18 Октября 2017

КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ

  Це показник якості роботи системи, фундаментальне поняття системи оптимального функціонування об`єктів (машин, процесів, підприємства, галузі, економіки у цілому) має бути єдиним і вимірюваним. У системах керування технологічними процесами критерієм оптимальності може бути один із показників якості перехідного процесу (скажімо, його тривалість), точність у номінальному режимі, собівартість продукції тощо. Приклади критеріїв оптимального управління (керування): критерій мінімуму імовірності помилкового рішення, критерій мінімуму середнього ризику, мінімаксний критерій – мінімуму максимального ризику та інші. (рос. критерий оптимальности системы).