Словарь

К
КОМУТАТОР ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ

   Пристрій (перемикач, розподільник), що забезпечує шляхом підключення, відключення та перемикання вибір необхідної конфігурації вихідного кола (кіл) і з`єднання з вхідним колом (колами).

КОМУТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Зміна структури або фізичних величин (ЕРС, параметрів) електричного кола шляхом перемикання електричних сполучень елементів електричного кола (рос. коммутация электрической цепи).

КОНВЕРСІЯ

  (лат. conversio – зміна, перетворення) – перепрофілювання виробництва, наприклад, перехід від випуску продукції воєнного призначення до випуску продукції загального користування (рос. конверсия).

КОНДЕНСАТОР

  Пристрій, основною властивістю якого є електрична ємність, має незначну омічну провідність, призначений для накопичення заряду та енергії електричного поля (рос. конденсатор; англ. capacitor).

КОНДЕНСАТОР ІДЕАЛЬНИЙ

  Iдеальний двополюсник, струм в якому прямо пропорційний похідній напруги за часом (рос. конденсатор идеальный; англ. ideal capacitor).

КОНДЕНСАТОР ІМПУЛЬСНИЙ

  Конденсатор, що працює у режимі заряд-розряд (рос. конденсатор импульсный).

КОНДЕНСАТОР БЛОКУВАЛЬНИЙ

  Конденсатор, призначений для запирання постійної складової пульсуючого струму (рос. конденсатор блокирующий; англ. blocking capacitor).

КОНДЕНСАТОР ПРОХІДНИЙ

  Прохідний ізолятор, в якому заданий розподіл потенціалів досягається розміщенням конденсаторів (рос. конденсатор проходной; англ. capacitor bushing; condenser bushing (deprecated)).

КОНДЕНСАТОРИ СИЛОВІ

  Застосовуються в силових мережах високої і низької напруги або в силових пристроях підвищених частот для накопичення заряду та енергії електричного поля. Можуть застосовуватися у вигляді потужних батарей з паралельно-послідовним з`єднанням окремих одиниць. Силові конденсатори зазвичай мають значну масу та об`єм, а також великі ємність, реактивну потужність і енергію, що запасається в конденсаторній одиниці (рос. конденсаторы силовые).

КОНДЕНСАТОРИ СИЛОВІ ВИСОКОВОЛЬТНІ ІМПУЛЬСНІ

  Застосовуються в силових установках (пристроях) високої напруги для накопичення заряду та енергії електричного поля з наступним розрядом на навантаження. Працюють у режимі заряд-розряд, мають значну масу та об`єм, великі ємність, реактивну потужність і питому енергію, а також посилену ізоляцію вихідних контактів (рос. конденсаторы силовые высоковольтные импульсные).

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

  Найважливіша комплексна ринкова характеристика товару, його здатність бути проданим на конкретному ринку в певні терміни за наявності аналогічних товарів-конкурентів (рос. конкурентоспособность).

КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ

  Діяльність, що включає вимірювання, випробування, перевірку однієї або декількох характеристик та їх порівняння з установленими вимогами з метою визначення відповідності (рос. контроль продукции).

КОНТУР КОЛИВАЛЬНИЙ

  Електричне коло, в якому можливі коливання вільної складової струму (рос. контур колебательный).

КОНТУР РЕЗОНАНСНИЙ

  Електричне коло, в якому має місце явище резонансу (напруг або струмів) (рос. контур резонансный; англ. resonant circuit).

КОНТУР РОЗВ’ЯЗУВАЛЬНИЙ [ФІЛЬТР ЗАГОРОДЖУВАЛЬНИЙ]

  Електричний контур, призначений для виключення впливу електромагнітного поля на інший технічний засіб і зворотного впливу (рос. контур развязывающий [фильтр заградительный]).