29 Марта 2019

Фінансування ЗМІ- експертиза та адекватність новин

Опубликовал user-name В. Антонов

Фінансування ЗМІ та сьогоденні реалії

 

Можливі джерела фінансування ЗМІ знаходяться навколо нас - Вас.

Меценати, Спонсори,  Інвестори - самі шукають креативних журналістів і дивуються, куди вони позникали.

            Інноваційні варіанти пошуку, а головне знаходження джерел фінансування полягають у:

 1. участь журналістів у інвестиційних національних конкурсах проектів (наприклад, Sikorsky Challenge і або Vernadsky Challenge тощо);
 2. креативна декларація пошуку через акме- педагогів національних Університетів України (ми можемо прийняти участь у цьому на безоплатній, але епістемологічній основі);
 3. розміщення Ваших Smart - проектів на персональних Сайтах акме- вчених, акме-дослідників, акме- аналітиків тощо;
 4. залучення до розгляду Ваших пропозицій, з метою фінансування, Української Академії Акмеології для розробки комп’ютерної акмеологічної інформаційної систему моніторингу пропозицій інвесторів, які шукають креативних журналістів.
 5. Інші варіанти джерел запропоную при Вашій зацікавленості у розкритті цієї проблеми. Можливо - підготувати сумісну публікацію на цю Тему!!!

 

            Сама тема, як знаходити теми для публікацій актуальна і креативна!!

Але вона «вирішується»  гармонійно на основі  авторської (В.Антонов) креативно - інноваційної акмеологічної методики, що «побудована» на таких Китах Інтел-  Акме- Журналістики:

 • креативна медитація;
 • когнітологічна релаксація;
 • синергетична рефлексія;
 • праксеологічне Хоббі.

           

            За рахунок цього підходу  (методики - технології) знайти тему і/або героїв для публікації можливо навіть на «Безлюдному острові», або у «Безповітряному просторі»,  а не тільки у маленькому місті, селі, чи на «колгоспному полі». Тому, що суб’єктивні «акме - вікна» Журналіста - роблять сприйняття реальної  дійсності ширше, глибше і навіть «вище»!!

29 Марта 2019

Человеческий капитал и борьба за него- Особливості побудови HR-бренду

Опубликовал user-name В. Антонов

Мудрагельні люди та їх значення

Человеческий капитал и борьба за него- Особливості побудови HR-бренду.

 

Загально відомо, що

«HR, Hr або hr: Human resources — людські ресурси; Human rights — права людини.

HR-бренд - это индивидуальный образ, который характеризует компанию в сфере работы с персоналом. Имидж компании как работодателя, созданный из положительных отзывов и впечатлений настоящих и бывших сотрудников.

28 Марта 2019

Особистість PR- фахівця

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційно-креативна Особистість PR- фахівця

Особистість PR- фахівця у запитаннях.


 1. 1. Чи кожний може бути PR- фахівцем?

Відповідь.

Будь яка людина може бути «просто» - PR-специалистом, тобто «открытым для общения, но в тоже время настойчивым, креативным, стрессоусточивым»! Все залежить від його сили Волі, типу характеру, типу темпераменту, психіки, соціотипу та  налаштуванню на самоосвіту, само наполегливість, самовдосконалення, самовиховання та само визначеність.

Але бути Smart - PR-специалистом?, тобто інноваційним креативним (прогресивно-перспективно-розумно емпатійним та інтуїтивно-розвинутим) фахівцем – не кожному природою дано за його генетичними успадкованими, освітніми, статусними, іміджевими та виховними можливостями, навіть при дуже великому бажанні! Досвід, зазвичай, грає велику роль у «становленні» (створенні) та розвитку Smart - PR-специалиста, але при наявності у нього відповідної карми, генетики, нейро- біологічних задатків до цієї спеціальності.

28 Марта 2019

Личность пиар специалиста - Особистість Піар - спеціаліста

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні технології в піар

ОСОБИСТІСТЬ ПІАР СПЕЦІАЛІСТА                                             

           «В Мире существует единственная непознаваемая тайна, и эта тайна - человек»

                 

            Тема чрезвычайно актуальна, потому что, человек, и в частности пиар - специалист, сверхсложное индивидуальное интегральное существо биологично-медицинского, психолого-генетического, социально-етносного и гендерно-сексуального типа. Не существует «юнисекс» людей, каждый человек уникален по своим более чем 4500 параметрам. Академик Казначев В.П. писал: «Все знания накопленные человечеством о неживой природе составляют - 95%, о живой природе - 4%, о человеке - 1%». Казначеев В.П. также заявлял, что «… наука о человеке, как о космическом явлении, стремящаяся познать вселенную, но не знающего самого себя» . Древние заявляли: «Познай самого себя  и ты познаешь весь мир» (Сократ); «Нет ничего более сложного, чем познание самого себя», «Вселенная находится внутри человека» (Фалес из Милета). «Мы знаем много, но наше не знание - море, а знание - капля. Знание сделает нас счастливыми. Уничтожая сознательную жизнь, мы лишимся надежды на лучшее. Только знание может открыть нам глаза, правильно оценить вселенную и указать ее прошедшее и будущее. Вселенная и жизнь - одно и тоже».

