Словарь

Ш
ШВИДКІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ

  Зміна величини параметра механіки руйнування за одиницю часу (рос. скорость нагружения).

ШВИДКІСТЬ ХВИЛІ (гармонічної)

  Швидкість поширення фронту гармонічної хвилі (рос. скорость волны (гармонической); англ. wave velocity).

ШИНА ЗБІРНА

  Провідник із малим імпедансом, до якого можуть бути приєднані декілька окремих кіл (рос. шина сборная).

ШЛАК

  Розплав або тверда речовина змінного складу, яка покриває поверхню рідкого продукту при металургійних процесах, що складається з порожньої породи, флюсів, попелу палива, сульфідів і оксидів, продуктів взаємодії матеріалів, які обробляються, і футеровки плавильних агрегатів (рос. шлак).

ШЛЯХ СТРУМУ СПЛИВУ

  Найкоротша відстань між металевими частинами, що вимірюється на поверхні ізоляції або ізолятора (рос. путь тока утечки).

ШТАМПУВАННЯ

  Оброблення металу тиском за допомогою штампа з витіканням металу, обмеженим розмірами штампувального простору. Примітка. Штампування може бути здійснено у штампі, закріпленому або незакріпленому на робочому органі ковальсько-пресової машини (рос. штамповка; англ. die stamping, die forging).

ШТАМПУВАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ (ЕГШ)

  Швидкісний метод безпресового деформування металів і сплавів, який виконується на установках, що використовують електрогідравлічний ефект, заснований на високовольтному імпульсному розряді у рідині. Примітка. Здійснюється в області холодного листового штампування, використовується для витяжки, роздачі труб, вирубування, пробивання – калібрування тощо (рос. штамповка электрогидравлическая (ЭГШ)).

ШТАМПУВАННЯ ЛИСТОВЕ

  Штампування виробів без зумовленого перерозподілу металу у поперечному перетині вихідної заготовки (рос. штамповка листовая; англ. sheet stamping, sheet forming).

ШТАМПУВАННЯ ОБ’ЄМНЕ

  Штампування виробів із зумовленим перерозподілом металу в поперечному перетині вихідної заготовки. Примітка. Якщо в одному рівчаку послідовно або одночасно виконуються декілька різноманітних операцій, наприклад: осаджування, видавлювання, підкочування, розганяння, рельєфне формування та ін., що забезпечує виготовлення виробу, термін "об`ємне штампування" може бути застосовано для найменування зазначеної сукупності операцій (рос. штамповка объемная; англ. closed-die forging).

ШУМ

  Невпорядковані коливання різної фізичної природи, які вирізняються складністю спектральної та часової структури. Класифікуються за спектром, частотою, часовими характеристиками, природою виникнення (рос. шум).

ШУНТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Провідний пристрій, з`єднаний паралельно з ділянкою електричного кола для відгалуження частини електричного струму, що проходить у цьому колі (рос. шунт электрический; англ. electric shunt).

ШУНТ МАГНІТНИЙ

  Пристрій із феромагнітного матеріалу, з`єднаний паралельно з ділянкою магнітного кола для відгалуження частини магнітного потоку (рос. шунт магнитный; англ. magnetic shunt).