19 Июня 2019

Пошуки неймовірної частинки Хіггса

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Багато питань фізики елементарних частинок пов`язані з існуванням маси частинок.  Кажуть, що «механізм Хіггса», що складається з поля Хіггса і його відповідного бозона Хіггса, дає масу елементарним частинкам.  Під «масою» ми розуміємо інерційну масу, яка чинить опір, коли ми намагаємося прискорити об`єкт, а не гравітаційну масу, яка чутлива до гравітації.  У знаменитій формулі Ейнштейна E = mc2 «m» - це інерційна маса частинки.  У певному сенсі ця маса є суттєвою величиною, яка визначає, що в цьому місці є частка, а не пусте місто.

Ми всі знаємо і любимо бозон Хіггса, який, на жаль фізиків, був помилково позначений в засобах масової інформації як «частка Бога» - субатомна частка, вперше виявлена ​​на Великому адронному колайдері (LHC) ще в 2012 році.  Ця частка є частиною поля, яке пронизує весь простір-час;  вона взаємодіє з багатьма частинками, такими як електрони і кварки, забезпечуючи ці частинки масою.

19 Июня 2019

Конференція «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Доцент кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Оксана Вадимівна Юденко взяла участь у XIV науково-методичній конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти», що відбулася 14—15 червня 2019 року.

У ході конференції були обговорені проблемні аспекти організації і методики викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах в умовах інформаційного суспільства. Було відзначено певні недоліки процесу професійного росту фахівців з фізичної культури, серед особливостей якого — необхідність самореалізації, прагнення інтегруватися до професійного контексту інформаційного суспільства. Також були заслухані виступи про формування у студентів діагностичних і прогностичних знань, уявлень про здоровий спосіб життя, стан власного здоров`я і здоров`я оточення, компоненти фізичного здоров`я — фізичний розвиток, фізичну підготовленість, рухову активність, фізичну працездатність та фізичну форму. Це буде сприяти підвищенню рівня мотивації студентів до занять з фізичного виховання та рухової активності.

19 Июня 2019

МАУП розпочав співпрацю із Казахським національним університетом

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Кафедра професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП налагоджує міжнародні зв’язки. З червня 2019 року вона стала партнером кафедри ЮНЕСКО, міжнародної журналістики і медіа в суспільстві та центру ЮНЕСКО з журналістики й комунікації Казахського національного університету імені аль-Фарабі. Казахський національний університет в Алмати (Казахстан) — це університет із багатими традиціями, багаторічним досвідом навчальної й наукової роботи. Це найстаріший класичний університет, який займає 220-е місце в рейтингу кращих університетів світу. Детальна інформація про діяльність університету — за посиланням.

У рамках співпраці заплановано проведення спільних наукових заходів, досліджень, спрямованих на розв’язання інноваційних наукових завдань; обмін досвідом, інформацією, науковими та практичними публікаціями з актуальних питань освіти та педагогіки; організація спільної роботи з підготовки та публікації науково-практичної літератури, її поширення, розповсюдження та інше.

19 Июня 2019

Перспективы Физики Элементарных Частиц

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

С момента открытия электрона в 1896 году, ядра в 1911 году и нейтрона в 1931 году - частиц, составляющих атом, - до открытия бозона Хиггса в 2012 году, который позволяет атомам существовать, построение понимания Вселенной стало веком в процессе становления.  Наше общество произвело революцию в понимании человеком Вселенной и ее основного кода, структуры и эволюции.  Благодаря тщательному измерению, наблюдению и выводу мы разработали удивительно успешные преобладающие теории - Стандартные модели физики элементарных частиц и космологии, - которые являются очень предсказуемыми и которые были тщательно проверены, в некоторых случаях до 1 части на 10 миллиардов.  Это одни из самых высокоинтеллектуальных достижений в истории нашего вида;  они станут частью нашего наследия для будущих поколений на века.

14 Июня 2019

Конференція «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name Кафедра МАУП

Заступник завідувача кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом МАУП Анатолій Олексійович Лігоцький взяв участь у міжнародній конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», яка відбулася 11—12 червня 2019 року. Організатори заходу — Міністерство освіти та науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Київський національний торговельно-економічним університет.

