8 Июля 2019

Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешів та Любешівщина в українській та європейській історії»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Организаторы: Любешівська селищна громада, Волинська обласна організація Українського фонду культури, Волинська обласна державна адміністрація, Центр дослідів Волині Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Волинський краєзнавчий музей, Любешівський історико-краєзнавчий музей Волинської обласної організації Українського фонду культури, Державний архів Волинської області, Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

Пропонуються такі напрями роботи конференції:
-  Любешівщина: історія, здобутки і перспективи у цифрах і документах.
-  Стародавня і сучасна історія Любешова.
-  Традиції місцевого самоврядування в історії Любешова та волинських міст.                                    
-  Соціально-політична та економічна історія краю.
-  Освіта, наука, культура і духовність.
-  Природа та екологія Любешівщини. (Зміни природи і клімату містечка та краю в різні часи.)                                                                                                                                                  
- З історії розвитку туризму, спорту і фізичної культури.
-  Охорони здоров’я. Минуле і сучане.
-  Історія та культура Любешівщини в пам’ятниках і пам’ятних знаках, музейних та архівних
зібраннях.                                                                                                                                                           
– Любешів і Любешівщина у революціях і війнах ХХ ст.                                                                                                                                                     
-  Любешів і Любешівчани в історії Волині, України та Світу.                                                                    
-  Любешівчани в боротьбі за самостійність України в ХХ – ХХІ століттях.                                                                -  Життя та діяльність Тадеуша Костюшко.
– Історіографія, бібліографія та джерелознавство.
– Виникнення і розвиток містечка Любешова у давні часи як центру політичного, економічного
і культурного життя.                                                                                                                 
– Археологія Любешова
– Проблеми містобудування, міської архітектури та благоустрою.                                                       
– Збереження та охорона пам’яток історії та культури.                                                                         
– Інфраструктура і планування розвитку Любешова у ХХІ ст.
– Населення краю в різний  період часу.                                                                                                                           
– Населені пункти краю.
– Краєзнавча освіта і „Волинезнавство”.

5 Июля 2019

ІІІ інтернет-конференція молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech
Организаторы: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення; Український інститут експертизи сортів рослин
Секції конференції:
1. Генетика, геноміка та інші "оміки" рослин
2. Біоінформатика
3. Новітні методи в селекції на насінництві сільськогосподарських рослин.
Веб-сайт конференции: https://sops.gov.ua/news/informacia-pro-iii-internet-konferenciu-molodih-ucenih-genetika-ta-selekcia-silskogospodarskih-roslin-vid-molekuli-do-sortu...
4 Июля 2019

Науково-педагогічна конференція за темою: «Сучасні тенденції підвищення якості освіти»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Міністерство освіти і науки України інформує, що з 15 по 16 серпня 2019 в  м. Києві директорат інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства та Національний еколого – натуралістичний центр учнівської молоді спільно з ГО «Спілка освітян України», Національною академією педагогічних наук України проводять Всеукраїнську науково-педагогічну конференцію за темою: «Сучасні тенденції підвищення якості освіти».

Конференція проводиться з метою обговорення тенденцій, проблем та перспектив забезпечення якості освіти в України в контексті сталого розвитку держави та з урахуванням положень Концепції реалізації державної політики у сфері реформування освітньої галузі «Нова української школа»

До участі в конференції запрошуються члени ГО «Спілка освітян України», педагоги закладів загальної середньої та позашкільної освіти, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, новатори в освітній галузі.

Организаторы: Міністерство освіти і науки України інформує, що з 15 по 16 серпня 2019 в м. Києві директорат інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства та Національний еколого – натуралістичний центр учнівської молоді спільно з ГО «Спілка освітян України», Національною академією педагогічних наук України.

3 Июля 2019

Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти! Запрошуємо Вас до участі в черговому випуску інтернет-конференції на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція.

Прийом матеріалів до 9 липня 2019 р. включно.

Плануються наступні напрями її роботи (секції):

1. Інформаційні системи і технології.

 • Теоретичні основи інформатики та кібернетики 
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 
 • Системи та процеси керування 
 • Комп`ютерні системи та компоненти 
 • Інформаційні технології 
 • Автоматизація процесів керування 
 • Системи автоматизації проектувальних робіт 
 • Системи захисту інформації
 • Інформаційна безпека
 • Управління проектами і програмами 
 • Системи та засоби штучного інтелекту 
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 
 • Медична та біологічна інформатика і кібернетика 
 • Соціальна інформатика

2. Економічні науки. 

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
 • Економіка та управління національним господарством 
 • Економіка та управління підприємствами 
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 
 • Гроші, фінанси і кредит 
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 
 • Статистика

3. Технічні науки.

 • Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
 • Машинознавство
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні
 • Галузеве машинобудування
 • Електротехніка
 • Прилади
 • Радіотехніка та телекомунікації
 • Енергетика
 • Металургія
 • Хімічні технології
 • Технологія харчової та легкої промисловості
 • Транспорт
 • Будівництво
 • Безпека життєдіяльності
 • Електроніка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі: заочна.

За результатами роботи конференції буде опубліковано збірник тез доповідей та сертифікати.

Нашим збірникам матеріалів науково-практичних інтернет-конференцій присвоюється номер ISSN та включаються до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI".

Детальну інформацію щодо умов участі в Інтернет-конференції розміщено на сайті http://www.konferenciaonline.org.ua/ у розділі Наступна конференція.

2 Июля 2019

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права”

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

Организаторы: Центр фінансово-економічних наукових досліджень

Всі учасники конференції отримають:

1) програму конференції (у разі необхідності);

2) сертифікат учасника (у разі необхідності);

3) друкований збірник конференції (у разі необхідності);

4) електронний збірник конференції буде розміщено на сайті Центру фінансово-економічних наукових досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua.

5) розсилка та розміщення збірника конференції у бібліотеках України.

НАУКОВІ СЕКЦІЇ:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національною економікою.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Національна безпека та оборона в умовах кризових явищ.

6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.

7. Економіка сільського господарства і АПК.

8. Екологічна економіка і сталий розвиток.

9. Енергоефективність економіки.

10. Економіка торгівлі та послуг.

11. Економіка промисловості.

16 Мая 2019

Черные против Белых, или две стороны украинского хакерства

Опубликовал user-name А.А. Алексеенко для user-name S4Tech

В последние годы, в мировых новостях с завидной регулярностью появляются новости о чудесах, которые совершают украинские хакеры. Наши соотечественники похищают сотни миллионов долларов в крупных банках, совершают атаки на государственные и частные сайты и похищают личные данные. И, в то же время, хакеры родом из Украины выигрывают мировые соревнования, помогают бороться с российской агрессией и работают в сфере обеспечения кибербезопасности. Всё это сделало «украинское хакерство» своеобразным брендом в мировом IT сообществе.

Что движет «чёрными» и «белыми» хакерами? Как можно взламывать программы и при этом приносить пользу? Каким образом можно «обучиться на компьютерного взломщика»? И какие проблемы существуют у современных хакеров, мы расскажем вам в этой статье.

Как становятся хакерами

Специалисты в области компьютерной безопасности утверждают, что настоящими хакерами рождаются, а не становятся. Для того, чтобы взламывать системы, недостаточно обладать знаниями в области программирования. Нужно иметь особый склад мышления, который подталкивает к выходу за рамки установленных правил, и заставляет разобраться в том, как функционирует программное обеспечение. Настоящий хакер - это смесь одержимого исследователя и авантюриста. Это неординарный человек, который прекрасно владеет навыками программиста, системного администратора, психолога и специалиста по компьютерному железу.

15 Мая 2019

Розпочато реєстрацію учасників Науково-практичного семінару «Використання програмного продукту Unicheck для виявлення ознак запозичень у наукових і літературних творах»

Опубликовал user-name Ю. Вакулко для user-name

Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності розпочато реєстрацію учасників Науково-практичного семінару «Використання програмного продукту Unicheck для виявлення ознак запозичень у наукових і літературних творах» з метою ознайомлення з особливостями використання в експертній діяльності програмних продуктів для виявлення запозичень у наукових і літературних творах (на прикладі оновленої програми Unicheck).
З метою оптимізації процесу проведення судових експертиз та експертних досліджень за спеціальністю 13.1.1 – «Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші» 17 травня 2019 року буде проведено Науково-практичний семінар «Використання програмного продукту Unicheck для виявлення ознак запозичень у наукових і літературних творах». 
Час проведення заходу з 12.00 до 13.00 год. 
Початок реєстрації учасників заходу о 11.45 год. 
Місце проведення: Конференц-зал ДП «ДІПРОМІСТО», м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, 4-й поверх. 
Контактна особа Оргкомітету семінару: 
Зубач Олена Іванівна
Тел. 096 509 10 37
Email: [email protected]  

3 Мая 2019

Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению проводит международную конференцию «Управление инновационными процессами в условиях модернизации образования и науки»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению совместно с ведущими международными научными учреждениями проводит международную научно-практическую конференцию «Управление инновационными процессами в условиях модернизации образования и науки», которая состоится в г. Авсаллар (Турция), 29-31 мая 2019 г. Организатор мероприятия — Региональная Академия Менеджмента.
Конференция будет проходить по следующим секциям:

