Словарь

О
ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ ТИСКОМ

  Сукупність технологічних процесів, внаслідок яких відбувається пластичне деформування або поділ металу на частини без утворення стружки (див. примітку до терміну "зачищення") (рос. обработка металла давлением; англ. pressure working).

ОБРОБЛЮВАНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

  Природна здатність матеріалу позитивно змінювати свої властивості при застосуванні методу обробки. (Наприклад, обробка матеріалів при штампуванні – здатність матеріалу змінювати свою форму при штампуванні без утворення тріщин, розривів тощо) (рос. обрабатываемость материалов).

ОБРУБУВАННЯ ВИЛИВКІВ

  Відокремлення від виливків елементів ливникової системи, заливань за роз`ємом ливарної форми і нерівностей поверхні (рос. обрубка отливок; англ. cutting of castings).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНЕ

  Комплекс операцій чи операція для підтримки справного стану або працездатності об`єкта при використанні його за призначенням під час простою, зберігання та транспортування (рос. обслуживание техническое; англ. preventive maintenance).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНЕ (технічний догляд)

  Комплекс операцій або операція підтримування працездатності чи справності виробу при використанні за призначенням, очікуванні, зберіганні та транспортуванні. Примітка. Залежно від ознак класифікації технічного обслуговування (виробу) створюються видові поняття, наприклад: "технічне обслуговування у процесі використання", "технічне обслуговування у процесі зберігання", "регламентоване технічне обслуговування" (рос. обслуживание техническое [изделия] (технический уход)).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНЕ ТА РЕМОНТ

  Сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку або повернення об`єкта у стан, в якому він здатний виконувати потрібну функцію (рос. обслуживание техническое и ремонт; англ. maintenance).

ОБТИСКУВАННЯ (в штампі)

  Зменшення розмірів поперечного перетину частини порожнистої заготовки способом одночасної дії інструмента по всьому її периметру (рос. обжим (в штампе); англ. nosing, bottling).

ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо), карти, плани, креслення, комп`ютерні програми, бази даних, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, наукові відкриття, компонування (топографії інтегральних мікросхем), раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці тощо (рос. объекты права интеллектуальной собственности).

ОДНОФАЗНЕ КОЛО

  З`єднання однофазних пристроїв (рос. цепь однофазная; англ. single-phase circuit).

ОПІР ІЗОЛЯЦІЇ

  Опір, вимірюваний за спеціальних умов між двома провідними тілами, ізольованими одне від одного (рос. сопротивление изоляции; англ. insulation resistance).

ОПІР АКТИВНИЙ (резистанс)

  Дійсна частина комплексного електричного опору (імпедансу) (рос. сопротивление активное (резистанс); англ. (equivalent) resistance).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ (ідеального резистора)

  Частка від ділення напруги на резисторі на струм у ньому (рос. сопротивление электрическое (идеального резистора); англ. resistance (of an ideal resistor)).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІЗОЛЯЦІЇ КОНДЕНСАТОРА

   Електричний опір конденсатора постійної ємності постійному струму (рос. сопротивление электрическое изоляции конденсатора).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВЗАЄМНИЙ

  Величина, що дорівнює відношенню вихідної напруги до вхідного струму, вираженому в операторній, дискретній або комплексній формі (рос. сопротивление электрическое взаимное).

ОПІР ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ (імпеданс комплексний)

  Комплексна величина, яка дорівнює частці від ділення комплексної напруги на затискачах двополюсника на комплексний струм (рос. сопротивление электрическое полное (импеданс комплексный); англ. (complex) impedance).