29 Марта 2021

Науковці НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»  взяли участь в українсько-китайському симпозіумі

Опубликовал user-name В. Антонов

Антонов 2Антонов 3Антонов 4

17 - 24 вересня у місті Вєйхай відбувся Українсько-китайський симпозіум «Ukrainian Experts to Huancui» (Weihai Cyty, Stptember), який був присвячений ‘Huancui District Leading Groupe for Talents’ (“Інноваційне співробітництво талантів”). У роботі симпозіуму взяли участь науковці НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорького», зокрема проф. кафедри екобіотехнології та біоенергетики, заступник декана ФБТ- Н.Б.Голуб, професор кафедри АПЕПС - Антонов В.М., а також викладачі НТУУ «КПІ» : Богомол Ю.И., Гуменний Д.А., Кайденко Н.Н.,  Ковальчуку А.М., Полягушко Л.В., Смирнов И.В., Тодосийчук Т.С. Ключовим питанням наукового форуму були Інноваційне співробітництво талантів. Під час роботи симпозіуму наша делегація зустрілася з керівниками муніципальної адміністрації провінції Шаньдунь. 

9 Января 2021

АКМЕ- ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Головна мета Акме- освіти - допомогти, тим хто навчається засвоїти   методи, які дозволять самостійно знайти правильну відповідь; навчити вмінню теоретично-практично моделювати при вивченні будь-якої науки і бажанню, задоволенню від пошуку потрібних знань; виховати любов (епістемофілію) до отримання (знаходження) знань. Крім цього креативний Акме- Педагог навчає: інноваційним технологіям, алгоритмам, методам, програмам формування і досягнення мети, моделюванню невизначених «розмитих» ситуацій, вмінню вирішувати проблеми і приймати якісні рішення в умовах «не повної» інформації, досягати бажаного результату застосовуючи fuzzy - технології, а також вмінню визначати власні потенційно-ресурсні можливості (успадковані, освітні і виховані) на основі відповідних комп’ютерних кібернетично-акмеологічних тестів, діагностик для професійного визначення, орієнтації та працевлаштування. Акме- Педагог вчить - отриманню задоволення від навчання і дослідницької роботи.

30 Марта 2020

Кіберакмеологія розумних людей

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В НТУУ «КПІ» та Українській Академії Акмеології – досліджується проблема «зникнення та розпізнання розумних людей»

 

Світова статистика констатує, що серед людей існує така Юнісекс залежність.

Середньо статистичні люди за балами IQ різняться:

  1. розумово-відсталі : IQ ≤  70   ≥  нормально-розвинуті.
  2. IQ = 70 – 82 = люди без певних занять, наприклад, бомжі.
  3. IQ ≥ 87    = не кваліфіковані люди, наприклад, двірники, вантажники.
  4. IQ = 98    = низько-кваліфіковані люди, наприклад, вахтер.
  5. IQ = 100-109 = кваліфіковані люди, наприклад, штукатур, плиточник, … «офісний планктон».
  6. IQ = 117 = менеджери середньої ланки (рівня).
  7. IQ = 125–132= фахівці високого рівня, наприклад, пілот пасажирського літака.
  8. IQ ≥ 150   = надзвичайно одаровані люди («світочі»). 

 

Середні значення IQ в країнах Світу.

Африка ≤  70;

Росія = 97;

Японія  = 105;

США = 97;

Польща = 99;

Південна Корея = 106;

Україна = 106 (до 2014 р.);

Україна = (значно менше після 2014 р.):  Індекс освіти = 31 місце в Світі;

                                                                       Індекс щастя  = 100 місце з 150 країн;

