20 Августа 2019

Сучасні інформаційні технології для реалізації потенційно-ресурсних можливостей особи та визначення її долі

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні ІТ

Авторський семінар-тренінг: „Сучасні інформаційні технології (СІТ) для реалізації потенційно-ресурсних можливостей особи та визначення її долі. Теоретично-практичний авторський семінар призначений для Всіх, кому не байдуже Власна Доля, Карьера, Успіх, Фінансове благополуччя та „Здоровий імідж”. На семінарі теоретично розглядаються і практично закріплюються основні питання стосовно досягнення успіху дитиною за допомогою СІТ. Учасники семінару отримають матеріали по всім питанням, що будуть розглянуті та приймуть участь у практичних і тестових заняттях семінару з питань створення власної інформаційної системи: «Здоров»я, Успіх, Гармонізація Особи».

                        Загальні питання семінар-тренінгу:

13 Августа 2019

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Вимоги (ознаки-умови).

 1. Виконання авторської концепції - «3 П + 3 С»: Порядність, Патріотизм, Професіоналізм + Соціологія, Собріологія, Санологія.
 2. Відповідність (Акме- обдарованість) до педагогічної роботи (генетично-природно-психологічно виховна).
 3. Зацікавленість, мотивація.
 4. Наявність Acme- Self – освіти, виховання, визначення та актуалізації/
 5. Інноваційна акмеологічність.
 6. Емержентність, синергетичність, холіцестичність, дівергентність.
 7. STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics) – міждисциплінарна освіта.
 8. Гуманістичність.
 9. Акме- технологічність.
 10. Емпатійність, дружелюбність, комунікативність тощо.

Функції Акме- інноваційного SMART¹ вченого-педагога.

 1. Людинознавець.
 2. Дослідник.
 3. Науковець.
 4. Еврістолог.
 5. Експертолог.
 6. Інноваціолог.
 7. Емпірик.
 8. Тестолог – діагност.
 9. Когнітолог.
 10. Креатолог.
 11. Педагог.
 12. Акмеолог
 13. Кіберакмеолог тощо (більше 270 наук про людину).

¹SMART — мнемонічна абревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проектному управлінніменеджменті та персональному розвитку. Вперше ця абревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана (англ. George T. Doran) в журналі Management Review.[1] і утворена вона зі слів англ. specific, measurable, assignable, realistic, time-related — конкретна, вимірювана, має виконавця, реалістична, обмежена в часі. Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної мети.

5 Августа 2019

Вийшов № 1(3) – липень 2019 електронного наукового видання "Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління”

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Номер видання присвячений питанням судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності та випущений з нагоди Дня судового експерта в Україні.
Видання виходить під науковим керівництвом Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління. Заснували видання – МАУП та Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.
Запрошуємо до публікації статей у наступних випусках видання. Детальніше з інформацією про видання можна ознайомитися на його офіційному сайті: http://maup.com.ua/ua/ekspert.html...
27 Июля 2019

АКМЕОЛОГІЯ КРЕАТИВНОСТІ ДИТИНИ НА ОСНОВІ STEM- ОСВІТИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акме- Освіта дитини

В Національному Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема міждисциплінарного навчання молоді на основі STEM підходу із застосуванням ICMA (Innovation-Cybernetics-Mathematics-Acmeology – Інноваційна кібернетична математична акмеологія) – технології [1].

Відомо, що STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — це наука, технологія, інженеріяматематика. Цим терміном традиційно окреслюють підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів. Акронім STEM був запропонований в 2001 році для позначення революційного тренду в освітній та професійній сферах науковцями Національного наукового фонду США. STEM-освіта не лише спрямовує увагу на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, але й активно розвиває творчу складову особистості та критичне мислення.

21 Июля 2019

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Опубликовал user-name В. Антонов

Innovation Acmeology

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ:

(Ексклюзивно- «стрижневі» Вимоги, Функції Задачі) – фрагмент.

 

            Вимоги (ознаки-умови).

 1. Виконання авторської концепції - «3 П + 3 С»: Порядність, Патріотизм, Професіоналізм + Соціологія, Собріологія, Санологія.
 2. Відповідність (Акме- обдарованість) до педагогічної роботи (генетично-природно-психологічно виховна).
 3. Зацікавленість, мотивація.
 4. Наявність Acme- Self – освіти, виховання, визначення та актуалізації/
 5. Інноваційна акмеологічність.
 6. Емержентність, синергетичність, холіцестичність, дівергентність.
 7. STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics) – міждисциплінарна освіта.
 8. Гуманістичність.
 9. Акме- технологічність.
 10. Емпатійність, дружелюбність, комунікативність тощо.

