Словарь

Я
ЯКІР ЕЛЕКТРОМАГНІТУ

  Рухома частина магнітопроводу, що передає механічне зусилля, яке створюється магнітним потоком (рос. якорь электромагнита; англ. keeper).

ЯКІР МАГНІТУ

  Деталь із м`якого феромагнітного матеріалу, розміщена між полюсами постійного магніту для запобігання випадковому розмагнічуванню або для послаблення його зовнішнього поля (рос. якорь (магнита); англ. keeper).

ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність властивостей процесу виготовлення продукції, від яких залежить відповідність цього процесу та його результатів встановленим вимогам (рос. качество изготовления и эксплуатации продукции).

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність характеристик продукції (процесу, послуги), які стосуються її здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби. Примітки. 1. Під час укладання контракту потреби чітко встановлюють, тоді як за інших умов передбачені потреби повинні бути виявлені і визначені. 2. На якість продукції впливають такі взаємопов`язані види діяльності, як проектування, виробництво та процес обслуговування чи ремонту (рос. качество продукции).

ЯРМО (трансформатора, електромагніту, реле)

  Феромагнітна деталь, що не несе обмотки та призначена, головним чином, для замикання магнітного кола (рос. ярмо (трансформатора, электромагнита, реле); англ. yoke [of a transformer, electromagnet, relay]).

ЯРМО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ

  Частина магнітної системи електротехнічного виробу (пристрою), на якій або навколо якої не розташована обмотка. Призначене для замикання магнітного кола, має низький магнітний опір (рос. ярмо электротехнического изделия; англ. yoke).