21 Июля 2019

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Опубликовал user-name В. Антонов

Innovation Acmeology

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ:

(Ексклюзивно- «стрижневі» Вимоги, Функції Задачі) – фрагмент.

 

            Вимоги (ознаки-умови).

 1. Виконання авторської концепції - «3 П + 3 С»: Порядність, Патріотизм, Професіоналізм + Соціологія, Собріологія, Санологія.
 2. Відповідність (Акме- обдарованість) до педагогічної роботи (генетично-природно-психологічно виховна).
 3. Зацікавленість, мотивація.
 4. Наявність Acme- Self – освіти, виховання, визначення та актуалізації/
 5. Інноваційна акмеологічність.
 6. Емержентність, синергетичність, холіцестичність, дівергентність.
 7. STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics) – міждисциплінарна освіта.
 8. Гуманістичність.
 9. Акме- технологічність.
 10. Емпатійність, дружелюбність, комунікативність тощо.

Функції Акме- інноваційного SMART¹ вченого-педагога.

 1. Людинознавець.
 2. Дослідник.
 3. Науковець.
 4. Еврістолог.
 5. Експертолог.
 6. Інноваціолог.
 7. Емпірик.
 8. Тестолог – діагност.
 9. Когнітолог.
 10. Креатолог.
 11. Педагог.
 12. Акмеолог
 13. Кіберакмеолог тощо (більше 270 наук про людину).

¹SMART — мнемонічна абревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проектному управлінніменеджменті та персональному розвитку. Вперше ця абревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана (англ. George T. Doran) в журналі Management Review.[1] і утворена вона зі слів англ. specific, measurable, assignable, realistic, time-related — конкретна, вимірювана, має виконавця, реалістична, обмежена в часі. Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної мети.

21 Июля 2019

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр): Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна КіберАкме- лабораторія

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр):

Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

 

 

Програма роботи (2019 - 2020 рр.)

                              

 1. Організаційні питання
 • Закріплення за лабораторією комп’ютерного класу
 • Проектування сайту Інтернет- Лабораторії «Акме- Педагогіка та реабілітація».
 • Залучення до роботи Інтернет- Лабораторії нових членів.
 • Видання друкованих матеріалів з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Встановлення науково – дослідницьких зв’язків з організаціями та членами інших акме- організацій в нашій країні та за кордоном.
 • Інформаційна – рекламна робота про роботу секції: розповсюдження. інформаційних матеріалів, організація та проведення презентацій нових книг         з питань інноваційних інформаційних технологій.
 • Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Консультації з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Створення логотипу, альбому та стенду з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Започаткувати поточний (електронний та паперовий) альманах лабораторії з періодичністю раз на тиждень.
 • Проведення загальних (підсумкових) зборів членів лабораторії (один раз на рік), організаційних засідань (раз в квартал), робочих секційних зборів (раз в   місяць).
 • Найкращих акме- дійсних членів лабораторії відзначати на стенді лабораторії та у наказах НТУУ КПІ.
 • Науковий керівник та організаційний керівник лабораторії (вчений секретар) призначається наказом ректора НТУУ КПІ.

 

 1. Науково – дослідницька робота
  • Дослідження та аналіз комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація:
 • Експертно-аналітичної з проблем Здоров’я, Інтелекту, Профорієнтації тощо;
 • Експертно-аналітичної ергономічно-ергатичної навчально – педагогічної та реабілітаційної;
 • Експертно-аналітичної гомеостазної медико – біологічної;
 • Гармонійної акме – Особи;
 • Підтримки прийняття рішень для акме- Людини;
  • Дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних педагогічних    та реабілітаційних систем.
  • Дослідження внутрішніх потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми (технології) удосконалення їх внутрішніх особливостей.

