19 Октября 2017

НАГЛЯД АВТОРСЬКИЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність заходів, які здійснює розробник у конкретних умовах виробництва (експлуатації) розробленої ним продукції чи технологічного процесу з метою забезпечення їх відповідності встановленим вимогам та своєчасному усуненню виявлених недоліків продукції та (або) технологічного процесу (рос. надзор авторский в производстве и эксплуатации продукции).