30 Марта 2020

Как Женщин и Мужчин ввели в заблуждение

Опубликовал user-name В. Антонов
Мужчины и Женщины – отличаются друг от друга. Они не лучше друг друга- они РАЗНЫЕ, причем резко (концептуально, глобально, грандиозно, генетично-психологічно, андрогенно) отличаются друг от друга. Практически единственное, что у них есть общего – они особи одного вида. Они живут в разных мирах, для них приоритетны разные ценности, они действуют, следуя разным жизненным правилам. Они думают по разному. Они верят по разному. У них разное восприятие, приоритеты и поведение.
М. - нацелен на достижение цели, завоевание определенного статуса и власть, победу в конкурентной борьбе и успеха в достижении – «итоговой черты». В стесовому стані Ч вживає спирте та починає воювати з сусідами не думаючи про наслідки
Ж. – интересуется общением, сотрудничеством, гармонией, любовью, взаимопониманием. В стесовому стані Ж. їсть шоколад, розмовляє не думаючи і йде до магазину.
(Ось чому 90% в’язнів - це Ч, а 90% пацієнтів у психоаналітиків – це Ж. Взагалі...
29 Марта 2020

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інформаційна безпека

В НТУУ "КПІ" та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема Інформаційної безпеки в Україні та інформаційної зброї.

Проблема інформаційної безпеки вельми актуальна, супер складна і напрочуд заплутана, а скоріше «захована, закрита, затаємничена, завуальована». І це тому, що комусь?! – це дуже потрібно.

            З нашого аналітично-експертного аналізу, як і з більшості світових науково-емпіричних досліджень, можна зробити наступні висновки:

  1. Існують відомі узагальнені засоби впливу управління людьми.
  2. Існують люди, яким це дуже потрібно.

Наприклад, стосовно п.1 це такі впливи: військовий; економічний; генний (протоплазматичний); організаційно-структурний; хронологічно-історичний; ідеологічний; духовно-світоглядний; психо-тропний.

            Розглянемо (коротко) першу проблему.  Інформаційна безпека (ІБ) тісно пов’язана з інформаційною зброєю (ІЗ) проти людства, а ІЗ – з  інформаційною війною (ІВ).

27 Марта 2020

Акме-Тест-Центр Інноваційної Особистості

Опубликовал user-name В. Антонов

Центр інноваційної Особи

Автором створено Акме-Тест-Центр Особи. Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного діагностування ‘дахових’ акме-потенційно-ресурсних можливостей особи (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології особи та визначення її долі. При цьому формується: паспорт якості здоров’я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Особи, базові індивідуальні дані про стан та якість здоров’я (забрудненість організму, наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму дихання, добового хронотипу особи, нарко-залежності, почерку, збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. При тестуванні автором використовуються методики діагностики біологічного рівня особи (гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, нервово-психічна, само оціночна, психоенергетична тощо); методики діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров’я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи (комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних здібностей, соціально-психологічної адаптованості, рівня соціальної фрукстурованності тощо).

27 Марта 2020

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО АКМЕ- СПЕЦІАЛІСТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В Мире существует единственная непознаваемая тайна, и эта тайна - человек»

                 

                Цель этой инновационной статьи - исследования - разработать и реализовать кибернетично-компьютерную экспертно-аналитическую информационную систему для исследования внутренних ресурсов человека (в частности пиар - специалиста) и для его информирования о технологии по достижению акме- точек индивидуальных потенциально-ресурсных возможностей. Анализ проводился на основе авторской компьютерной кибернетической математической технологии тестирования и диагностирования человека: пиар - специалиста.

26 Марта 2020

АКМЕ- ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К СПОРТУ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні молодіжний спорт

В Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и Украинской академии акмеологии осуществляются инновационные компьютерные акме- исследования в области проблемы «акме-генетическая предрасположенность к спорту». Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич.

         Актуальность исследуемой проблемы заключается в применении принципов инновационной (новой) науки - кибернетическая акмеология и спортивная акме-генетика к перспективным исследованиям в области генетической предрасположенности к спорту на аматорском и профессиональных уровнях. Это осуществляется с помощью авторской, не имеющей аналогов, компьютерной киберакмеологической аналитической ергатично-ергономической експертно генетической информационной системы поддержки принятия решений для тренеров и спортсменов, которая применяется в выборе вида спорта для достижения ими акме- результатов. 

