Словарь

Л
ЛІЦЕНЗІЯ

  Дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату) на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах (рос. лицензия).

ЛІЦЕНЗІЯ ВИКЛЮЧНА

  Ліцензійний договір про надання дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності з обмеженням ліцензіара використовувати предмет ліцензійного договору в обсязі, переданому ліцензіату (рос. лицензия исключительная).

ЛІЦЕНЗІЯ НЕ ВИКЛЮЧНА

  Ліцензійний договір про надання дозволу на використання об`єкта інтелектуальної власності зі збереженням за ліцензіаром права на використання предмета ліцензійного договору без будь-яких обмежень (рос. лицензия не исключительная).

ЛІЦЕНЗІЯ ПОВНА

  Ліцензійний договір про передачу всіх прав на використання об`єкта інтелектуальної власності. Під час продажу повної ліцензії власник охоронного документу на об`єкт інтелектуальної власності не змінюється (рос. лицензия полная).

ЛАЗЕР

  Пристрій, що перетворює енергію накачки (світлову, електричну, теплову, хімічну тощо) на енергію когерентного, монохромного, поляризованого та вузьконаправленого потоку випромінення (рос. лазер).

ЛАМПА ЕЛЕКТРОННА

  Пристрій, в якому електричний струм проходить між розміщеними у колбі електродами і зумовлений електронами, що рухаються у вакуумі, або іонами, що рухаються у газовому середовищі (рос. лампа электронная; англ. electronic tube).

ЛИТВО

  Збірне поняття про безліч виливків (рос. литье; англ. casting).

ЛИТТЯ

  Виготовлення заготовки або виробу з рідкого металу шляхом заповнення ним порожнин заданих форм і розмірів із подальшим затвердінням (рос. литье; англ. casting).

ЛИТТЯ БЕЗПЕРЕРВНЕ

  Процес одержання виливків шляхом безперервного заливання рідкого металу в охолоджувальну форму-кристалізатор, затвердіння металу і витягування виливка із форми (рос. литье непрерывное; англ. continuous casting).

ЛИТТЯ В ОБОЛОНКОВУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним заливанням оболонкової ливарної форми (рос. литье в оболочковую литейную форму; англ. shell mould casting).

ЛИТТЯ ВІДЦЕНТРОВЕ

  Лиття металу, яке здійснюється при заливанні у відцентрову виливницю (рос. литье центробежное; англ. centrifugal casting).

ЛИТТЯ ВАКУУМНИМ ВСМОКТУВАННЯМ

  Лиття металу, що здійснюється у кокіль, який заповнюється металом за допомогою створеного у ньому вакууму (рос. литье вакуумным всасыванием; англ. vacuum suction casting).

ЛИТТЯ ВАКУУМНО-КОМПРЕСІЙНЕ

  Лиття металу, яке здійснюється у кокіль із вакуумним всмоктуванням рідкого металу при заливанні і підвищеним тиском газу при затвердінні виливка (рос. литье вакуумно-компрессионное; англ. vacuum-compression casting).

ЛИТТЯ ВИТИСКАННЯМ

  Процес одержання тонкостінних великогабаритних виливків шляхом заливання рідкого металу у розкриті металеві форми з подальшим їх переміщенням і зміною об`єму робочої порожнини (рос. литье выжиманием; англ. pressing casting).

ЛИТТЯ З КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ ПІД ТИСКОМ

  Процес одержання литої заготовки за допомогою заливання рідкого металу в пресформу та його ущільнення до повного твердіння пуансоном гідравлічного пресу (рос. литье с кристаллизацией под давлением; англ. liquid forging).