Словарь

N
N-ПОЛЮСНИК

  Електричне коло з n затискачами (рос. n-полюсник; англ. n-terminal circuit).

Є
ЄДНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ

  Такий стан вимірювань, при якому їх результати відображено з однаковою точністю в узаконених одиницях (рос. единство измерений).

ЄМНІСНИЙ

  Термін, вживається щодо пристрою або електричного кола, в якому ємність за певних умов переважає (рос. емкостной; англ. capacitive).

ЄМНІСТЬ

  Здатність тіла накопичувати електричний заряд. Ємність С визначається, як відношення заряду тіла Q до його потенціалу U. Одиницею вимірювання ємності у системі СІ є Фарада, в СГС – сантиметр (рос. емкость).

ЄМНІСТЬ ІДЕАЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА

  Частка від ділення заряду конденсатора на напругу на ньому (рос. емкость идеального конденсатора; англ. capacitance of an ideal capacitor).

І
ІДЕАЛІЗАЦІЯ (як метод дослідження)

  Уявне конструювання об`єктів досліджень, яких не існує у природі (планетарна модель атома, абсолютно тверде тіло тощо) (рос. идеализация (как метод исследования)).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

  (лат. identifico – ототожнювати) – процес розпізнавання системою або людиною іншої системи або об`єкта (рос. идентификация).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Процедура, що передбачає маркування та етикетування сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, а також технічної документації з метою виявлення можливих причин браку виготовленої продукції або дефектів виробничих і технологічних процесів (рос. идентификация продукции).

ІЗОЛЯТОР

  Компонент, призначений для ізоляції та механічного кріплення провідника (рос. изолятор; англ. insulator).

ІЗОЛЯЦІЯ

  Матеріал (діелектрик), який перешкоджає проходженню струму провідності (рос. изоляция; англ. insulant).

ІЗОЛЯЦІЯ ВНУТРІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Тверда, рідка або газоподібна ізоляція внутрішніх частин електротехнічного виробу (пристрою), захищена від впливу атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внутренняя).

ІЗОЛЯЦІЯ ДОДАТКОВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Незалежна ізоляція електротехнічного виробу (пристрою), передбачена, окрім основної ізоляції, для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження основної (рос. изоляция электротехнического изделия дополнительная (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність матеріалів, частіше діелектриків, які протидіють проходженню струму між певними деталями пристрою (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЗОВНІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Повітряні проміжки та поверхні твердої ізоляції електротехнічного виробу (пристрою), які контактують із атмосферним повітрям і зазнають впливу електричних, атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внешняя).

ІЗОЛЯЦІЯ НЕСАМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка втрачає або не повністю відновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) несамовосстанавливающаяся).