Словарь

І
ІДЕАЛІЗАЦІЯ (як метод дослідження)

  Уявне конструювання об`єктів досліджень, яких не існує у природі (планетарна модель атома, абсолютно тверде тіло тощо) (рос. идеализация (как метод исследования)).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

  (лат. identifico – ототожнювати) – процес розпізнавання системою або людиною іншої системи або об`єкта (рос. идентификация).

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Процедура, що передбачає маркування та етикетування сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, готової продукції, а також технічної документації з метою виявлення можливих причин браку виготовленої продукції або дефектів виробничих і технологічних процесів (рос. идентификация продукции).

ІЗОЛЯТОР

  Компонент, призначений для ізоляції та механічного кріплення провідника (рос. изолятор; англ. insulator).

ІЗОЛЯЦІЯ

  Матеріал (діелектрик), який перешкоджає проходженню струму провідності (рос. изоляция; англ. insulant).

ІЗОЛЯЦІЯ ВНУТРІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Тверда, рідка або газоподібна ізоляція внутрішніх частин електротехнічного виробу (пристрою), захищена від впливу атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внутренняя).

ІЗОЛЯЦІЯ ДОДАТКОВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Незалежна ізоляція електротехнічного виробу (пристрою), передбачена, окрім основної ізоляції, для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження основної (рос. изоляция электротехнического изделия дополнительная (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність матеріалів, частіше діелектриків, які протидіють проходженню струму між певними деталями пристрою (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства)).

ІЗОЛЯЦІЯ ЗОВНІШНЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Повітряні проміжки та поверхні твердої ізоляції електротехнічного виробу (пристрою), які контактують із атмосферним повітрям і зазнають впливу електричних, атмосферних та інших зовнішніх дій (забруднення, вологість, шкідники, тощо) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) внешняя).

ІЗОЛЯЦІЯ НЕСАМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка втрачає або не повністю відновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) несамовосстанавливающаяся).

ІЗОЛЯЦІЯ ОСНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція струмопровідних частин електротехнічного виробу (пристрою), яка забезпечує захист від ураження електричним струмом та нормальну роботу виробу (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) основная).

ІЗОЛЯЦІЯ ПОДВІЙНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка складається з основної та додаткової ізоляцій (пристрою) (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) двойная).

ІЗОЛЯЦІЯ САМОВІДНОВНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Iзоляція електротехнічного виробу (пристрою), яка повністю самовідновлює свої ізоляційні властивості після повного розряду (рос. изоляция электротехнического изделия (устройства) самовосстанавливающаяся).

ІЗОХРОНІЗМ

  (грецьк. isos – рівний та chronos – час) – рівночасся – однакова тривалість часу між двома явищами, наприклад, між коливаннями маятника (рос. изохронизм).

ІЗОХРОНІЗМ ВІБРАЦІЇ

  Властивість незалежності частоти вільної вібрації системи від її розмаху (рос. изохронизм вибрации; англ. vibration isochronism).

1 2 3 4