Словарь

Р
РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

  Сукупність умов роботи електротехнічного виробу (пристрою) за визначений проміжок часу з урахуванням їх тривалості, послідовності, а також значень та характеру навантаження (рос. режим работы электротехнического изделия (устройства)).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ АВАРІЙНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому напруга або струм обмотки (або частини обмотки) досягають таких значень, що при достатній тривалості роботи це загрожує пошкодженням або руйнуванням виробу (рос. режим работы электротехнического изделия аварийный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ АНОРМАЛЬНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому значення хоча б одного з параметрів режиму виходить за межі найбільшого або найменшого робочого значення (рос. режим работы электротехнического изделия ненормальный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ КОРОТКОЧАСНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому робота з практично незмінним навантаженням триває менше, ніж це необхідно для досягнення електротехнічним виробом (пристроєм) усталеної температури за практично незмінної температури охолоджувального середовища, а тривалість його перебування у вимкненому стані є такою, що він встигає охолонути до температури охолоджувального середовища (рос. режим работы электротехнического изделия кратковременный; англ. short-time duty).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ НОМІНАЛЬНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), у якому значення кожного з параметрів режиму дорівнюють розрахунковим номінальним (рос. режим работы электротехнического изделия номинальный; англ. rating).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ НОРМАЛЬНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), характерною ознакою якого є відповідність усіх його параметрів їх робочим значенням (рос. режим работы электротехнического изделия нормальный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ПЕРЕРИВЧАСТО-ТРИВАЛИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому тривалий режим роботи чергується з припиненням роботи (рос. режим работы электротехнического изделия прерывисто-продолжительный).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ПЕРЕХІДНИЙ

  Режим переходу від одного усталеного режиму роботи електротехнічного виробу (пристрою) на інший (рос. режим работы электротехнического изделия переходный; англ. transient state of a system).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ПОВТОРНО-КОРОТКОЧАСНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому робота з практично незмінним навантаженням триває менше, ніж це необхідно для досягнення електротехнічним виробом (пристроєм) усталеної температури за практично незмінної температури навколишнього середовища, і чергується з припиненням роботи, за час якого він не встигає охолонути до температури охолоджувального середовища (рос. режим работы электротехнического изделия периодический кратковременный; англ. intermittent duty).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ТРИВАЛИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому тривалість роботи з практично незмінним навантаженням є такою, яка необхідна для досягнення електротехнічним виробом (пристроєм) практично усталеної температури за практично незмінної температури навколишнього середовища (рос. режим работы электротехнического изделия продолжительный; англ. continuous duty).

РЕЖИМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ УСТАЛЕНИЙ

  Режим роботи електротехнічного виробу (пристрою), в якому значення усіх параметрів режиму практично незмінні або змінюються періодично (рос. режим работы электротехнического изделия установившийся; англ. steady-state).

РЕЖИМ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

  Сукупність розрахункових значень параметрів технологічного процесу у визначеному інтервалі часу (рос. режим технологический).

РЕЖИМ УСТАЛЕНИЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

  Режим, за якого ЕРС, напруги та струми у колі є постійними або періодичними (рос. режим установившийся в электрической цепи).

РЕЗЕРВУВАННЯ

  Спосіб забезпечення надійності об`єкта за рахунок використання додаткових засобів та (або) можливостей, надлишкових відносно мінімально необхідних для виконання потрібних функцій (рос. резервирование; англ. redundancy).

РЕЗИСТИВНИЙ

  Термін, вживаний щодо пристрою або кола, в якому активний опір за певних умов переважає (рос. резистивный; англ. resistive).