Словарь

К
КОЛО ІЗ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  Коло, яке може бути представлене сукупністю скінченої кількості ідеальних елементів (рос. цепь с сосредоточенными параметрами; англ. lumped circuit).

КОЛО БАГАТОФАЗНЕ СИМЕТРИЧНЕ

  Багатофазне коло, в якому комплексні опори окремих фаз однакові (рос. цепь многофазная симметричная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Сукупність пристроїв, об`єктів та середовищ, що утворюють шлях для електричного струму, електромагнітні процеси, в яких можуть бути описані за допомогою понять про електрорушійну силу, струм і напругу (рос. цепь электрическая; англ. electric circuit).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ АКТИВНЕ

  Електричне коло, до якого входять джерела електричної енергії (рос. цепь электрическая активная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ВИМІРЮВАЛЬНЕ

  Допоміжне коло, функціональне призначення якого полягає у вимірюванні та (або) реєстрації значень параметрів та (або) отриманні інформації про вимірювання електротехнічного виробу (пристрою) чи електрообладнання (рос. цепь измерения электрическая).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛІНІЙНЕ

  Електричне коло, яке складається виключно з лінійних елементів (рос. цепь электрическая линейная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ НЕЛІНІЙНЕ

  Електричне коло, до якого входить хоча б один нелінійний елемент (рос. цепь электрическая нелинейная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ ПАСИВНЕ

  Електричне коло, яке не містить джерел електричної енергії (рос. цепь электрическая пассивная).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ СИГНАЛІЗАЦІЇ (ЗАХИСТУ)

  Допоміжне коло електротехнічного виробу (пристрою), функціональним призначенням якого є приведення у дію сигнальних (захисних) пристроїв (рос. цепь сигнализации электрическая (защиты)).

КОЛО ЕЛЕКТРИЧНЕ СИЛОВЕ

  Електричне коло з елементами, функціональне призначення яких полягає у генеруванні або передаванні основної частини електричної енергії, її розподілі, перетворенні на інший вид енергії або на електричну енергію з іншими значеннями параметрів (рос. цепь электрическая силовая).

КОЛО З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  Коло, яке може бути представлене сукупністю нескінченої кількості ідеальних елементів (рос. цепь с распределенными параметрами; англ. distributed circuit).

КОЛО МАГНІТНЕ

  Сукупність пристроїв або середовищ, що створюють замкнений шлях для проходження магнітного потоку (рос. цепь магнитная; англ. magnetic circuit).

КОЛО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Допоміжне коло електротехнічного виробу (пристрою), функціональним призначенням якого є приведення у дію електроустаткування і (або) окремих електротехнічних пристроїв або управління зміною значень їх параметрів за заданим алгоритмом (рос. цепь управления электрическая; англ. control circuit).

КОМПЛЕКС

  Декілька специфікованих виробів, не поєднаних на підприємстві-виробнику, але призначених для виконання взаємопов`язаних експлуатаційних функцій (рос. комплекс).

КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

  Сукупність функціонально взаємопов`язаних засобів технологічного оснащення для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів або операцій (рос. комплекс технологический; англ. technological complex).