Словарь

П
ПОСТАНОВКА ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

  Сукупність заходів з організації виробництва наново розробленої, модернізованої або раніше вивченої на інших підприємствах продукції. Примітки. 1. Постановка продукції на виробництво зазвичай проводиться у два етапи: підготовка та вивчення виробництва. 2. Для постановки продукції на виробництво за ліцензією передбачається етап підготовки технічної документації (рос. постановка продукции на производство).

ПОСТУЛАТИ ТЕОРІЇ ВИМІРЮВАНЬ

  Постулат α . Існує істинне значення вимірюваної фізичної величини. Постулат β . Істинне значення вимірюваної фізичної величини відшукати неможливо. Постулат γ . Істинне значення вимірюваної фізичної величини постійне (рос. постулаты теории измерений).

ПОТІК МАГНІТНИЙ

  Потік вектора магнітної індукції (рос. поток магнитный).

ПОТІК РОЗСІЮВАННЯ

  Частина магнітного потоку, яка проходить поза магнітопроводу (рос. поток рассеяния; англ. leakage flux).

ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ

  Сума магнітних потоків, зчеплених із провідниками елемента електричного кола (рос. потокосцепление).

ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ ВЗАЄМНОЇ ІНДУКЦІЇ

  Потокозчеплення одного елемента електричного кола, яке зумовлене електричним струмом в іншому елементі (рос. потокосцепление взаимной индукции; англ. coupling).

ПОТОКОЗЧЕПЛЕННЯ САМОІНДУКЦІЇ

  Потокозчеплення елемента електричного кола, зумовлене електричним струмом у цьому елементі (рос. потокосцепление самоиндукции).

ПОТУЖНІСТЬ АКТИВНА

  Середнє за період значення миттєвої потужності: . d1 0 ∫= T tui T P Примітка. Для синусоїдальної напруги та струму ϕ = cos UIP (рос. мощность активная; англ. active power).

ПОТУЖНІСТЬ КОРИСНА

  Потужність, що віддається пристроєм у певній формі та з певною метою (рос. мощность полезная; англ. output power).

ПОТУЖНІСТЬ МИТТЄВА

  Добуток миттєвих значень напруги та струму, що стосуються одного й того самого входу: p(t) = u i. Примітка. Для синусоїдальних напруги та струму ; sin2 t Uu ω = ); (sin2 ϕ −ω= tIi p(t) = UI[cos ϕ – cos(2ωt – ϕ)] (рос. мощность мгновенная; англ. instantaneous power).

ПОТУЖНІСТЬ ПОВНА

  Добуток діючих значень напруги та струму, що стосуються одного й того самого входу: S = UI (рос. мощность полная; англ. apparent power).

ПОТУЖНІСТЬ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ КОМПЛЕКСНА

  Добуток комплексної напруги на спряжене значення комплексного струму. Примітка. Модуль комплексної потужності дорівнює повній потужності, а аргумент – куту зсуву фаз між напругою та струмом: S = P + jQ = = Sexp[j(ΨU – ΨI)] = Sexp(jϕ) (рос. мощность синусоидального напряжения комплексная; англ. complex power (for sinusoidal voltage and current)).

ПОТУЖНІСТЬ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ НАПРУГИ РЕАКТИВНА

  Уявна частина комплексної потужності: Q = Im S = S sin ф (рос. мощность синусоидального напряжения реактивная; англ. reactive power (for sinusoidal voltage and current)).

ПОТУЖНІСТЬ СПОЖИВАНА

  Загальна потужність, споживана пристроєм або сукупністю пристроїв (рос. мощность потребляемая; англ. input power).

ПОХИБКА

  Різниця між розрахованим, спостережуваним або виміряним значенням величини або параметру та дійсним, установленим або теоретично правильним значенням величини або параметру. Примітки. 1. Похибка інструментальна може бути викликана несправним об`єктом, наприклад, похибка обчислення, допущена несправним засобом обчислювальної техніки. 2. Похибка методична може бути викликана використанням тієї або іншої теоретичної функції розподілу випадкової величини наробітку, параметра, кількості відмов. 3. За характером виникнення похибка може бути систематичною або випадковою (рос. погрешность; англ. error).