Функції Акме- інноваційного SMART¹ вченого-педагога.

 1. Людинознавець.
 2. Дослідник.
 3. Науковець.
 4. Еврістолог.
 5. Експертолог.
 6. Інноваціолог.
 7. Емпірик.
 8. Тестолог – діагност.
 9. Когнітолог.
 10. Креатолог.
 11. Педагог.
 12. Акмеолог
 13. Кіберакмеолог тощо (більше 270 наук про людину).

¹SMART — мнемонічна абревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проектному управлінніменеджменті та персональному розвитку. Вперше ця абревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана (англ. George T. Doran) в журналі Management Review.[1] і утворена вона зі слів англ. specific, measurable, assignable, realistic, time-related — конкретна, вимірювана, має виконавця, реалістична, обмежена в часі. Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної мети.

21 Июля 2019

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр): Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна КіберАкме- лабораторія

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр):

Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

 

 

Програма роботи (2019 - 2020 рр.)

                              

 1. Організаційні питання
 • Закріплення за лабораторією комп’ютерного класу
 • Проектування сайту Інтернет- Лабораторії «Акме- Педагогіка та реабілітація».
 • Залучення до роботи Інтернет- Лабораторії нових членів.
 • Видання друкованих матеріалів з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Встановлення науково – дослідницьких зв’язків з організаціями та членами інших акме- організацій в нашій країні та за кордоном.
 • Інформаційна – рекламна робота про роботу секції: розповсюдження. інформаційних матеріалів, організація та проведення презентацій нових книг         з питань інноваційних інформаційних технологій.
 • Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Консультації з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Створення логотипу, альбому та стенду з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Започаткувати поточний (електронний та паперовий) альманах лабораторії з періодичністю раз на тиждень.
 • Проведення загальних (підсумкових) зборів членів лабораторії (один раз на рік), організаційних засідань (раз в квартал), робочих секційних зборів (раз в   місяць).
 • Найкращих акме- дійсних членів лабораторії відзначати на стенді лабораторії та у наказах НТУУ КПІ.
 • Науковий керівник та організаційний керівник лабораторії (вчений секретар) призначається наказом ректора НТУУ КПІ.

 

 1. Науково – дослідницька робота
  • Дослідження та аналіз комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація:
 • Експертно-аналітичної з проблем Здоров’я, Інтелекту, Профорієнтації тощо;
 • Експертно-аналітичної ергономічно-ергатичної навчально – педагогічної та реабілітаційної;
 • Експертно-аналітичної гомеостазної медико – біологічної;
 • Гармонійної акме – Особи;
 • Підтримки прийняття рішень для акме- Людини;
  • Дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних педагогічних    та реабілітаційних систем.
  • Дослідження внутрішніх потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми (технології) удосконалення їх внутрішніх особливостей.

 

 1. Практична робота
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми удосконалення їх внутрішніх особливостей на основі «паспорту» (портрету) Особи, що проектується на основі smart- діагностики.
  • Видача (формування) порад, рекомендацій, алгоритмів, технологій тощо особам, що діагностувалися з питань визначення, розвитку та удосконалення їх потенційно-ресурсних можливостей та реабілітації їх психо-фізіологічних відхилень від нормативних.
  • Організація та проведення Інтернет майстер – класів (очних, дистанційних, веб-інарів).
  • Проектування та впровадження (реалізація) комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Організація курсів з дистанційного навчання Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Навчальна (учбова - педагогічна) робота.
  • Проведення лекцій, семінарів, бесід, індивідуальних занять з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Підготовка курсових, дипломних робіт з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Консультування з питань застосування сучасних інформаційних технологій для розвитку творчих можливостей особи.
  • Проектування е-підручників з питань Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Тестування та діагностика.
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей та формування персоніфікованої технології, методики, програми удосконалення їх внутрішніх особливостей та формування «паспорту» (портфоліо) Особи.
  • Розробка комп’ютерних тестів з проблем Нейро- профорієнтації та нейро- реабілітації.
  • Розробка методики з проблем Нейро – професійного вибору та нейро- реабілітації.
  • Комп’ютерна діагностика та тестування людини: Здоров’я, Інтелект, Профорієнтація, Професіональний вибір, Реабілітація тощо з метою:
 •  розвитку креативних, аналітичних здібностей сучасного спеціаліста, його можливості точно формулювати проблеми і гіпотези, знаходити рішення складних міждисциплінарних задач. підготовка кандидатських і докторських дисертацій ;
 • залучення викладачів і студентів кафедри до участі в науково-дослідницькій роботі як з програмних курсів, так й за держбюджетними темами;
 • підвищення рівня технічного оснащення навчального процесу, придбання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; активізація взаємодії з підприємствами міста відносно працевлаштування випускників.
 1. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ + індивідуальні робочі плани: формуються і визначаються керівником лабораторії.

