Словарь

О
ОБМОТКА

  Сукупність витків або котушок, що виконують певну функцію в електротехнічному пристрої (рос. обмотка; англ. winding).

ОБМОТКА БІФІЛЯРНА

  Обмотка, складена з двох ізольованих провідників, розміщених поряд. Примітка. Якщо ці провідники по`єднані так, що в них наявні однакові за величиною і протилежно напрямлені електричні струми, то індуктивність такої котушки мізерна (рос. обмотка бифилярная; англ. bifilar winding).

ОБМОТКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність належним чином розташованих і сполучених витків або котушок, призначених для створення чи використання магнітного поля або одержання заданого значення опору електротехнічного виробу (пристрою) (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства); англ. winding).

ОБМОТКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ БАГАТОФАЗНА

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), яка складає багатофазну систему електричних кіл (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства) многофазная).

ОБМОТКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ДЕМПФЕРНА

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), призначена для створення магніторушійної сили, що протидіє зміні магнітного потоку, створюваного іншою обмоткою або постійним магнітом (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства) демпферная; англ. damping winding).

ОБМОТКА НАПРУГИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), яка вмикається паралельно до джерела живлення і практично не змінює сумарного опору кола навантаження (рос. обмотка напряжения электротехнического изделия (устройства)).

ОБМОТКА РОЗМАГНІЧУВАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), призначена для створення магніторушійної сили, яка зменшує магнітний потік, створений іншою обмоткою або постійним магнітом (рос. обмотка электротехнического изделия (устройства) размагничивающая).

ОБМОТКА СТРУМУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Обмотка електротехнічного виробу (пристрою), яка вмикається послідовно до джерела живлення і практично не змінює сумарного опору кола навантаження (рос. обмотка тока электротехнического изделия (устройства)).

ОБМОТКА ФАЗИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина багатофазної обмотки електротехнічного виробу (пристрою), призначена для проходження одного зі струмів багатофазної системи електричних струмів (рос. обмотка фазы электротехнического изделия (устройства) многофазная; англ. phase winding).

ОБОЛОНКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Частина або сукупність частин електротехнічного виробу (пристрою), яка оточує його внутрішні частини і призначена для відокремлення їх від навколишнього середовища (рос. оболочка электротехнического изделия (устройства); англ. enclosure).

ОБРОБКА ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА

  Обробка, заснована на використанні уніполярних (одного напрямку) імпульсів, при цьому формотворний інструмент є анодом, а оброблювана заготовка – катодом (рос. обработка электроимпульсная).

ОБРОБКА ЕЛЕКТРОІСКРОВА

  Різновид обробки, заснований на тому, що на поверхні заготовки, яка знаходиться в рідині, гасі, олії відбуваються короткі іскрові розряди, що виносять частинки поверхні заготовки (рос. обработка электроискровая).

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

  Цілеспрямовані дії задля досягнення ефекту надання матеріалу заданих функцій шляхом зміни його структури та властивостей (рос. обработка материалов).

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ІМПУЛЬСНА

  Обробка матеріалів із використанням імпульсних процесів. Різновид обробки матеріалів фізико-технічної (рос. обработка материалов импульсная).

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА

  Обробка матеріалів із використанням принципів термосилової дії (електромагнітна, електророзрядна, електронна, лазерна, ультразвукова, термічна, тиском тощо) (рос. обработка материалов физико-техническая).