвості керівників навчальних закладів, що  полягають не тільки у збагаченні й оновленні предметних і дидактико-методичних знань своїх підлеглих і не у простому додаванні до них соціальних, психологічних і культурологічних методик, хоча їх значущість важко заперечувати. Ідеться про необхідність розробки освітніх програм, орієнтованих на формування практико-зорієнтованих знань, що використовуються «тут і зараз».

У цілому, захист дипломних робіт відбувся на високому рівні.

Бажаємо студентам плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!!!