 

Матеріал підготували:

Системний Аналітик – еврістолог:

Антонов Валерій Миколайович (e-mail: vant[email protected]i.ua; vant[email protected]gmail.com;  

20 Июля 2019

СУЧАСНІ Комп’ютерні АКМЕ- ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСВІТИ ЖУРНАЛІСТІВ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» проводяться дослідження стосовно застосування прикладної (професійної) акмеології для підвищення якості  освіти та викладання для журналістів. Акме – вершина, пік, вища ступінь чого-небудь, розквіт. Акмеологія  – комплексна міждисциплінарна галузь наукового знання, що досліджує: психічно-генетичну сферу людини у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або сприяють якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної діяльності – акме.

                Проблема безпосередньо пов’язана з науковими та практичними завданнями, які стоять перед Академією та Університетом, де працює автор. Ця проблема якісного професіонального акме- навчання, акме- працевлаштування студентів-журналістів та якісного акме- викладання на поточний момент є вельми актуальною не тільки для студентів НТУУ „КПІ”, але і для всіх майбутніх і працюючих журналістів та і для всіх студентів навчальних закладів, де готують інноваційних акме- журналістів. 

20 Июля 2019

ГЕНДЕРНО-ПОЛОВОЕ И ЭТАСОЛОГИЧНО-ЭТНОСНОЕ РАЗВИТИЕ АКМЕ- ЧЕЛОВЕКА

Опубликовал user-name В. Антонов

Innovation Acmeology

Тема чрезвычайно актуальна, потому что, человек сверхсложное индивидуальное интегрально-синергетическое существо биологично-медицинского, психолого-генетического, социально-етносного и гендерно-сексуального типа. Не существует «юнисекс» людей, каждый человек уникален по своим более чем 4500 параметрам. Академик Казначев В.П. писал: «Все знания накопленные человечеством о неживой природе составляют - 95%, о живой природе - 4%, о человеке - 1%». Казначеев В.П. также заявлял, что «… наука о человеке, как о космическом явлении, стремящаяся познать вселенную, но не знающего самого себя» [В.П.Казначеев]. Древние заявляли: «Познай самого себя и ты познаешь весь мир» (Сократ); «Нет ничего более сложного, чем познание самого себя», «Вселенная находится внутри человека» (Фалес). «Мы знаем много, но наше незнание – море, а знание – капля. Только знание может открыть нам глаза, правильно оценить Вселенную, указать ее прошедшее и будущее и понять, что Вселенная и жизнь – одно и то же» (К. Циолковский). «Мы научились летать как птицы в небе, мы научились плавать, как рыба в воде, теперь нам осталось научиться жить на земле, как человек» [А.Эйнштейн]. Идея комплексного исследования психофизиологической эволюции взрослого человека и построение экспериментальноой акмеологии была сформулирована в 1957 г. Б.Г.Ананьевым [Ананьев Б.Г. «Человек как общая проблема современной науки // Весник ЛГУ. - 1957. - № 11; «О системе возрастной психологии // Вопросы психологии - 1957. - № 5»]. «Большая масса дисциплин (больше 200) создают в своей совокупности человекознание» [Б.Г.Ананьев].

13 Июля 2019

Криовулканизм и органическая химия на Плутоне

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Science Advances опубликовал информацию о том, что на Плутоне обнаружен аммиак, а это, в свою очередь, указывает на то, что в подземном море планеты содержится сложная химия. Ученых натолкнуло это на мысль, что в прошлом с Плутона выделялось много воды в космос, так как на этой планете был обнаружен лед красного цвета. Исследовательский центр NASA в Калифорнии во главе с Дейлом Круикшнаком сообщают о том, что данная находка стала неожиданностью. И середине лета 2015-го года летательный аппарат «Нью Хоризонс» заснял изображения Плутона, на которых были выявлены льды и горы изо льда.

