Словарь

У
УДАР

  Явище кінцевої зміни швидкостей твердих тіл за відносно малий проміжок часу, що відбувається при їх зіткненні. Сума імпульсів тіл, які зіштовхуються, постійна. , 11 ∑∑ == = n i ii n i ii U mVm r r, де i i UV rr , – швидкості точок маси до та після зіткнення (рос. удар).

УДАРНА ХВИЛЯ

  Тонка перехідна область, де відбувається різке збільшення густини, тиску та температури середовища. Вона розповсюджується зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку (рос. ударная волна).

УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

  Зміна продукції, що підвищує ефективність її виробництва або застосування без істотних змін основних показників виготовлюваної продукції (рос. совершенствование продукции).

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність умов експлуатації та режимів роботи електротехнічного виробу (пристрою) (рос. условия применения электротехнического изделия (устройства)).

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність зовнішніх факторів, які під час експлуатації електротехнічного виробу (пристрою) можуть на нього впливати (рос. условия эксплуатации электротехнического изделия (устройства)).

УМОВИ ЗОВНІШНІ

  Характеристики навколишнього середовища, які можуть впливати на режим роботи, наприклад, тиск, температура, радіація, вібрація (рос. условия внешние; англ. environmental conditions).

УМОВИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність значень параметрів електротехнічного виробу (пристрою), які характеризують його роботу у даний момент і за заданих умов експлуатації (рос. условия работы электротехнического изделия (устройств)).

УМОВИ ТЕХНІЧНІ (СКД)

  Текстовий конструкторський документ, який містить вимоги (сукупність усіх показників, норм, правил і положень) до конкретного виробу (послуги), його виготовлення, контролю, приймання і постачання, що не доцільно вказувати в інших конструкторських документах, а також де указуються відносини між постачальником (розробником, працівником) і споживачем (замовником) продукції (послуг) (рос. условия технические (СКД)).

УНІФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Раціональне зменшення кількості різновидів продукції однакового функціонального призначення (рос. унификация продукции).

УСТАНОВКА ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНА

  Установка, у якій використовується з технологічною метою електрогідравлічний ефект (підводний електровибух) (рос. установка электрогидравлическая).

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

  Комплекс технологічних операцій, спрямованих на використання вторинної сировини продукції, що втратила свої корисні властивості (рос. утилизация продукции).