Словарь

З
ЗАТИСКАЧ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Компонент електротехнічного виробу (пристрою), призначений для сполучення пристрою з зовнішніми струмопроводами (рос. зажим электротехнического изделия (устройства)).

ЗАТИСКАЧ СХЕМИ

  Вузол схеми, що дає змогу здійснити з`єднання з іншими електричними колами (рос. зажим схемы; англ. terminal of a network).

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

  Сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації (рос. защита информации; англ. data protection).

ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Кожух або перегородка електротехнічного виробу (пристрою), які встановлюються для механічного захисту (рос. защита электротехнического изделия (устройства)). 

ЗАЯВКА (на видачу патенту)

  Сукупність документів, необхідних для видачі патенту на винахід чи деклараційного патенту України на корисну модель (рос. заявка (на выдачу патента)).

ЗБІЙ

  Відмова, що самоусувається, одноразова відмова, яку незначним втручанням усуває оператор (рос. сбой; англ. interruption).

ЗБЕРЕЖУВАНІСТЬ

  Властивість об`єкта зберігати у заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об`єкта виконувати потрібні функції під час і після зберігання та (чи) транспортування (рос. сохраняемость).

ЗВІТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРО НДР [ДКР; ДТР]

  Сукупність документів, які містять систематизовану інформацію про виконану НДР (ДКР; ДТР) та (або) її етапи (рос. отчет научно-технический о НИР [ОКР; ОТР]).

ЗВ’ЯЗОК ГАЛЬВАНІЧНИЙ

  Зв`язок електричних кіл через електричне поле у провідному середовищі (рос. связь гальваническая).

ЗДРІБНЮВАННЯ

  Тонке дроблення (менше 5 мм) твердого продукту (рос. измельчение).

ЗЕМЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Провідна маса землі, потенціал якої береться рівним нулю (рос. земля; англ. earth).

ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

  Позначення, за яким одні товари і послуги відрізняють від інших однорідних товарів і послуг (рос. знак для товаров и услуг).

ЗНАННЯ

  Форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Виділяють різні види знання: наукове, повсякденне (здоровий глузд), інтуїтивне, релігійне та інші. Науковому знанню властиві логічна обґрунтованість, доведеність, відтворюваність результатів. Це суб`єктивний образ об`єктивної реальності, тобто адекватне віддзеркалення зовнішнього і внутрішнього світу в свідомості людини у формі уявлень, понять, думок, теорій (рос. знание).

ЗНАЧЕННЯ ДІЮЧЕ ПЕРІОДИЧНОГО СТРУМУ (ЕФЕКТИВНЕ)

  Середньоквадратичне значення електричного струму за період. Примітка. Аналогічно визначаються діючі періодичні напруги, ЕРС, МРС, магнітний потік та інше (рос. значение периодического тока действующее (эффективное)).

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ МИТТЄВЕ

  Значення електричного струму в даний момент часу. Примітка. Аналогічно визначаються миттєві ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік, електричний заряд (рос. значение электрического тока мгновенное).