Там, где есть следы водяного льда, исследователи зафиксировали следы присутствия аммиака. Молекулы данного вещества боятся солнечного воздействия, поэтому само по себе наличие аммиака, по словам ученого, говорит о том, что он образовался не так давно. На Плутоне находится расщелина под названием Вирджил Фосса, откуда, скорее всего, проистекла вода в криовулкане.

12 Июля 2019

Влияние искусственного интеллекта на человеческий мозг

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

В то время как врачи и ученые продвигаются в своих исследованиях, чтобы понять механизм человеческого мозга, искусственный интеллект (ИИ) уже способен, скажем так, хакнуть его.  В настоящее время существуют системы искусственного интеллекта для лечения симптомов депрессии, программное обеспечение для машинного обучения, способное распознавать изменения мозга, вызванные годами с Альцгеймером до появления первых признаков, и сканирование мозга, которое может выявить суицидальные тенденции.

В случае болезни Альцгеймера - основной причины деменции у пожилых людей - самая большая проблема заключается в получении раннего диагноза и замедлении его прогрессирования.  Соответственно, команда под руководством Марианны Ла Рокки, физика из Университета Бари в Италии, разработала алгоритм автоматического обучения, способный распознавать структурные изменения в мозге, вызванные болезнью Альцгеймера.

Алгоритм был отточен на 67 магнитно-резонансных изображениях - 38 от пациентов с болезнью Альцгеймера и 29 от контрольной группы - чтобы научиться правильно различать больной и здоровый мозг.  Исследователи разделили каждое изображение мозга на небольшие области, проанализировали связь между нейронами и обнаружили, что программное обеспечение произвело наиболее точную классификацию заболевания, когда сравниваемые области мозга составляли от 2250 до 3200 кубических миллиметров, по размеру аналогичные анатомическим структурам связанным с болезнью Альцгеймера, как гиппокамп.

11 Июля 2019

Профилактика заболеваний мочеполовой системы у детей

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Заболевания мочеполовой системы у детей могут быть чреваты такими последствиями, как нарушения в работе органов и нарушение в их развитии, поэтому к проявлению данных заболеваний у детей следует относиться особенно внимательно. Прежде всего, следует обозначить факторы, которые могут привести к развитию таких болезний:

 • Заболевание матери пилонефритом во время вынашивания ребенка
 • Урогенитальные инфекции у матери во время беременности
 • Любые патологические нарушения и осложнения во время беременности
 • Наследственный фактор (наличие подобных заболеваний у ближайших родственников)
 • Влияние вредных факторов производства на беременную женщину

К факторам риска также следует отнести такие воспалительные заболевания у девочек, как вульвовагинит и вульвит. Основная опасность заболеваний мочеполовой системы у детей кроется в возможном поражении почечной ткани, поскольку инфекция распространяется по организму тремя способами: с током лимфы, через кровь и восходящим.

Возникновение воспалительной реакции обусловлена снижением иммунитета детского организма. В то время, как у человека с сильной иммунной системой не происходит развития инфекционного процесса, у ребенка развивается воспалительный процесс. Инфекция адгезирует на поверхности эпителия мочевыводящих путей.

Основные заболевания мочеполовой сферы у детей

Основными заболеваниями, которым может подвергнуться детский организм, являются:

9 Июля 2019

Как физические упражнения влияют на нашу ДНК

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Интегративный анализ показывает скоординированное перепрограммирование эпигенома и транскриптома в скелетных мышцах человека после тренировки.