Участь у заході прийняли керівники закладів вищої освіти, фахівці із забезпечення якості вищої освіти, керівники освітніх програм, експерти у сфері вищої освіти, викладачі англомовного навчання, студенти.

Під час конференції відбулося представлення пріоритетів національної освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, була акцентована увага на процесі акредитації. Акредитація має використовуватись закладами вищої освіти для розвитку і вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в цілому. Для цього члени акредитаційної комісії повинні зустрічатися з управлінцями, викладачами та студентами певної освітньої програми, щоб зрозуміти, наскільки усвідомлено вони включені в організацію освітнього процесу.

12 Июня 2019

По данным международной базы CiteFactor индекс цитируемости сборника «Публичное управление» в 2019 составил 379 балла

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND

По данным международной базы CiteFactor индекс цитируемости сборника«Публичное управление» в 2019 составил 379 балла:https://www.citefactor.org/journal/index/23922#.XP-nSr5n3IU

10 Июня 2019

Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению — соорганизатор IV международной научно-практической конференции «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению — соорганизатор IV международной научно-практической конференции «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий», что ее будет проводить Региональная академия менеджмента и приглашает вас принять участие в ней. Конференция состоится в Ванкувере (Канада) 23-25 октября 2019 г.
К участию в конференции приглашаются ученые, научные работники отечественных и зарубежных высших учебных заведений, аспиранты и соискатели, студенты.
Форма проведения конференции: заочная (без личного участия).
Секции конференции:

Экономические и управленческие науки (экономика, финансы, менеджмент, государственное и местное управление, стандартизация, сертификация и управление качеством товаров и услуг, маркетинг, туризм);
Точные и технические науки (математика, информатика, техника, технологии, механика, энергетика, строительство, архитектура);
Естестве...
10 Июня 2019

Осуществляется набор статей в следующий выпуск профессионального по государственному управлению сборника «Публичное управление»

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Уважаемые коллеги!
Информируем, что закончился прием статей в сентябрьский номер профессионального по государственному управлению сборника «Публичное управление».
Сегодня осуществляется набор статей в следующий выпуск.
Ждем Ваши материалы для публикации...
9 Июня 2019

Могут ли люди жить на других планетах?

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Вы когда-нибудь задумывались, каково это - жить на Луне? Или на Марсе, Венере, или Меркурии?  У большинства, вероятнее всего, появлялись такие мысли, и именно поэтому я попытаюсь выяснить, каково это - жить в других мирах нашей солнечной системы.

Меркурий

С присущими ему экстремальными колебаниями температуры Меркурий вряд ли станет планетой, которую люди когда-либо захотят колонизировать.  Но если бы у нас была технология выживания на планете, ближайшей к Солнцу, на что была бы похожа жизнь там?

8 Июня 2019

Фторполимерные материалы: Прошлое, Настоящее и Будущее

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Практически любой человек, непосредственно участвующий в создании и производстве полимеров, и многие люди во всем мире, не имеющие никакого к ним отношения, знакомы с происхождением концепции фторполимеров. В конце концов, Teflon®, торговая марка политетрафторэтилена (PTFE) от DuPont, известна во всем мире. Классическая история открытия фторполимеров изобилует волшебной комбинацией блеска и счастливой жизни. Однако среда и контекст, в которых произошло обнаружение, часто упускаются из виду.

Фторполимеры - это полимерные материалы, содержащие атомы фтора в своих химических структурах.

 Исходя из общих концепций органических полимеров, существуют два типа фторполимерных материалов, то есть перфторполимеры и частично фторированные полимеры.  В первом случае все атомы водорода в аналогичных структурах углеводородного полимера были заменены атомами фтора.  В последнем случае в полимерных структурах присутствуют как атомы водорода, так и фтора.  Обсуждаемая здесь отрасль фторполимеров в основном касается перфторполимеров, хотя в некоторых случаях в нее включены частично фторированные полимеры.  В последнем случае в полимерных структурах присутствуют как атомы водорода, так и атомы фтора, а также в некоторых случаях дополнительные элементы, такие как поливинилиденфторид (PVDF) и полихлортрифторэтилен (PCTFE).

