Словарь

В
ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВОДОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, щоб при обливанні його водою уникнути потрапляння її всередину оболонки (рос. изделие электротехническое водозащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ГЕРМЕТИЧНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений з такою оболонкою, що можливість сполучення між його внутрішнім і зовнішнім середовищем практично виключена. Примітка. Залежно від виду захисту розрізняють непроникний до рідин і газонепроникний електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) (рос. изделие электротехническое герметичное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), який відповідає сукупності технічних вимог, спільних для більшості випадків застосування (рос. изделие электротехническое общего назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, пристосований для експлуатації зануреним у рідину (рос. изделие электротехническое погружное).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАХИЩЕНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), оснащений оболонкою, що забезпечує захист персоналу від дотику до струмоведучих та рухомих частин усередині неї, захист від проникнення твердих тіл та (або) рідин у кількості, яка спричиняє порушення нормальної роботи (рос. изделие электротехническое защищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗОВНІШНЬОЇ УСТАНОВКИ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації поза приміщеннями або спорудами (на відкритому повітрі) (рос. изделие электротехническое наружной установки (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ НАЗЕМНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для експлуатації безпосередньо на землі, на об`єктах, які розташовані або пересуваються по землі чи в підземних спорудах (рос. изделие электротехническое наземное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕНОСНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для переміщення або придатний для перенесення вручну під час роботи (рос. изделие электротехническое переносное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. handheld equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕСУВНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), який дозволяє зміну місця експлуатації без порушення його готовності до роботи та (або) під час роботи (рос. изделие электротехническое передвижное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. portable equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ПИЛОЗАХИЩЕНИЙ

  Захищений електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений таким чином, що потрапляння пилу усередину його оболонки стає неможливим (рос. изделие электротехническое пылезащищенное (устройство электротехническое, электрооборудование)).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), пристосований для застосування
тільки з одним конкретним об`єктом (рос. изделие электротехническое специализированного назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), виготовлений з урахуванням специфічних вимог для певного призначення або певних умов експлуатації, та має спеціальні робочі характеристики і (або) спеціальну конструкцію (рос. изделие электротехническое специального назначения).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ СТАЦІОНАРНИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання), призначений для використання без зміни місця його експлуатації (рос. изделие электротехническое стационарное (устройство электротехническое, электрооборудование); англ. fixed equipment).

ВИРІБ (ПРИСТРІЙ) ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ХІМІЧНО СТІЙКИЙ

  Електротехнічний виріб (електротехнічний пристрій, електрообладнання) спеціального призначення, стійкий до хімічно агресивних середовищ, призначений для експлуатації у цих середовищах або дає можливість роботи у цих середовищах (рос. изделие электротехническое химически стойкое).

ВИРІБ БАЗОВИЙ

  Виріб, умовно прийнятий за основу для розроблення типу виробів (рос. изделие базовое).