Словарь

В
ВИПРОБУВАННЯ НА ДОВГОВІЧНІСТЬ

    Випробування для перевірки на тривалість роботи за нормальних умов певного компонента або пристрою (рос. испытание на долговечность; англ. life test).

ВИПРОБУВАННЯ НА НАДІЙНІСТЬ

Випробування, які виконують для визначення чи контролю показників надійностіза заданих умов (рос. испытания на надежность).

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЙМАЛЬНЕ

    Випробування пристрою або апаратури, що виконується на місці встановлення і призначене для перевірки правильності встановлення та функціонування (рос. испытание приемочное; англ. commissioning test).

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНЕ

    Випробування для доведення замовнику, що пристрій відповідає технічним умовам (рос. испытание приемо-сдаточное; англ. acceptance test).

ВИПРОБУВАННЯ ПРОГРАМНЕ

   Випробування, якому піддається кожен пристрій у процесі виготовлення для встановлення, наскільки він задовольняє певним критеріям (рос. испытание программное; англ. routine test).

ВИПРОМІНЮВАННЯ МОНОХРОМНЕ

  Випромінювання хвилі однієї довжини (рос. излучение монохромное).

ВИПРОМІНЮВАННЯ СПОНТАННЕ

  Самодовільне випромінювання кванта світла квантовомеханічною системою в збудженому стані за відсутності зовнішнього впливу. Термін спонтанне випромінювання вживається на противагу терміну "вимушене випромінювання". Спонтанне випромінювання є результатом взаємодії квантовомеханічної системи із нульовими коливаннями електромагнітного поля. Час, коли відбувається спонтанне випромінювання, наперед визначити неможливо. Спонтанне випромінювання визначає природну ширину спектральної лінії (рос. излучение спонтанное).

ВИПРЯМЛЯЧ

  Пристрій, призначений для перетворення змінного струму на постійний струм (струм одного напрямку) (рос. выпрямитель; англ. rectifier).

ВИРІБ

  Одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (екземплярах) (рос. изделие).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БОРТОВИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації безпосередньо на борту об`єкта, який розташований або пересувається у повітряному, безповітряному чи водному середовищі (рос. изделие электротехническое бортовое (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ БРИЗКОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, щоб уникнути потрапляння усередину його оболонки бризок, які падають під певним кутом до вертикалі (рос. изделие электротехническое брызгозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВІДКРИТИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), оболонка якого не має спеціального захисту персоналу від дотику до струмопровідних та рухомих частин усередині неї, а також захисту від проникнення твердих тіл та (або) рідини (рос. изделие электротехническое открытое).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВИБУХОБЕЗПЕЧНИЙ

  Вибухозахищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), забезпечений захистом від вибуху не тільки при нормальному режимі роботи, а й при певних можливих пошкодженнях, визначених умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів захисту від вибуху (рос. изделие электротехническое взрывобезопасное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, виконаний таким чином, що можливість спалаху навколишнього вибухонебезпечного середовища через експлуатацію цього виробу усунена (рос. изделие электротехническое взрывозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВНУТРІШНЬОЇ УСТАНОВКИ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації у приміщеннях або спорудах (рос. изделие электротехническое внутренней установки (устройство электротехническое, электрооборудование)).