Словарь

С
СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕХІДНИЙ

  Електричний струм у колі під час перехідного процесу. Примітка. Аналогічно визначаються перехідні напруга, ЕРС, МРС, магнітний потік тощо (рос. ток электрический переходной).

СТРУМ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПОВНИЙ

  Явище направленого руху носіїв зарядів і (або) явище зміни електричного поля у часі (рос. ток электрический полный).

СТРУМ ЗВОРОТНИЙ СЕРЕДНІЙ (ВИПРЯМНОГО ДІОДА)

  Середнє за період значення зворотного струму випрямного діода (рос. ток обратный средний (выпрямительного диода); англ. average reverse current).

СТРУМ ЗМІННИЙ (напруга змінна)

  Періодичний струм (напруга), середнє значення якого за період дорівнює нулю (рос. ток периодический (напряжение периодическое)).

СТРУМ ЗМІЩЕННЯ

  Скалярна величина, що дорівнює похідній за часом від потоку електричного зміщення через дану поверхню (рос. ток смещения).

СТРУМ КОНТУРНИЙ

  Струм, що проходить у петлі, яка визначається ланкою зв`язку (рос. ток контурный; англ. mesh current).

СТРУМ НА ЗЕМЛЮ

  Сукупність струму спливу та ємнісного струму між провідником та землею (рос. ток на землю; англ. earth current).

СТРУМ ОПЕРАТОРНИЙ

  Величина, отримана перетворенням Лапласа чи Карсона – Хевісайда з миттєвого значення струму, що розглядається як функція часу. Примітка. Аналогічно визначаються операторні ЕРС та напруга (рос. ток операторный).

СТРУМ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

  Струм, величина якого перевищує найбільше номінальне значення (рос. ток перегрузки).

СТРУМ ПОСТІЙНИЙ

  Струм [напруга], який в усталеному режимі електричного кола не залежить від часу (рос. ток постоянный; англ. direct current [voltage]).

СТРУМ ПРОВІДНОСТІ

  Скалярна величина, що дорівнює похідній за часом від електричного заряду, який переноситься носіями заряду через дану поверхню (рос. ток проводимости).

СТРУМ ПРЯМИЙ ДІЮЧИЙ ВИПРЯМНОГО ДІОДА

  Діюче значення прямого струму випрямного діода за період (рос. ток прямой действующий (выпрямительного диода); англ. RMS forward current).

СТРУМ ПУЛЬСУЮЧИЙ (напруга пульсуюча)

  Періодичний струм (напруга), середнє значення якого за період не дорівнює нулю: u = = U0 + u; i = I0 + i; (рос. ток пульсирующий (напряжение пульсирующее)).

СТРУМ СИНУСОЇДАЛЬНИЙ

  Електричний струм, який є синусоїдальною функцією часу. Примітка. Аналогічно визначаються синусоїдальні ЕРС, напруга, МРС, магнітний потік, електричний заряд, що змінюється синусоїдально, тощо (рос. ток синусоидальный).

СТРУМ СТАБІЛІЗАЦІЇ (стабілітрона)

  Значення постійного струму, який протікає через стабілітрон у режимі стабілізації (рос. ток стабилизации (стабилитрона); англ. continuous current within the working voltage range).