28 Марта 2019

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді

Опубликовал user-name В. Антонов

Штучний інтелект в "дії"

Штучний інтелект в сфері піару- питання і відповіді.

 

 

«Тільки особистість може творити особистість, тільки характером можна утворити характер»

(К. Ушинський)

«… нам говорят «безумец» и фантаст.

       Но, выйдя из зависимости грустной,

       с годами мозг мыслителя искуссный

       Мыслителя искусственно создаст».

                                               (Гете. Фауст)

«Разум вполне материален, его можно создать техническими средствами.  

27 Марта 2019

Гармонійна акме- особистість журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов
Акме-Журналіст.pdf  Гармонійна Акме- Особистість Журналіста
 В Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" започатковано майстер-клас на тему: «Гармонійна Акме- Особистість Журналіста». Майстер-клас (лекції, семінари) організовано під керівництвом  доктора наук, професора, акме- викладача, академіка - Антонова Валерія Миколайовича.
 Досліджується проблема, що журналіст, це мозок, душа і дух нації; це «арій» душі і духу,  що справжній журналіст формується через - Самоосвіту та самовдосконалення, що  повинні завжди супроводжувати гарного журналіста. Наголошується, що:

Журналіст грамотно володіє мовою та має відчуття стилю, широкий кругозір та ерудованість.
Журналіст володіє знаннями з 270 наук про людину (Людинологія- людинознавство), що допомагають йому налагоджувати контакти з різними людьми.
Журналіст володіє іноземними мовами, що значно розширює сферу його можливо...
27 Марта 2019

Акмеологія мудрагельності журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Журналіст це мозок націїАнтонов Журналистика.pdf

«Геніальні люди - формулюють проблему,           «Вік - живи - вік навчайся тому,

Талановиті - її досліджують,                               Як потрібно жити» (Луцій Анней Сенека)

Обдаровані - її вирішують,                                   «Життя - коротке, шлях мистецтва - довгий,  

 Непересічні - її реалізують.                                   Зручний випадок - скороминущий,

 Всі інші - її використовують».                             Досвід - оманливий, міркування - важкі»

27 Марта 2019

Бенчмаркинг: ориентируемся на эталоны в PR

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

Бенчмаркинг (benchmarking) - PR-технология, которая ориентирована на эталоны в отрасли.

Одно из самых распространенных определений бенчмаркинга предложено Сэмом Букхартом: 

Бенчмаркинг - стандарт совершенства или достижений, по сравнению с которым оцениваются соответствующие показатели.

На сегодняшний день в практике PR выделяют несколько видов бенчмаркинга.

Конкурентный бенчмаркинг - анализ успешности ведения бизнеса в компаниях-конкурентах на основе информации, которую они сами распространяют, а также информации от клиентов и компаний-подрядчиков. Для того чтобы определить основных конкурентов необходимо проанализировать информацию СМИ на предмет упоминаний о деятельности тех или иных компаний.

Функциональный бенчмаркинг предполагает сравнение отдельных функций и этапов бизнес-процессов. Речь может идти, например, о порядке проведения пресс-конференции, видах и технологий исследований в PR, порядке взаимодействия с клиентами или подрядчиками в PR-агентствах, порядке взаимодействия с PR-агентствами со стороны служб по связям с общественностью  компаний.

24 Марта 2019

Акме- Біо- Генна психологія при підборі персоналу

Опубликовал user-name В. Антонов

Акмеологія в житті людиниВ. Антонов            

Визначення потенціалу Особи: майстер-клас

 

            В Українській Академії Акмеології (Київ, Україна) та в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» здійснюється інноваційна дослідницька робота з проблеми застосування авторської (керівник професор, академік – Антонов Валерій Миколайович) Smart- Bio- Geno- Technology (SBGT) з проблем тестування, діагностики, моніторингу та сканування людини з метою визначення потенціалу Особи і «підбору персоналу» (емпатійної команди) для креативно-успішної інноваційної фірми, організації, корпорації тощо.

