19 Октября 2017

НАНОМАТЕРІАЛИ

  Матеріали, створені з використанням наночастинок або за допомогою нанотехнологій, що мають унікальні властивості, обумовлені наявністю наночастинок у матеріалі. До наноматеріалів відносяться об`єкти, один із характерних розмірів яких лежить в інтервалі 1...100 нм. Способи отримання наноматеріалів можно розділити на дві групи: "складання з атомів", "диспергування макроскопічних матеріалів" (рос. наноматериалы).