 

 1. Практична робота
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми удосконалення їх внутрішніх особливостей на основі «паспорту» (портрету) Особи, що проектується на основі smart- діагностики.
  • Видача (формування) порад, рекомендацій, алгоритмів, технологій тощо особам, що діагностувалися з питань визначення, розвитку та удосконалення їх потенційно-ресурсних можливостей та реабілітації їх психо-фізіологічних відхилень від нормативних.
  • Організація та проведення Інтернет майстер – класів (очних, дистанційних, веб-інарів).
  • Проектування та впровадження (реалізація) комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Організація курсів з дистанційного навчання Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Навчальна (учбова - педагогічна) робота.
  • Проведення лекцій, семінарів, бесід, індивідуальних занять з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Підготовка курсових, дипломних робіт з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Консультування з питань застосування сучасних інформаційних технологій для розвитку творчих можливостей особи.
  • Проектування е-підручників з питань Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Тестування та діагностика.
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей та формування персоніфікованої технології, методики, програми удосконалення їх внутрішніх особливостей та формування «паспорту» (портфоліо) Особи.
  • Розробка комп’ютерних тестів з проблем Нейро- профорієнтації та нейро- реабілітації.
  • Розробка методики з проблем Нейро – професійного вибору та нейро- реабілітації.
  • Комп’ютерна діагностика та тестування людини: Здоров’я, Інтелект, Профорієнтація, Професіональний вибір, Реабілітація тощо з метою:
 •  розвитку креативних, аналітичних здібностей сучасного спеціаліста, його можливості точно формулювати проблеми і гіпотези, знаходити рішення складних міждисциплінарних задач. підготовка кандидатських і докторських дисертацій ;
 • залучення викладачів і студентів кафедри до участі в науково-дослідницькій роботі як з програмних курсів, так й за держбюджетними темами;
 • підвищення рівня технічного оснащення навчального процесу, придбання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; активізація взаємодії з підприємствами міста відносно працевлаштування випускників.
 1. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ + індивідуальні робочі плани: формуються і визначаються керівником лабораторії.

 

Матеріал підготували:

Системний Аналітик – еврістолог:

Антонов Валерій Миколайович (e-mail: vant[email protected]i.ua; vant[email protected]gmail.com;  

20 Июля 2019

СУЧАСНІ Комп’ютерні АКМЕ- ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСВІТИ ЖУРНАЛІСТІВ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» проводяться дослідження стосовно застосування прикладної (професійної) акмеології для підвищення якості  освіти та викладання для журналістів. Акме – вершина, пік, вища ступінь чого-небудь, розквіт. Акмеологія  – комплексна міждисциплінарна галузь наукового знання, що досліджує: психічно-генетичну сферу людини у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або сприяють якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної діяльності – акме.

                Проблема безпосередньо пов’язана з науковими та практичними завданнями, які стоять перед Академією та Університетом, де працює автор. Ця проблема якісного професіонального акме- навчання, акме- працевлаштування студентів-журналістів та якісного акме- викладання на поточний момент є вельми актуальною не тільки для студентів НТУУ „КПІ”, але і для всіх майбутніх і працюючих журналістів та і для всіх студентів навчальних закладів, де готують інноваційних акме- журналістів. 

20 Июля 2019

ГЕНДЕРНО-ПОЛОВОЕ И ЭТАСОЛОГИЧНО-ЭТНОСНОЕ РАЗВИТИЕ АКМЕ- ЧЕЛОВЕКА

Опубликовал user-name В. Антонов

Innovation Acmeology

Тема чрезвычайно актуальна, потому что, человек сверхсложное индивидуальное интегрально-синергетическое существо биологично-медицинского, психолого-генетического, социально-етносного и гендерно-сексуального типа. Не существует «юнисекс» людей, каждый человек уникален по своим более чем 4500 параметрам. Академик Казначев В.П. писал: «Все знания накопленные человечеством о неживой природе составляют - 95%, о живой природе - 4%, о человеке - 1%». Казначеев В.П. также заявлял, что «… наука о человеке, как о космическом явлении, стремящаяся познать вселенную, но не знающего самого себя» [В.П.Казначеев]. Древние заявляли: «Познай самого себя и ты познаешь весь мир» (Сократ); «Нет ничего более сложного, чем познание самого себя», «Вселенная находится внутри человека» (Фалес). «Мы знаем много, но наше незнание – море, а знание – капля. Только знание может открыть нам глаза, правильно оценить Вселенную, указать ее прошедшее и будущее и понять, что Вселенная и жизнь – одно и то же» (К. Циолковский). «Мы научились летать как птицы в небе, мы научились плавать, как рыба в воде, теперь нам осталось научиться жить на земле, как человек» [А.Эйнштейн]. Идея комплексного исследования психофизиологической эволюции взрослого человека и построение экспериментальноой акмеологии была сформулирована в 1957 г. Б.Г.Ананьевым [Ананьев Б.Г. «Человек как общая проблема современной науки // Весник ЛГУ. - 1957. - № 11; «О системе возрастной психологии // Вопросы психологии - 1957. - № 5»]. «Большая масса дисциплин (больше 200) создают в своей совокупности человекознание» [Б.Г.Ананьев].

