Словарь

Ц
ЦИКЛ ЖИТТЄВИЙ (продукції)

  Сукупність взаємопов`язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу. Примітки. 1. Поняття життєвого циклу продукції стосується всієї сукупності одиниць продукції однієї назви та одного позначення. 2. Умовно вважають, що на початкових стадіях життєвого циклу продукція існує як задум, вимоги технічного завдання, розроблювана технічна документація, макети, експериментальні та дослідні зразки тощо (рос. цикл жизненный (продукции)).

ЦИКЛ ОПЕРАЦІЙ (циклограма)

  Послідовність операцій, які можуть бути повторені за бажанням чи автоматично (рос. цикл операций).

ЦИКЛ РОБОЧИЙ

  Послідовність робочих станів, які проходить компонент, пристрій або апаратура (рос. цикл рабочий; англ. duty; duty cycle; load cycle).