8 Июня 2019

Почему космические экспедиции важны для науки и человечества

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Более 50 лет человеческой деятельности в космосе принесли общественные и научные блага, которые улучшают качество жизни на Земле.  Первые спутники, предназначенные для изучения космической среды и тестирования начальных возможностей на околоземной орбите, предоставили критически важные знания и возможности для развития спутниковой связи, глобального позиционирования и достижений в прогнозировании погоды. Исследование космоса положило начало экономическому развитию космоса, которое сегодня, год за годом, приносит высокую отдачу от вложенных средств в космос.  Проблемы освоения космоса породили новые научные и технические знания, присущие человечеству, что привело к лучшему пониманию нашей Вселенной и солнечной системы, в которой мы живем.  Знания в сочетании с изобретательностью предоставляют людям по всему миру решения, а также полезные товары и услуги.  Знания, полученные в результате освоения космоса, также открыли новые перспективы для нашего индивидуального и коллективного места во Вселенной.

7 Июня 2019

Как иммунная система борется с заболеваниями?

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Иммунная система представляет собой сеть клеток, тканей и органов, которые работают сообща, чтобы защитить организм от атак «чужих» захватчиков.  В первую очередь это микробы - крошечные, вызывающие инфекцию организмы, такие как бактерии, вирусы, паразиты и грибки.  Поскольку человеческое тело обеспечивает идеальную среду для многих микробов, они пытаются проникнуть внутрь. Задача иммунной системы - не допускать их или, в случае неудачи, искать и уничтожать их.

 Однако, когда иммунная система поражает не ту цель или наносит вред, она может вызвать целый ряд заболеваний, включая аллергию, артрит или СПИД.

Иммунная система удивительно сложна.  Он может распознавать и запоминать миллионы различных врагов, а также производить секреты и клетки, чтобы соответствовать и уничтожать каждого из них.

5 Июня 2019

Роль Больших Данных (Big Data) в нефтяной промышленности

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

В 2006 году комментатор по маркетингу Майкл Палмер опубликовал пост в своём блоге:

Данные как сырые. Это ценно, но если оно не обработано, его нельзя использовать.

Спустя 9 лет это утверждение остается верным для любой отрасли, которая зависит от больших объемов данных.  Это правда, что до тех пор, пока данные не разбиты на части и не проанализированы, они не имеют большого значения.

Поскольку мир становится более восприимчивым к преимуществам больших данных, нефтяная промышленность, похоже, не сильно отстает.  Если огромное количество данных попросту хранится, то оно мало что значит, и поэтому для того, чтобы от этого была польза, необходима идентификация, объединение, хранение, анализ и совершенствование.  Возможность получить доступ к обширным наборам данных и извлечь из них исчерпывающую информацию может сделать нефтяную отрасль более прибыльной и эффективной.  Успешная нефтяная компания будет быстро прогнозировать потенциальную информацию и поддерживать расходы на низком уровне для актуализации своего успеха, не теряя расхождений в оценке набора данных.

4 Июня 2019

Наблюдение Сверхмассивных Чёрных Дыр

Опубликовал user-name Н.А. Рыков для user-name S4Tech

Подобно тому, как обнаруживают соседний дом, который считался предположительно пустующим, но по факту оказывался заселенным, за последнее десятилетие исследователи поняли, что большинство галактик имеют, по крайней мере, одну черную дыру в своих центральных районах.  Но эти черные дыры не являются звездным разнообразием, они в разы превосходят массу нашего Солнца. Их размеры забивают воображение - в них миллионы, а иногда и миллиарды солнечных масс.  Даже наша домашняя галактика, Млечный Путь, имеет в своем центре черную дыру из четырех миллионов солнечных масс, расположенную примерно в 27 000 световых лет от Земли. 

Теперь мы также знаем, что сверхмассивные черные дыры неумолимо связаны с галактиками, которые их окружают.

3 Июня 2019

Новини Умови вступу Опублікувати статтю Збірник

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name VADND
Шановні колеги!
Вийшов друком № 4(14) – червень 2018 (спецвипуск) збірника "Публічне урядування”. Примітною рисою спецвипуску збірника стало те, що він містить зміст доповідей ІХ теоретико-методологічного семінару за міжнародною участю «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального», що відбувся  29-30 червня 2018 року у м. Монпельє (Франція), Університет Монпельє. 
Найближчим часом, авторам буде розіслана друкована версія збірника.   ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13