Методика тестування та діагностики Особи базується  на концепції та принципах сумісності фахівців, які приймають участь у цьому. Це такі основні акме- фахівці. Педагог. Психолог. Парапсихолог. Біолог. Генетик. Медик. Біоритмолог. Хронолог. Медичний астролог. Етасолог. Кіберакмеолог: акмеолог, кібернетик, математик, аналітик, програміст, когнітолог, біхевіорист, синергетик, нейро-гено- інформатик тощо.

22 Марта 2019

Как блокчейн изменит подходы в работе PR-служб

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

В ближайшее время интерес аудитории к криптовалютам будет только усиливаться. По оценкам различных экспертов из Украины, России, Китая, Японии и США в следующие пять лет ожидается эмиссия криптовалюты и создание по крайней мере 50 новых криптовалют. Уже сегодня компании меняют свои подходы к использованию блокчейн и проводят часть сделок по системе «умных контрактов». Вместе со стратегическими изменениями в деятельности бизнеса должны меняться и подходы к Public Relations. СМИ, как и бизнес, будет уходить в блокчейн.

Это факт, который подтверждает в своей статье и профессор информационных систем в Pepperdine Graziadio Business School доктор Нельсон Гранадос. Постепенно средства массовой информации организуют обмен информацией с читательской аудиторией при помощи блокчейн. Будут создаваться мировые биржи контента и цифровой рекламы. Уже в 2018 году количество ICO проектов, которые направлены на создание площадок для обмена информацией, достигнет тридцати.

Что это значит для PR-служб?

Во-первых, изменятся принципы взаимодействия PR-служб со средствами массовой информации. Любые контакты будут осуществляться через систему блокчейн на различных информационных биржах. Огромную роль в построении отношений со СМИ будут играть мессенджеры и автоматизированные системы сбора и передачи контента. Также расширится география работы PR-служб. Если сейчас специалисты по связям с общественностью вынуждены вручную собирать контактные данные СМИ, связываться с ними по телефону или электронной почте, то в будущем процессы коммуникации будут организованы удаленно через специальные платформы, где будут представлены все СМИ мира. 

24 Октября 2018

Гениальность

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Кто такие гении и чем они отличаются от просто талантливых людей и от всех остальных представителей человеческого рода вообще? Что принято понимать под гениальностью, каковы критерии ее определения? Об этом и о выдающихся гениях поговорим в данной статье.

Определение гениальности

Одно из общепринятых определений гениальности гласит, что это наивысшее развитие талантов и способностей, которое приводит к изменению в обществе и мире. Деятельность гениального человека, его открытия, творения, изобретения способны изменить ход мировой истории. Именно этим гений отличается от просто талантливого человека, индивидуума со способностями в той или иной отрасли. Что еще очень важно – гений всегда выходит за рамки существующего, совершая таким образом прорыв. Именно так обстояло дело со всеми известными выдающимися учеными, первооткрывателями, деятелями искусства. Они всегда разрушали стереотипы.

Однако в научном контексте понятие гениальности применяется с осторожностью, так как не существует четких критериев определения этого свойства. Есть нечто условное, что можно понимать под гениальностью, однако на бытовом уровне это понятие применяется в самом разном контексте, далеко не всегда соответствуя первоначальному своему смыслу.

6 Октября 2018

Психология рекламы. Как СМИ и реклама влияют на сознание

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Создание бренда – это целая наука, требующая умелого подхода значительного штата специалистов. Необходимо вовлечь все органы чувств потребителя, не оставив ему выбора, при этом, создав ловкую иллюзию выбора, как будто именно он выбирает необходимый товар, услуги или политическую партию. Психология рекламы – вот что сегодня формирует настоящее и будущее на всех уровнях, от простого потребления товаров до норм общественной морали (социальная реклама). Это мощный инструмент в руках знающих, как манипулировать сознанием масс, и мы в настоящей статье рассмотрим все известные механизмы этого влияния.

Начнем с определений

Итак, реклама – это не просто сухая подача информации или констатация факта, это стиль подачи, в ходе которого используются всевозможные методы убеждения, как навязчивые, так и не очень. При чем, чем ненавязчивее подается необходимая информация, тем больше возникает поводов думать, что зритель (слушатель, читатель) самостоятельно приходит к выводу путем анализа услышанной информации.