19 Июля 2019

Начался набор статей в печатный журнал по государственному управлению «Научный вестник: Государственное управление»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND

обложка

Уважаемые коллеги!

В наше время новую актуальность приобретает давний постулат «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Это есть одним из главных правил государственно-управленческой науки и практики. В период активной интеграции научных специальностей, развития информационных технологий, появления новых форм передачи знаний важное значение для каждого специалиста имеет наличие профессионального издания, которое даст возможность познакомиться с последними достижениями науки и практики в своей области.
Информируем, что начался набор статей в печатный журнал по государственному управлению «Научный вестник: Государственное управление». Учредители журнала -Межрегиональная Академия управления персоналом и Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты. В журнале рассматриваются актуальные вопросы теории и истории государственного управления, государственного регулирования сферы гражданской защиты и пожарной безопасности и др.
Публикация — бесплатная.
Информация о издание на сайте: https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/about
Приглашаем к публикации!

18 Июля 2019

Вышла английская версия № 2 (17)-март 2019 сборника «Публичное управление»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND

Уважаемые коллеги!

Информируем вас, что вышла английская версия № 2 (17)-март 2019 сборника «Публичное управление».
С английской  версией можно ознакомиться здесь.
Приглашаем вас, в дальнейшем, отправлять статьи и способствовать наполнению сборника.
Заранее благодарны.

С уважением,

Главный редактор,
доктор наук по государственному управлению, профессор,
Заслуженный юрист Украины                 Е.А. Романенко

18 Июля 2019

Відбулося перше організаційне засідання спеціалізованої вченої ради К 26.142.06

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND

17.07.2019 у Міжрегіональній Академії управління персоналом відбулося перше організаційне засідання спеціалізованої вченої ради К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

Засідання розпочалося привітанням Голови спеціалізованої вченої ради, професора кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктора філософських наук, професора Мотренка Тимофія Валентиновича.

На першому засіданні спеціалізованої вченої ради були обговорені перспективи роботи ради на 2019-2020 рр. Члени ради висловили різні пропозиції щодо оцінювання якості наукових досліджень, щодо перевірки академічних текстів на текстові запозичення. Були обговорені питання створення програмного забезпечення для підтримки роботи ради, яке збирало б усю необхідну інформацію про здобувачів, дисертації, керівників, опонентів, захисти тощо. Це б давало змогу в автоматизованому режимі генерувати більшість необхідних документів та суттєво спростити процедури підготовки до захисту та оформлення документів після захисту, зменшити організаційні труднощі здобувачів.

15 Июля 2019

Закінчується набір статей до електронного видання із державного управління та права «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Шановні колеги!
Інформуємо, що закінчується набір статей до електронного видання із державного управління та права «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»!
Заснували видання - Міжрегіональна Академія управління персоналом та Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності.
Видання висвітлює історію, теорію, механізми державного управління, питання функціонування державної служби, місцевого самоврядування та розкриває актуальні проблеми права.
Електронне наукове періодичне видання включено до Google Scholar, а, також, до міжнародних наукометричних баз: Turkish Education İndex (Турція), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib.
Публікація – безкоштовна!
Кінцевий термін подачі матеріалів– 15 липня 2019 року.
Статті надсилати на адресу: [email protected]
Інформація щодо видання на сайті: http://maup.com.ua/ua/ekspert.html...
13 Июля 2019

Криовулканизм и органическая химия на Плутоне

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Science Advances опубликовал информацию о том, что на Плутоне обнаружен аммиак, а это, в свою очередь, указывает на то, что в подземном море планеты содержится сложная химия. Ученых натолкнуло это на мысль, что в прошлом с Плутона выделялось много воды в космос, так как на этой планете был обнаружен лед красного цвета. Исследовательский центр NASA в Калифорнии во главе с Дейлом Круикшнаком сообщают о том, что данная находка стала неожиданностью. И середине лета 2015-го года летательный аппарат «Нью Хоризонс» заснял изображения Плутона, на которых были выявлены льды и горы изо льда.

