22 Мая 2019

Заступник завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом прийняв участь у науково-практичній конференції

Опубликовал К.Н. Крупенченкова

Заступник завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор педагогічних наук, професор Лігоцький Анатолій Олексійович прийняв участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток людини в інформаційному суспільстві та у суспільстві знань», яка відбулася 21 травня 2019 року у Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації.

Мета конференції - розкрити значення інформаційно-знаннєвого виміру у процесі формування людини на основі нової парадигми цивілізаційного розвитку, а також аспектів зміни свідомості у нових умовах соціально-економічного розвитку.

У заході взяли участь керівники і представники закладів вищої освіти, галузевих інститутів, інститутів післядипломної освіти, науковці, учителі, психологи, педагоги, студенти закладів вищої освіти, представники бізнес-структур.

Під час доповідей учасники заходу дискутували на теми формування нових підходів до систем управління, виховання і освіти, нової свідомості дітей і молоді. Піднімали проблемні питання інтеграції національної системи вищої освіти у Європейський освітній простір, яку варто розпочати з положень Комюніке Європейської Комісії “Європа 2020. Стратегія для розумного, стійкого та інклюзивного розвитку” (EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth), зокрема шляхом проектування інноваційної моделі вищої освіти. Розкриття проблемних питань спрямоване на концептуалізацію когнітивно-комунікативних та інформаційно-семіотичних вимірів проектування інноваційної моделі вищої освіти в контексті розвитку суспільства на світовому та вітчизняному рівнях.

Анатолій Олексійович зазначив, що довгостроковими результатами запровадження міжнародних проектів закладами вищої освіти України є впровадження інноваційних стратегій для проведення модернізації освітньої і дослідницької галузі, інтернаціоналізація, створення сталого партнерства між українськими та зарубіжними закладами вищої освіти.

В цілому, захід пройшов на доволі високому рівні.