Словарь

Р
РОБОТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА [ДКР]

  Сукупність робіт над створенням конструкторської та технологічної документації, виготовленням та випробуванням дослідного або головного зразка продукції (рос. работа опытно-конструкторская [ОКР]).

РОБОТА ДОСЛІДНО-ТЕХНОЛОГІЧНА [ДТР]

  Сукупність робіт над створенням нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів (рос. работа опытно-технологическая [ОТР]).

РОБОТА ДОСЛІДНО-ТЕХНОЛОГІЧНА [ДТР]

  Сукупність робіт над створенням нових речовин, матеріалів та (або) технологічних процесів (рос. работа опытно-технологическая [ОТР]).

РОБОТА НАУКОВА

  Дослідження з метою одержання наукового результату (рос. работа научная).

РОБОТА НАУКОВА

  Дослідження з метою одержання наукового результату (рос. работа научная).

РОБОТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання наукового результату (рос. работа научно-исследовательская).

РОБОТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання наукового результату (рос. работа научно-исследовательская).

РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання нових знань та доведення їх до стадії практичного використання (рос. работа научно-техническая).

РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

  Iнтелектуальна, творча діяльність, направлена на отримання нових знань та доведення їх до стадії практичного використання (рос. работа научно-техническая).

РОБОТА У НЕНАВАНТАЖЕНОМУ СТАНІ

  Робота пристрою з вихідною потужністю, що дорівнює нулю (рос. работа в ненагруженном состоянии; англ. no-load (operation)).

РОБОТА У РЕЖИМІ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ (кола або генератора)

  Робота у ненавантаженому стані, коли вихідна напруга дорівнює нулю, а вихідні затискачі закорочені (рос. работа в режиме короткого замыкания (цепи или генератора); англ. short-circuit operation).

РОБОТА У РЕЖИМІ ХОЛОСТОГО ХОДУ (кола або генератора)

  Робота у ненавантаженому стані, коли вихідний струм дорівнює нулю (рос. работа в режиме холостого хода (цепи или генератора); англ. open circuit operation).

РОЗМІРНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ

  Символічне (літерне) позначення величини у вигляді одночлена, який є добутком узагальнених символів основних одиниць певної системи у різних степенях (цілих або дробових, додатніх або від`ємних) (рос. размерность физической величины).

РОЗМАХ КОЛИВАНЬ (подвійна амплітуда)

  Алгебраїчна різниця між найбільшим та найменшим значеннями коливної величини у певному інтервалі часу (рос. размах (колебаний) (амплитуда двойная); англ. peak-to-peak value).

РОЗМАХ ПАРАМЕТРА МЕХАНІКИ ПРИ ЦИКЛІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

  Алгебраїчна різниця максимального та мінімального значень параметра механіки руйнування у межах одного циклу навантаження (рос. размах параметра механики разрушения при циклическом нагружении).