Там, где есть следы водяного льда, исследователи зафиксировали следы присутствия аммиака. Молекулы данного вещества боятся солнечного воздействия, поэтому само по себе наличие аммиака, по словам ученого, говорит о том, что он образовался не так давно. На Плутоне находится расщелина под названием Вирджил Фосса, откуда, скорее всего, проистекла вода в криовулкане.

12 Июля 2019

Влияние искусственного интеллекта на человеческий мозг

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

В то время как врачи и ученые продвигаются в своих исследованиях, чтобы понять механизм человеческого мозга, искусственный интеллект (ИИ) уже способен, скажем так, хакнуть его.  В настоящее время существуют системы искусственного интеллекта для лечения симптомов депрессии, программное обеспечение для машинного обучения, способное распознавать изменения мозга, вызванные годами с Альцгеймером до появления первых признаков, и сканирование мозга, которое может выявить суицидальные тенденции.

В случае болезни Альцгеймера - основной причины деменции у пожилых людей - самая большая проблема заключается в получении раннего диагноза и замедлении его прогрессирования.  Соответственно, команда под руководством Марианны Ла Рокки, физика из Университета Бари в Италии, разработала алгоритм автоматического обучения, способный распознавать структурные изменения в мозге, вызванные болезнью Альцгеймера.

Алгоритм был отточен на 67 магнитно-резонансных изображениях - 38 от пациентов с болезнью Альцгеймера и 29 от контрольной группы - чтобы научиться правильно различать больной и здоровый мозг.  Исследователи разделили каждое изображение мозга на небольшие области, проанализировали связь между нейронами и обнаружили, что программное обеспечение произвело наиболее точную классификацию заболевания, когда сравниваемые области мозга составляли от 2250 до 3200 кубических миллиметров, по размеру аналогичные анатомическим структурам связанным с болезнью Альцгеймера, как гиппокамп.

11 Июля 2019

Профилактика заболеваний мочеполовой системы у детей

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Заболевания мочеполовой системы у детей могут быть чреваты такими последствиями, как нарушения в работе органов и нарушение в их развитии, поэтому к проявлению данных заболеваний у детей следует относиться особенно внимательно. Прежде всего, следует обозначить факторы, которые могут привести к развитию таких болезний:

 • Заболевание матери пилонефритом во время вынашивания ребенка
 • Урогенитальные инфекции у матери во время беременности
 • Любые патологические нарушения и осложнения во время беременности
 • Наследственный фактор (наличие подобных заболеваний у ближайших родственников)
 • Влияние вредных факторов производства на беременную женщину

К факторам риска также следует отнести такие воспалительные заболевания у девочек, как вульвовагинит и вульвит. Основная опасность заболеваний мочеполовой системы у детей кроется в возможном поражении почечной ткани, поскольку инфекция распространяется по организму тремя способами: с током лимфы, через кровь и восходящим.

Возникновение воспалительной реакции обусловлена снижением иммунитета детского организма. В то время, как у человека с сильной иммунной системой не происходит развития инфекционного процесса, у ребенка развивается воспалительный процесс. Инфекция адгезирует на поверхности эпителия мочевыводящих путей.

Основные заболевания мочеполовой сферы у детей

Основными заболеваниями, которым может подвергнуться детский организм, являются:

11 Июля 2019

What are GEO Protocol’s features? This video will give you a short overview

Опубликовал user-name geoprotocol
What are GEO Protocol`s features? This video will give you a short overview...
9 Июля 2019

Как физические упражнения влияют на нашу ДНК

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Интегративный анализ показывает скоординированное перепрограммирование эпигенома и транскриптома в скелетных мышцах человека после тренировки.