Регулярные тренировки на выносливость вызывают полезные функциональные воздействия на здоровье скелетных мышц человека.  Предполагаемый вклад в реакцию эпигенома на тренировки как посредника между генами и окружающей средой не выяснен.  Здесь мы рассмотрим исследование о вкладе метилирования ДНК и связанных с ним транскриптомных изменений в хорошо контролируемом исследовании человека.  Тренировочные эффекты были отражены значительными изменениями в метилировании ДНК и экспрессии генов в областях с однородной энергетикой мышц и онтологией ремоделирования.  Более того, сигнатура метилирования ДНК и экспрессии генов разделяла образцы на основе обучения и пола.  Дифференциальное метилирование ДНК наблюдалось преимущественно в энхансерах, генных телах и межгенных областях и реже в CpG-островках или промоторах. Были идентифицированы мотивы связывания регулятора транскрипции белков MRF, MEF2 и ETS в непосредственной близости от меняющихся местах.  Анализ транскрипционной сети выявил модули, несущие различные онтологии, и, что интересно, общее направление изменений метилирования в каждом модуле было коррелировано обратно с изменениями экспрессии.  В заключение мы показываем, что физиологические стимулы индуцируют весьма последовательные и связанные модификации метилирования и экспрессии, согласующиеся с наблюдаемыми фенотипическими адаптациями, улучшающими здоровье.

8 Июля 2019

Мировое прогнозирование: основные проблемы

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Прогнозирование как таковое возможно, только если принимать во внимания причины и следствия. Таким образом, историческое прогнозирование, которое на первый взгляд кажется абсурдом, становится совершенно точной дисциплиной. История повествует о прошлом, а прогнозы делаются на будущее, и, тем не менее, две этих составляющие уживаются вместе. Любая цивилизация, которая когда-либо существовала и существует на Земле, проходит три неотъемлемые стадии эволюции: зарождение, расцвет и упадок. Таким образом, возможно предсказать течение тех или иных процессов в обществе, опираясь на уже имеющиеся данные. Для любого общества характерны определенные тенденции, которые остаются актуальными в разные времена и, основываясь на их понимании, можно сделать выводы о будущем этого общества. Так, например, прогнозисты предрекают распад Российской Федерации к 2025-му году, указывая на то, что этот процесс неизбежен в виду экономических, политических и социальных причин. Но, несмотря на то, что прогнозирование – довольно точная наука, существует ряд проблем, которые необходимо учитывать, работая с данными.

8 Июля 2019

Гигантское магнетосопротивление и спинтроника

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Магнетосопротивление - это изменение сопротивления проводника во внешнем магнитном поле.

В типичном металле при комнатной температуре орбитальные МС-эффекты очень малы и составляют порядка нескольких процентов.

Эффект МС имеет важное технологическое значение, особенно в связи со считывающими головками для магнитных дисков и в качестве датчиков магнитных полей.  Самым полезным материалом был сплав между железом и никелем, Fe20Ni80 (пермаллой). Общий консенсус в 1980-х годах заключался в том, что было невозможно значительно улучшить характеристики магнитных датчиков на основе МС.

В 1988 году две исследовательские группы независимо друг от друга обнаружили материалы, демонстрирующие очень большое магнетосопротивление, теперь известное как гигантское магнетосопротивление (ГМС). Необходимым условием для открытия ГМС-эффекта послужили новые возможности получения тонких слоев металлов в нанометровом масштабе.  Первоначально использовалась эпитаксия.  В настоящее время, после Стюарта Паркина, более простой и дешевый метод - распыление - стал более практичным.

5 Июля 2019

Загадки соленых озер

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Несмотря на то, что у многих озеро ассоциируется с источником пресной воды, половина всех мировых озер являются солеными. Именно эти озера приковывают внимание ученых по многим причинам:

 • С целью изучить состав воды
 • Изучить подводных обитателей и флору
 • Какие вещества вырабатываются в соленых озерах
 • Какую пользу они представляют
 • Какой может быть вред от данных источников воды

На территории Украины также есть озера с соленой водой. Одно из них расположено в Закарпатском селе Солотвин (озеро Кунигунда). В Херсонской области это озеро Сиваш, а также Розовое озеро и Счастливцево (это название населенного пункта, где расположен источник). В Харьковской области это озеро в селе Антоновка. В Днепропетровской области – озеро Соледар.

Соледарское озеро в Украине

Дайверы уже не один год занимаются исследование Соледарского водоема. Данный источник появился на месте шахты, как и два соседних (с разницей в том, что двое других озер содержат обычную пресную воду). Как удалось установить подводным исследователям, Соледарское озеро остается теплым даже зимой, температура на глубине составляет 20 градусов по Цельсию, в то время, как на поверхности вода значительно прохладнее и составляет один градус. При погружении на еще большую глубину (ниже семи метров) удалось установить температуру +23 градуса. В источниках с пресной водой вода прогрета всего до восьми градусов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ближайшие события

Все события
Новые книги

Свежие новости

Читать все новости