Словарь

Л
ЛИТТЯ З ПРОТИДІЄЮ ТИСКУ

  Лиття металу, що здійснюється у кокіль на заливальних установках із регульованим тиском над ванною з металом і в ливарній формі (рос. литье с противодавлением; англ. counter pressure casting).

ЛИТТЯ ЗА ГАЗИФІКОВАНОЮ ЛИВАРНОЮ МОДЕЛЛЮ

  Лиття металу, що здійснюється заливанням суцільної ливарної форми, виготовленої за газифікованою ливарною моделлю (рос. литье по газифицируемой литейной модели; англ. evaporative pattern casting).

ЛИТТЯ КОКІЛЬНЕ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним (гравітаційним) заливанням кокілів (рос. литье кокильное; англ. gravity die casting).

ЛИТТЯ КОКІЛЬНЕ ЕЛЕКТРОШЛАКОВЕ

  Кокільне лиття, яке здійснюється з електрошлаковим переплавленням металу (рос. литье кокильное электрошлаковое; англ. electroslag gravity die casting).

ЛИТТЯ КОСМІЧНЕ

  Лиття металу, яке здійснюється у космічних апаратах (рос. литье космическое; англ. cosmic casting).

ЛИТТЯ НАМОРОЖУВАННЯМ

  Лиття, яке здійснюється виливанням рідкого металу з форми в міру утворення затверділого шару виливка (рос. литье намораживанием; англ. slusk casting).

ЛИТТЯ ПІД НИЗЬКИМ ТИСКОМ

  Лиття металу, яке здійснюється у металеву форму, при якому заповнення форм металом та його кристалізація проходять під тиском до 98 кПа (рос. литье под низким давлением; англ. low pressure die casting).

ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ

  Машинне лиття металу у прес-форму під тиском (рос. литье под давлением; англ. die casting).

ЛИТТЯ ПО ВИТОПЛЮВАНІЙ МОДЕЛІ

  Лиття металу, яке здійснюється заливанням суцільної ливарної форми, виготовленої за витоплюваною моделлю (рос. литье по выплавляемой (выжигаемой) модели; англ. lost wax process (investment casting)).

ЛИТТЯ У ВАКУУМНО-ПЛІВКОВУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним заливанням ливарної форми, виготовленої із сипкого формувального матеріалу з розрідженням у ній повітря та герметизацією поверхні рознімання синтетичною плівкою (рос. литье в вакуумно-пленочную литейную форму; англ. vacuum moulding ("V"-process)).

ЛИТТЯ У КЕРАМІЧНУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється заливанням роз`ємної ливарної форми, виготовленої з вогнетривкої рідкої суміші (рос. литье в керамическую литейную форму; англ. ceramic-mould casting).

ЛИТТЯ У МАГНІТНУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється вільним заливанням ливарної форми, виготовленої з феромагнітного сипкого матеріалу і перебуває при заливанні під дією постійного магнітного поля (рос. литье в магнитную литейную форму; англ. magnetic-mould casting).

ЛИТТЯ У ПІЩАНУ ЛИВАРНУ ФОРМУ

  Лиття металу, яке здійснюється заливанням ливарної форми, виготовленої з піщаної формової суміші (рос. литье в песчаную литейную форму; англ. greensand casting).

М
МІКРОКОНТРОЛЕР

  Однокристальна мікроЕОМ, виконана у вигляді мікросхеми, спеціалізована мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам`яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП тощо). Використовується для керування електронними пристроями (рос. микроконтроллер).

МІКРОПРОЦЕСОР

  Пристрій, що здійснює обробку даних і керує цим процесом, виконаний у вигляді однієї або декількох інтегральних схем. Мікропроцесори вбудовуються у пристрої керування й входять основною частиною в комп`ютер (рос. микропроцессор).