Регулярные тренировки на выносливость вызывают полезные функциональные воздействия на здоровье скелетных мышц человека.  Предполагаемый вклад в реакцию эпигенома на тренировки как посредника между генами и окружающей средой не выяснен.  Здесь мы рассмотрим исследование о вкладе метилирования ДНК и связанных с ним транскриптомных изменений в хорошо контролируемом исследовании человека.  Тренировочные эффекты были отражены значительными изменениями в метилировании ДНК и экспрессии генов в областях с однородной энергетикой мышц и онтологией ремоделирования.  Более того, сигнатура метилирования ДНК и экспрессии генов разделяла образцы на основе обучения и пола.  Дифференциальное метилирование ДНК наблюдалось преимущественно в энхансерах, генных телах и межгенных областях и реже в CpG-островках или промоторах. Были идентифицированы мотивы связывания регулятора транскрипции белков MRF, MEF2 и ETS в непосредственной близости от меняющихся местах.  Анализ транскрипционной сети выявил модули, несущие различные онтологии, и, что интересно, общее направление изменений метилирования в каждом модуле было коррелировано обратно с изменениями экспрессии.  В заключение мы показываем, что физиологические стимулы индуцируют весьма последовательные и связанные модификации метилирования и экспрессии, согласующиеся с наблюдаемыми фенотипическими адаптациями, улучшающими здоровье.

8 Июля 2019

Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешів та Любешівщина в українській та європейській історії»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Организаторы: Любешівська селищна громада, Волинська обласна організація Українського фонду культури, Волинська обласна державна адміністрація, Центр дослідів Волині Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Волинський краєзнавчий музей, Любешівський історико-краєзнавчий музей Волинської обласної організації Українського фонду культури, Державний архів Волинської області, Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

Пропонуються такі напрями роботи конференції:
-  Любешівщина: історія, здобутки і перспективи у цифрах і документах.
-  Стародавня і сучасна історія Любешова.
-  Традиції місцевого самоврядування в історії Любешова та волинських міст.                                    
-  Соціально-політична та економічна історія краю.
-  Освіта, наука, культура і духовність.
-  Природа та екологія Любешівщини. (Зміни природи і клімату містечка та краю в різні часи.)                                                                                                                                                  
- З історії розвитку туризму, спорту і фізичної культури.
-  Охорони здоров’я. Минуле і сучане.
-  Історія та культура Любешівщини в пам’ятниках і пам’ятних знаках, музейних та архівних
зібраннях.                                                                                                                                                           
– Любешів і Любешівщина у революціях і війнах ХХ ст.                                                                                                                                                     
-  Любешів і Любешівчани в історії Волині, України та Світу.                                                                    
-  Любешівчани в боротьбі за самостійність України в ХХ – ХХІ століттях.                                                                -  Життя та діяльність Тадеуша Костюшко.
– Історіографія, бібліографія та джерелознавство.
– Виникнення і розвиток містечка Любешова у давні часи як центру політичного, економічного
і культурного життя.                                                                                                                 
– Археологія Любешова
– Проблеми містобудування, міської архітектури та благоустрою.                                                       
– Збереження та охорона пам’яток історії та культури.                                                                         
– Інфраструктура і планування розвитку Любешова у ХХІ ст.
– Населення краю в різний  період часу.                                                                                                                           
– Населені пункти краю.
– Краєзнавча освіта і „Волинезнавство”.

8 Июля 2019

Мировое прогнозирование: основные проблемы

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Прогнозирование как таковое возможно, только если принимать во внимания причины и следствия. Таким образом, историческое прогнозирование, которое на первый взгляд кажется абсурдом, становится совершенно точной дисциплиной. История повествует о прошлом, а прогнозы делаются на будущее, и, тем не менее, две этих составляющие уживаются вместе. Любая цивилизация, которая когда-либо существовала и существует на Земле, проходит три неотъемлемые стадии эволюции: зарождение, расцвет и упадок. Таким образом, возможно предсказать течение тех или иных процессов в обществе, опираясь на уже имеющиеся данные. Для любого общества характерны определенные тенденции, которые остаются актуальными в разные времена и, основываясь на их понимании, можно сделать выводы о будущем этого общества. Так, например, прогнозисты предрекают распад Российской Федерации к 2025-му году, указывая на то, что этот процесс неизбежен в виду экономических, политических и социальных причин. Но, несмотря на то, что прогнозирование – довольно точная наука, существует ряд проблем, которые необходимо учитывать, работая с данными.