Экономические и управленческие науки (экономика, финансы, учет и аудит, менеджмент, государственное и местное управление, стандартизация, сертификация и управление качеством товаров и услуг, маркетинг, туризм);
Точные и технические науки (физика, математика, информатика, техника, механика, энергетика, технологии, строительство, архитектура, технический дизайн);
Общество и личность (педагогика, психология, социология, юриспруденция (правоведение), демография, история, политология, философия);
Естественные науки (экология, биология, сельское и лесное х...
8 Апреля 2019

Приглашаем на семинар

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
    Кафедра профессионального образования и управления учебным заведением "ВУЗ МАУП " приглашает на обучающий семинар «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ ОБЩЕНИЯ КАК ИСКУССТВО ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИУМЕ»
4 Апреля 2019

МАУП отмечает юбилей

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
Вот уже тридцать лет Межрегиональная Академия управления персоналом обучает под своей крышей тысячи студентов и открывает им путь в будущее. Мы горды достижениями нашей Академии и успехами наших воспитанников, и всем тем опытом, что мы накопили за эти годы. Мы обязаны этим нашим преподавателям, нашему персоналу, который является неотъемлемой частью Академии и ее душой. И мы желаем, чтобы с каждым годом МАУП цвел, и отпраздновал еще немало юбилеев, а из его ворот вышло еще много успешных и счастливых студентов! Поздравляем!...
3 Апреля 2019

Приглашаем принять участие в конференции

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Информируем, что общественная научная организация «Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению», соорганизатор IV Международной научно-практической конференции «Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии», что состоится в г. Стамбул (Турция) 1-3 мая 2019 г. и приглашаем Вас принять в ней активное участие.
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, студенты вузов и научно-исследовательских учреждений, а, также, практические работники из Украины и зарубежных государств, которые активно занимаются исследованиями в различных областях науки.Подробная информация о конференции содержится на сайте Региональной академии менеджмента...
28 Марта 2019

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНІХ ТА НАУКОВИХ ЗАКЛАДІВ відповідно до ліцензії  з напряму спеціальності 073 «Менеджмент» за програмою  «Реальність неможливого: школа без проблем» Згідно зі ст. 50 ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII: «Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством». Міжрегіональна Академія управління персоналом на базі кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом організовує набір слухачів на курси підвищення кваліфікації за програмою «Реальність неможливого: школа без проблем».
28 Марта 2019

Поздравляем с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора философии в области государственного управления

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП
Коллектив кафедры профессионального образования и управления учебным заведением МАУП поздравляет методиста кафедры Якименко Надежду Николаевну с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора философии в области государственного управления.Научный руководитель - Чаплай Ирина Витальевна, заведующая кафедрой профессионального образования и управления учебным заведением, канд. н. гос.упр., доц.Желаем успешного воплощения всех творческих и научных замыслов, сил в профессиональном росте и в будущих научных поисках!Крепкого здоровья, удачи, вдохновения и поддержки от семьи и коллег!...
25 Марта 2019

11 апреля состоится конференция «Актуальные проблемы модернизации негосударственного сектора образования в Украине в контексте мировых тенденций и национальной практики»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова

11 апреля 2019 г. общественная научная организация «Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению» совместно с Межрегиональной Академией управления персоналом, Международной Кадровой Академией и Международным университетом «UISEK» (Республика Эквадор) проводит международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы модернизации негосударственного образования в Украине в контексте мировых тенденций и национальной практики », посвященную 30-летию основания МАУП.
Организатор мероприятия — Межрегиональная Академия управления персоналом.
Целью конференции есть проведение профессиональной научной дискуссии о наиболее актуальных задачах и проблемах модернизации сектора негосударственного образования в Украине и выработке практических рекомендаций.
Программа конференции здесь.
Приглашаем к участию.

24 Мая 2018

Всеукраинская научная конференция, г. Николаев

Опубликовал user-name С. Петриченко
1-2 ноября 2018 года на базе Института импульсных процессов и технологий НАН Украины состоится Всеукраинская научная конференция "Современные технологии обработки материалов".
С условиями можно ознакомиться в первом информационном сообщении 1st information.pdf
либо на сайте института Информация о конференции
Проведение конференции приурочено к 100-летнему юбилею Национальной академии наук Украины.
Приглашаем принять участие всех заинтересованных специалистов 
Научные направления работы конференции:
1. Новейшие технологии и оборудование для обработки и синтеза материалов.
2. Процессы получения материалов и утилизации отходов.
3. Системы диагностики и контроля процессов обработки материалов...
1 2

Ближайшие события

Все события
Новые книги

Свежие новости

Читать все новости