26 Марта 2020

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННО-ХОЛИЦЕСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АКМЕ- СПОРТИВНАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- СпортсменВ Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и в Киевском Национальном Университете  имени Тараса Шевченко проводятся научно-исследовательские работы по акме- генетическому анализу и моделированию акме- ген паспорта. Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось спороектировать модель гармонического спортсмена. Метою нашої роботи є вивчення природних, генетичних здібностей до занять легкою атлетикою і здібності до „навчання і тренуванні" в обраному виді.

Завдання роботи:

      1) ввизначити взаємозв`язок фізіологічних показників і морфологічних даних, які визначають можливості організму до успішної спортивної діяльності у легкій атлетиці;

       2) дослідити вплив  психічної підготовки спортсмена на досягнення високих спортивних результатів. 

26 Марта 2020

КОМП» ЮТЕРНАЯ АКМЕ- ГЕНЕТИКА В СПОРТЕ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна Акме- Генетика для спорта

Актуальность.  В Национальном Техническом Университете Украины «КПИ имени Игоря Сикорского» и в Киевском Национальном Университете  имени Тараса Шевченко проводятся научно-исследовательские работы по расшифровке генома человека для решения проблемы «медико-биологическая генетично-етасологическая предрасположенность к спорту». Автор исследований и руководитель проекта: профессор НТУУ «КПІ», академик Украинской Академии Акмеологии - Антонов Валерий Николаевич. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований являлось изучение генетической предрасположенности к спорту на аматорском и профессиональных уровнях. Задачи исследования были сформулированы следующим образом: разработать компьютерную киберакмеологическую аналитическую ергатично-ергономическую экспертную генетическую информационную систему поддержки принятия решений для тренеров и спортсменов, которая могла бы помочь в выборе вида спорта для достижения им акме- результатов на основе кибер- акмеограмм и кибер- профессиограмм.

25 Марта 2020

ИННОВАЦИОННЫЕ АКМЕ- ТЕХНОЛОГИИ физического воспитания

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

Введение. Проблема здоровья, оздоровительной физической культуры, а также качественного обучения и профессионального трудоустройства студентов на текущий момент является весьма актуальной не только для студентов Политехнического Университета, а также для какого - либо ВУЗа Украины.

В НТУУ «КПИ» проводится научно-исследовательская работа в этом направлении на основе концепции и принципов системного анализа, инновационных акме- технологий с учетом базовых понятий акмеологии, педагогической акмеологии, психогенетики, акме- нейропедагогики и киберакмеологии, заключающийся в акселерации проблем здоровья, оздоровительной физической культуры, качества обучения студентов и их профессиональной деятельности и трудоустройства.

Обзор литературы. Системный анализ - система понятий, методов и технологий для изучения, описания и реализации систем различной природы и характера. Основное назначение системного анализа - получить рекомендации по вопросам управления системой, биосистемой и совершенствованию этого управления.

25 Марта 2020

КИБЕРАКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ АКМЕ-СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Акме- Здоровье Человека

Введение. Исследуется полиакмовая модель и ресурсная модель личности (РМЛ). Разрабатываются кибернетично-акмеологические информационные системы (КА-ІС) или Акме-ІС.  Основой кибернетических Акме-ИС (Кибе-рАкме-ИС, КА-ІС) являются комп’ютерные комплекси (КК) или акме-АРМ и их подмножество иіберакмеологические АРМ, а також синерге-             КиберАкме - АРМ – это компьютерно-технологический и  інформационно-функциональний внутренний мир человек в па-мяти компьютера, который полностью и постоя-нко изменяется в процесе жизни Личности, то есть такие АРМ  базаруються  на определенных отображаемы в компьютере потенциально-ресурсних способностях человека. В  зависимос-ти от разных субьєктивно-обьєктивних об-стаятелств и критериев акме - АРМ  разделяются на три больших класа фактологические, кибе-ракмеологические и гибридные. Данная работа является развитием исследований [1-7].

