Словарь

Р
РЕЛЕ НАПІВПРОВІДНИКОВЕ

  Статичне електричне реле без рухомих деталей, робота якого заснована на використанні напівпровідникових приладів (рос. реле полупроводниковое).

РЕЛЕ НАПРУГИ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Вимірювальне електричне реле, для якого характеристичною величиною є електрична напруга (рос. реле напряжения электрическое).

РЕЛЕ ПОТУЖНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Вимірювальне електричне реле, для якого характеристичною величиною є добуток струму, напруги і синусоїдальної функції кута між ними (рос. реле мощности электрическое).

РЕЛЕ СТАТИЧНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Електричне реле, принцип роботи якого не пов`язаний із використанням відносного переміщення його механічних елементів (рос. реле статическое электрическое).

РЕЛЕ СТРУМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ

  Вимірювальне електричне реле, для якого характеристичною величиною є електричний струм (рос. реле тока электрическое).

РЕЛЕ ФЕРОДИНАМІЧНЕ

  Електродинамічне реле, в якому вплив магнітних полів посилюється наявністю феромагнітних сердечників (рос. реле ферродинамическое).

РЕЛЕВАНТНІСТЬ

  Міра відповідності отримуваного результату бажаному. У термінах пошуку є мірою відповідності результатів пошуку завданню, поставленому в пошуковому запиті (рос. релевантность; англ. relеvance).

РЕМОНТ

  Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об`єкта та відновлення ресурсів об`єктів або їх складових частин (рос. ремонт; англ. repair).

РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ

  Властивість об`єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту (рос. ремонтопригодность; англ. maintainability).

РЕСУРС (ресурс технічний, залишковий)

  Сумарний наробіток об`єкта від початку експлуатації чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан (рос. ресурс (ресурс технический, остаточный); англ. useful life).

РЕФЕРАТ

  Короткий виклад змісту наукової роботи, монографії, статті, художнього твору тощо (рос. реферат).

РЕЧОВИНА

  Вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Терміном хімічна речовина позначають головним чином матерію, організовану в атоми, молекули (рос. вещество).

РИСУНОК ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ

  Конфігурація провідникового та (або) діелектричного матеріалів, отримана друком відповідного зображення на друкованій платі (рос. рисунок печатной платы; англ. pattern).

РИСУНОК ПРОВІДНИЙ (непровідний)

  Рисунок друкованої плати, утворений провідниковим (діелектричним) матеріалом (рос. рисунок проводящий (непроводящий); англ. conductive (non-conductive) pattern).

РОБОТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА [ДКР]

  Сукупність робіт над створенням конструкторської та технологічної документації, виготовленням та випробуванням дослідного або головного зразка продукції (рос. работа опытно-конструкторская [ОКР]).