22 Мая 2019

Заступника завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом включено до редакційної колегії журналу "Інтернаука"

Опубликовал К.Н. Крупенченкова

Заступника завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Лігоцького Анатолія Олексійовича включено до редакційної колегії Міжнародного наукового журналу "Інтернаука", розділ «Педагогічні науки».

Мета журналу - висвітлення нових наукових досягнень із різних галузей наук, формування сучасного розуміння соціально-політичних процесів розвитку суспільства. Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) видання зараховано до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації: ISSN 2520-2057 (Print); ISSN 2520-2065 (Online). Журнал включено у наукометричні бази та поширюється серед бібліотек і університетів, проводить редакційну політику відповідно до принципів Європейської асоціації наукових редакторів (Великобританія).