Словарь

П
ПЕРЕНАПРУГА

  Напруга, значення якої перевищує найбільше номінальне значення (рос. перенапряжение; англ. over-voltage).

ПЕРЕНАПРУГА В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОМУ ВИРОБІ (ПРИСТРОЇ)

  Напруга між двома точками електротехнічного виробу (пристрою), значення якої перевищує найбільше робоче значення напруги (рос. перенапряжение в электротехническом изделии (устройстве); англ. over-voltage).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

  Електротехнічний виріб (пристрій), який перетворює електричну енергію з одними значеннями параметрів і (або) показників якості на електричну енергію з іншими значеннями параметрів і (або) показників якості (рос. преобразователь электрической энергии; англ. converter).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Пристрій, що забезпечує перетворення чи пересилення енергії, де хоча б одна з форм енергії є електричною (рос. преобразователь энергии электрический).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ КІЛЬКОСТІ ФАЗ

  Перетворювач електричної енергії, який перетворює електричну енергію зі зміною числа фаз (рос. преобразователь числа фаз; англ. phase converter).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Пристрій, що забезпечує перетворення чи пересилання сигналів, у якому хоча б один сигнал є електричним (рос. преобразователь сигналов электрический; англ. electric signal transducer).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ

  Пристрій, який перетворює частоту напруги (струму) (рос. преобразователь частоты; англ. frequency converter; frequency changer (USA)).

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНІ

  Служать для перетворення вимірювальної інформації на зручну форму для подальшої передачі або зберігання (рос. преобразователи измерительные).

ПЕТЛЯ

  Сукупність гілок схеми, послідовність яких утворює замкнений шлях, що проходить тільки через одну вершину (рос. петля; англ. loop).

ПЛІВКА ОКСИДНА

  Дефект у вигляді металевого оксидного шару на поверхні металу (рос. пленка оксидная).

ПЛАЗМА

  Повністю або частково іонізований газ, який може бути як квазінейтральним, так і неквазінейтральним. Плазму називають четвертим (після твердого, рідкого та газоподібного) агрегатним станом речовини. "Іонізований" означає, що від електронних оболочок значної частини атомів або молекул відокремлено щонайменше один електрон. "Квазінейтральний" означає, що, незважаючи на наявність вільних зарядів (електронів та іонів), сумарний електричний заряд плазми приблизно дорівнює нулю (рос. плазма).

ПЛАН ВИПРОБУВАНЬ

  Сукупність правил, що встановлюють обсяг вибірки, порядок проведення випробувань, критерії їх завершення та прийняття рішень за результатами випробувань (рос. план испытаний).

ПЛАТА ДРУКОВАНА

  Основа, яка вміщує провідний рисунок та необхідні отвори для встановлення необхідних елементів (рос. плата печатная; англ. printed board).

ПЛАТА ДРУКОВАНА ДВОБІЧНА

  Друкована плата, провідний рисунок якої виконано на двох протилежних боках із потрібними сполученнями між ними (рос. плата печатная двусторонняя; англ. doublesided printed board).

ПЛАТА ДРУКОВАНА ОДНОБІЧНА

  Друкована плата з провідним рисунком лише на одному боці (рос. плата печатная односторонняя; англ. single-sided printed board).