22 Марта 2020

Гармонійна Акме- особистість та її Доля

Опубликовал user-name В. Антонов

Гармонійна Акме- Особистість та її Доля

Гармонійна Акме- особистість та її Доля

(раскрытие и усовершенствование Человеком собственных потенциально-ресурсных возможностей и возможности по их тестированию и диагностике; проблема формирования человеком собственной Судьбы с помощь авторской экспертно-аналитической методики-технологии)

 

            В Українській Академії Акмеології (Київ, Україна) та в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» здійснюється SMART- інноваційна дослідницька робота з проблеми застосування авторської (керівник професор, академік – Антонов Валерій Миколайович) Smart- Bio- Geno- Technology (SBGT) для тестування, діагностики, моніторингу та сканування людини з метою визначення потенціалу Особи, її життєвого шляху, долі, а також «підбору персоналу» (емпатійної команди) для креативно-успішної інноваційної фірми, організації, корпорації тощо.

21 Ноября 2019

Создано продлевающее жизнь лекарство

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Международная группа ученых из Швеции и Италии разработала потенциальное средство против прогерии — наследственного смертельного заболевания, при котором происходит быстрое преждевременное старение. При этом терапия может применяться и для продления молодости здоровых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе исследования специалисты использовали образцы клеток, выделенных у детей с прогерией. Выяснилось, что заболевание возникает из-за нарушения функций теломер, которые находятся на концах хромосом и защищают ДНК от повреждения при копировании. Кроме того, накапливается теломерная некодирующая РНК, которая участвует в патологическом процессе.

Ученые синтезировали антисмысловые олигонуклеотиды — короткие цепочки из нуклеотидов, которые прикрепляются к молекулам РНК и подавляют их активность. Ингибирование теломерных некодирующих молекул РНК позволило клеткам нормально делиться. У мышей, которые страдали от аналога прогерии, антисмысловая терапия позволила увеличить как максимальную продолжительность жизни (до 44 процентов), так и среднюю (до 24 процентов).

20 Ноября 2019

Ученые установили настоящий возраст реки Нил

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Ученые полагают, что под Нилом существует секция мантии, похожая на ленточный конвейер, своего рода конвекционная ячейка, которая удерживала реку на месте, и показывает, что река протекала через один и тот же регион в течение десятков миллионов лет.Итальянские и американские геологи нашли свидетельства того, что река Нил существует уже больше 30 млн лет. Новое исследование также предлагает решение давней загадки о реке Нил: почему она не изменила курс с течением времени, как это обычно происходит с реками такого размера. Об этом пишет НВ. Ученые полагают, что под Нилом существует секция мантии, похожая на ленточный конвейер, своего рода конвекционная ячейка, которая удерживала реку на месте, и показывает, что река протекала через один и тот же регион в течение десятков миллионов лет. «Один из больших вопросов о Ниле — когда он возник и почему он так долго существовал. Наше решение на самом деле довольно захватывающее», — говорит геолог Клаудио Фаценна из Техасского университета в Остине.

Основная на нынешний момент гипотеза о происхождении реки состоит в том, что Нил был впервые образован почти 6 миллионов лет назад, когда произошел сдвиг в бассейне, связанный с рифтом в Восточной Африке. Согласно новому исследованию, сдвиги в мантии Земли ответственны за возникновение эфиопского нагорья. Это образование высотой 1,5 м позволяет удерживать реку в ее границах. Без этой геологической структуры Нил давно бы сместил направление на запад. Это, конечно, оказало бы глубокое влияние и на историю человеческой цивилизации. «Мы изучили древние породы вулканического происхождения, обнаруженные в Эфиопском нагорье, и сравнили их с отложениями со дна Нила в районе его дельты. Проанализированные породы существовали на одной высоте в течение миллионов лет», — уверяют авторы работы. Помимо предоставления доказательств того, что Нил движется в своем текущем направлении в течение 30 миллионов лет, новое исследование также предоставляет новую информацию о том, как движение глубокой мантии под поверхностью Земли может повлиять на то, что происходит на земле. Теперь исследователи хотят применить тот же тип анализа к другим крупным рекам в мире, включая реки Янцзы и Конго.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18