19 Октября 2017

НАДСТРУМ

  Струм, величина якого перевищує найбільше номінальне значення (рос. ток перегрузки; англ. over-current).