Словарь

Х
ХАРАКТЕРИСТИКА

  Співвідношення між двома або декількома змінними величинами, яке характеризує роботу електротехнічного виробу (пристрою) (рос. характеристика; англ. characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОЧАСТОТНА КОНСТРУКЦІЇ (ФЧХ)

  Залежність від частоти фазового зрушення коливань контрольної точки конструкції виробу щодо коливань його основи у сталому режимі коливань (рос. характеристика фазочастотная конструкции (ФЧХ)).

ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНА (АЧХ)

  (вібраційної системи) – залежність амплітуди змушеної вібрації або вібраціїсистеми від частоти гармонічного збудження з постійною амплітудою (рос. характеристика амплитудно-частотная (вибрационной системы)).

ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНА (АЧХ) (електричного кола)

  Залежність від частоти модуля вхідної, вихідної чи передавальної функцій кола, виражених у комплексній формі (рос. характеристика амплитудно-частотная (цепи)).

ХАРАКТЕРИСТИКА АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНА (АЧХ) КОНСТРУКЦІЇ

  Залежність від частоти коефіцієнта підсилення коливань контрольної точки конструкції виробу щодо коливань його основи у сталому режимі коливань (рос. характеристика амплитудно-частотная (АЧХ) конструкции).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕБЕР-АМПЕРНА

  Залежність потокозчеплення елемента електричного кола від струму у ньому (рос. характеристика вебер-амперная).

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬТ-АМПЕРНА

  Залежність між напругою на затискачах елемента електричного кола та струмом у ньому (рос. характеристика вольтамперная).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ

  Залежність напруги на виводах електротехнічного виробу (пристрою) від струму, що протікає через навантаження, підключене до цих виводів (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя; англ. external characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ ЖОРСТКА

  Зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), яка відрізняється тим, що при зміні струму навантаження від нуля до номінального значення напруга на виводах електротехнічного виробу (пристрою) майже не зменшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя жесткая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ ЗРОСТАЮЧА

  Зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), характерною рисою якої є те, що зі збільшенням струму навантаження напруга на виводах електротехнічного виробу (пристрою) збільшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя возрастающая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ М’ЯКА

  Спадна зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), характерною рисою якої є те, що при зміні струму навантаження від нуля до номінального значення напруга на виводах електротехнічного виробу (пристрою) значно зменшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя мягкая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ ЗОВНІШНЯ СПАДНА

   Зовнішня характеристика електротехнічного виробу (пристрою), характерною рисою якої є те, що зі збільшенням струму навантаження напруга на виводі електротехнічного виробу (пристрою) зменшується (рос. характеристика электротехнического изделия внешняя падающая).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОЧАСТОТНА (вібраційної системи)

  Залежність зсуву фаз між змушеною вібрацією системи та гармонічним збудженням, що має постійну амплітуду, від частоти останнього (рос. характеристика фазочастотная (вибрационной системы); англ. phase-frequency-characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗОЧАСТОТНА (електричного кола)

  Залежність від частоти аргументу вхідної, вихідної чи передатної функції кола, виражених у комплексній формі (рос. характеристика фазочастотная (электрической цепи); англ. phase-frequency-characteristic).

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЧАСТОТНА ВИРОБУ (ФНЧХ)

  Залежність значення параметра виробу, що перевіряється, від частоти збудження синусоїдальної вібрації з постійною амплітудою прискорення (рос. характеристика функционально-частотная изделия (ФНЧХ)).