Словарь

П
ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

  Частина виробничого процесу, що містить доцільну сукупність дій, спрямованих на зміну стану предмета праці (рос. процесс технологический).

ПУХКІСТЬ

  Дефект у вигляді накопичення дрібних усадкових раковин (рос. рыхлость).

Р
РІВЕНЬ ВІБРАЦІЇ ЛОГАРИФМІЧНИЙ

  Характеристика вібрації, за допомогою якої порівнюють два однойменних параметри вібрації, пропорційна десятковому логарифму відношення оцінюваної величини до початкової. Примітки. 1. Логарифмічний рівень коливань вимірюється у Белах [децибелах] (рос. уровень вибрации логарифмический; англ. level).

РІВЕНЬ ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИЙ

  Відносна характеристика якості продукції, яка ґрунтується на порівнянні значень показників, що характеризують технічну досконалість оцінюваної продукції з базовим значенням відповідних показників (рос. уровень продукции технический).

РАКОВИНИ УСАДКОВІ

  Відкрита або закрита порожнина з грубою шорсткуватою, іноді окисленою поверхнею, яка утворилася внаслідок усадки при затвердінні металу (рос. раковины усадочные).

РЕАКТИВНИЙ

  Термін, вживаний щодо індуктивного або ємнісного опору електричного кола (рос. реактивный; англ. reactive).

РЕАКЦІЯ

  Дія, стан, процес, які виникають за певних умов у відповідь на будь-які впливи, подразнення, ураження (рос. реакция; англ. reaction).

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

  Статистичний метод аналізу залежності однієї величини від іншої, пошук моделі цього зв`язку, вираженої у функції регресії. Регресійний аналіз використовується у тому випадку, якщо відношення між змінними можуть бути виражені кількісно у вигляді деякої комбінації цих змінних. Отримана комбінація використовується для передбачення значення, що може приймати цільова (залежна) змінна, яка обчислюється на заданому наборі значень вхідних (незалежних) змінних (рос. регрессионный анализ).

РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ [кола або генератора]

  Робота у ненавантаженому стані, коли вихідні затискачі закорочені, а вихідна напруга дорівнює нулю (рос. режим короткого замыкания [цепи или генератора]).

РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому електричний опір навантаження дорівнює нулю, або режим, в якому електротехнічний виріб (пристрій), наприклад електродвигун, з`єднаний з джерелом живлення і перебуває у загальмованому або заклиненому стані (рос. режим короткого замыкания электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому він віддає потужність зовнішньому об`єкту (рос. режим нагрузки электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ НЕПЕРЕРВНИЙ

  Режим роботи без пауз (рос. режим непрерывный; англ. uninterrupted duty).

РЕЖИМ НЕРОБОЧОГО ХОДУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою) у ненавантаженому стані, в якому споживання потужності визначається внутрішніми втратами (рос. режим холостого хода электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ НОМІНАЛЬНИЙ

  Сукупність розрахункових величин та умов функціонування (рос. режим номинальный; англ. rating).

РЕЖИМ ПЕРІОДИЧНИЙ

  Режим, в якому робота з навантаженням є періодичною та чергується з режимом холостого ходу (рос. режим периодический; англ. periodic duty).