21 Сентября 2018

Депрессия – насколько она опасна и как с ней справиться (часть вторая)

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

История борьбы с депрессией древняя как человечество. Черная тоска, отравляющая душу и тело, была определена как физическая болезнь еще Гиппократом. Легендарный древнегреческий врач решил, что болезнь вызывается «черной желчью» и подбирал способы лечения, которые на сегодняшний день кажутся просто смешными. С тех пор, на протяжении веков, медики объявили настоящую войну депрессии:

 • Собственно сам Гиппократ писал о том, что лечить меланхолию необходимо с помощью специальных диет, способных вывести «черную желчь» из организма. Также Гиппократ сделал правильную догадку, что больному нужно перестать пить вино, уменьшить физические нагрузки и чаще бывать на свету.
 • В Средние Века здоровьем духа занимались богословы. И состояние глубокого уныния считалось бесовским проявлением, бороться с которым нужно с помощью тяжелого труда и ярой молитвы.
 • В Эпоху Возрождения мыслитель Марсилио Фичино вынес предположение, что в появлении меланхолии виновата растрата некого «тонкого духа», который расходуется во время интеллектуального труда. И восполнение этой субстанции должно было происходить в театрах, слушая музыку, принимая солнечные ванны и наслаждаясь винами.
 • Следующий этап борьбы с меланхолией вообще поражает воображение. Медики как будто решили устроить соревнование на лучшую экзекуцию загрустившего больного. Страдальцев крутили в центрифугах, топили в ледяной воде, стегали крапивой и т.д. Всё это делалось в погоне за внешним раздражением тела, так как новая теория гласила, что причина депрессии – плохая проходимость электричества в нервах. Вот и пытались такими способами заставить «разогнать» нервную систему.
 • На заре 20-ого века был еще один нестандартный способ борьбы с депрессивными состояниями – использование кокаина. Главным пропагандистом этого метода был З. Фрейд, который считал кокаин настоящей панацеей. Побочные действия выяснились через несколько десятков лет и «лекарство» повсеместно запретили.

Все эти «способы лечения» были результатом непонимания природы депрессивных состояний. Естественно, если бы больные не получали облегчения, то такие способы долго не продержались бы. Эффективность старинной терапии опиралась на эффект плацебо, некоторые удачные догадки и то, что пациента выдергивали мучительными процедурами из самопогруженного состояния. Однако больные всё равно скатывались в меланхолию.

 Но к середине двадцатого века, медицина наконец-то докопалась до настоящих причин депрессии, и были разработаны эффективные способы лечения.

11 Сентября 2018

Война длиной в миллионы лет

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Представьте себе мир, в котором на протяжении миллионов ведется непрекращающаяся война между городами-государствами, ордами кочевников, и громадными федерациями, сражающимися за ресурсы. Миллионы искуссных воинов, в крепких экзоскелетах, ежедневно выходят на поле боя, абсолютно не жалея своих жизней. А в ход идет холодное оружие, взрывчатка, отравляющие вещества и хитрость с обманом. Эта война никогда не прекращается, и мы живем посреди неё. Ведь так воюют муравьи.

Казалось бы – какое дело нам людям до муравьиных войн? Но в современном мире ученые все больше внимания уделяют сражениям этих социальных насекомых. Ведь прослеживается интересная взаимосвязь – появление сложного социума у живых существ приводит к ведению военных действий. И возможно, наблюдение за муравьями способно дать ответы на то, где коренится природа войн, и как можно прекратить противостояние среди людей.

30 Августа 2018

Депрессия – насколько она опасна, и как с ней справиться (часть первая)

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

Наши современники неоднозначно относятся к такому проявлению человеческой психики, как депрессивное состояние. Одни люди считают его модной болезнью, с помощью которой позеры привлекают к себе внимание. Другие настаивают на том, что депрессия - это серьёзнейшая болезнь, которая требует к себе предельного внимания со стороны общества. А кто-то вообще не задумывается об этой проблеме, так как она кажется абсолютно несущественной.

Какого же отношения на самом деле заслуживает к себе депрессия, насколько она опасна и какими способами в современном мире проводится терапия депрессивных состояний, мы рассмотрим в этой статье.

История отношения человеческого общества к депрессии

Термин «депрессия» вошел в обиход относительно недавно, хотя сама болезнь сопровождает человечество всю его историю. В древнеегипетском медицинском трактате «Папирус Эберса» упоминается методики лечения патологической тоски. Так что уже в 16 столетии до н.э. люди видели опасность в устойчивых депрессивных состояниях и искали способы справиться с ними. Случаи депрессии описывались в Библии, это заболевание лечил Пифагор, а гениальный врач Гиппократ придумал термин «меланхолия», который активно употреблялся в последующие столетия. В 16-ом веке нашей эры Жан Франсуа Фернель уже описывал меланхолию как безумие, протекающее без лихорадочных симптомов и заставляющее людей совершать абсурдные поступки и впадать в суицидальное настроение.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18