Словарь

Ж
ЖОРСТКІСТЬ

  Відношення зміни зусилля (або крутильного моменту) до відповідної зміни поступального (або обертального) переміщення еластичного елемента (рос. жесткость; англ. stiffness).

З
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ АПАРАТНЕ

  Матеріальна частина ЕОМ, тобто комплекс технічних засобів, з яких складається ЕОМ: системний блок, зовнішні пристрої, необхідні для функціонування ЕОМ, наприклад, монітор, клавіатура та ін. (рос. обеспечение ЭОМ аппаратное; англ. hardware).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ ПРОГРАМНЕ (ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ)

  Призначене для розробки всіх видів інформаційно-програмного забезпечення. До інструментального програмного забезпечення відносять: транслятори мов програмування, редактори (текстові, графічні, музичні), системи табличної обробки даних (табличні процесори), системи управління базами даних, тощо (рос. обеспечение ЭОМ программное инструментальное).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ ПРОГРАМНЕ (ПРИКЛАДНЕ)

  Являє собою пакети прикладних програм, реалізованих мовами високого рівня. Дані пакети можуть бути адаптовані під операційні системи якогось одного типу, а в ідеальному випадку сумісні з різними (рос. обеспечение ЭОМ программное прикладное).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ ПРОГРАМНЕ (СИСТЕМНЕ)

  Це операційна система, що забезпечує інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, та керує комп`ютерним обладнанням при виконанні прикладних програм. Операційні системи Microsoft Windows, Linux є яскравими прикладами системного програмного забезпечення (рос. обеспечение ЭОМ программное системное; англ. system software).

ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНЕ [ТЗ]

  Документ, який встановлює основне призначення, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу й стадій розробки та складу конструкторської документації (рос. задание техническое [ТЗ]).

ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНЕ НА НДР [ДКР; ДТР]

  Вихідний документ, який встановлює вимоги до змісту, обсягу та термінів виконання НДР [ДКР; ДТР] (рос. задание техническое на НИР [ОКР; ОТР]).

ЗАЗОР КОНТАКТУ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Найкоротша відстань між рухомою та нерухомою контакт-деталями електротехнічного виробу (пристрою) в їх розімкненому стані (рос. зазор контакта электрической цепи электротехнического изделия (устройства)).

ЗАЗОР НЕМАГНІТНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Проміжок у магнітному колі електротехнічного виробу (пристрою), заповнений немагнітним матеріалом (рос. зазор электротехнического изделия (устройства) немагнитный; англ. air gap).

ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ

  Замикання, зумовлене з`єднанням провідника з землею або зменшенням опору його ізоляції відносно землі нижче за допустиме значення (рос. замыкание на землю; англ. earth fault).

ЗАПИСКА ПОЯСНЮВАЛЬНА

  Текстовий конструкторський документ, який містить у собі опис будови та принципу дії розроблюваного виробу, а також обґрунтування прийнятих на стадії його розроблення технічних і техніко-економічних рішень (рос. записка пояснительная).

ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ

  Завдання для інформаційного пошуку, яке задається у вигляді слів, фраз чи речень або їх комбінації (рос. запрос информационный).

ЗАРЯД КОНДЕНСАТОРА

  Електричний заряд на одній із обкладинок конденсатора, величина заряду Q дорівнює добуткові напруги U між виводами конденсатора постійної ємності на його ємність C (рос. заряд конденсатора).

ЗАРЯДКА КОНДЕНСАТОРА

  Процес накопичення енергії в конденсаторі, пов`язаний зі збільшенням напруги на його обкладинках (рос. зарядка конденсатора).

ЗАРЯДНИЙ КОНТУР

  Забезпечує подачу постійної напруги заданої величини на обкладки конденсатора. Складається з трансформатора, випрямляча та струмообмежуючого пристрою (рос. зарядка конденсатора).