Словарь

В
ВИРІБ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ

  Виріб, призначений для генерації, перетворення, розподілу, передачі або споживання електричної енергії (рос. изделие электротехническое).

ВИРІБ ТИПОВИЙ

  Виріб, який має найбільшу кількість спільних конструктивних і технологічних ознак у спорідненій групі (рос. изделие типовое).

ВИРІБ УНІФІКОВАНИЙ

  Виріб, застосований у конструкторській документації декількох виробів (рос. изделие унифицированное).

ВИРОБНИК (продукції)

  Фізична або юридична особа, яка виготовляє і несе відповідальність за виготовлення, здатна забезпечити якість продукції, відповідно до вимог нормативного документа на продукцію. (рос. изготовитель (продукции)).

ВИРОБНИК (ПРОДУКЦІЇ) ОСНОВНИЙ

  Виробник, який володіє оригіналами технічної документації та має право вносити зміни до неї (рос. изготовитель (продукции) головной).

ВИРОБНИЦТВО (продукції)

  Процес організації та виготовлення продукції. Примітки. 1. Залежно від методу виготовлення продукції створюють видові поняття, наприклад, "ливарне виробництво", "зварювальне виробництво". 2. Залежно від обсягу випуску продукції створюють видові поняття, наприклад, "одиночне виробництво", "серійне виробництво", "масове виробництво" (рос. производство (продукции)).

ВИРОБНИЦТВО ДОСЛІДНЕ

  Виробництво зразків, партій або серій виробів, призначених для дослідних робіт чи розроблення конструкторської та технологічної документації для усталеного виробництва (рос. опытное производство).

ВИРОБНИЦТВО ЛИВАРНЕ

  Виробництво литих заготовок або виробів (виливків) з розплавлених металів (сплавів) (рос. производство литейное; англ. foundry).

ВИТOК

  Провідник або сукупність провідників, виконаних у вигляді однієї петлі (рос. виток; англ. turn).

ВЛАСНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА

  Особливий вид власності, що не має фізичної суті та охоплює всі права на літературні, художні, наукові твори, виконавську діяльність акторів, звукозапис, радіо- та телевізійні передачі, винаходи, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування тощо (рос. собственность интеллектуальная).

ВЛАСНИК ІНФОРМАЦІЇ

  Фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію і яка використовує та розпоряджається нею, визначає правила обробки інформації та доступу до неї, а також встановлює відносно неї інші умови (рос. собственник информаии).

ВЛАСНИК ПРОДУКЦІЇ

  Фізична або юридична особа – суб`єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє або реалізує відповідну продукцію (рос. собственник продукции).

ВЛАСТИВІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Об`єктивна особливість продукції, яка може виявлятись під час її створення, експлуатації або споживання (рос. свойство продукции).

ВТРАТИ (ПОТУЖНОСТІ)

  Різниця між споживаною та корисною потужностями певної системи або пристрою (рос. потери (мощности); англ. loss, losses).

ВТРАТИ ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (пристрою)

  Кількість тепла, втрачена в процесі нагріву, яку слід розглядати як різницю між підведеним і корисним теплом (рос. потери тепловые электротехнического изделия (устройства)).