Словарь

Ш
ШТАМПУВАННЯ

  Оброблення металу тиском за допомогою штампа з витіканням металу, обмеженим розмірами штампувального простору. Примітка. Штампування може бути здійснено у штампі, закріпленому або незакріпленому на робочому органі ковальсько-пресової машини (рос. штамповка; англ. die stamping, die forging).

ШТАМПУВАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНЕ (ЕГШ)

  Швидкісний метод безпресового деформування металів і сплавів, який виконується на установках, що використовують електрогідравлічний ефект, заснований на високовольтному імпульсному розряді у рідині. Примітка. Здійснюється в області холодного листового штампування, використовується для витяжки, роздачі труб, вирубування, пробивання – калібрування тощо (рос. штамповка электрогидравлическая (ЭГШ)).

ШТАМПУВАННЯ ЛИСТОВЕ

  Штампування виробів без зумовленого перерозподілу металу у поперечному перетині вихідної заготовки (рос. штамповка листовая; англ. sheet stamping, sheet forming).

ШТАМПУВАННЯ ОБ’ЄМНЕ

  Штампування виробів із зумовленим перерозподілом металу в поперечному перетині вихідної заготовки. Примітка. Якщо в одному рівчаку послідовно або одночасно виконуються декілька різноманітних операцій, наприклад: осаджування, видавлювання, підкочування, розганяння, рельєфне формування та ін., що забезпечує виготовлення виробу, термін "об`ємне штампування" може бути застосовано для найменування зазначеної сукупності операцій (рос. штамповка объемная; англ. closed-die forging).

ШУМ

  Невпорядковані коливання різної фізичної природи, які вирізняються складністю спектральної та часової структури. Класифікуються за спектром, частотою, часовими характеристиками, природою виникнення (рос. шум).

ШУНТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

  Провідний пристрій, з`єднаний паралельно з ділянкою електричного кола для відгалуження частини електричного струму, що проходить у цьому колі (рос. шунт электрический; англ. electric shunt).

ШУНТ МАГНІТНИЙ

  Пристрій із феромагнітного матеріалу, з`єднаний паралельно з ділянкою магнітного кола для відгалуження частини магнітного потоку (рос. шунт магнитный; англ. magnetic shunt).

Я
ЯКІР ЕЛЕКТРОМАГНІТУ

  Рухома частина магнітопроводу, що передає механічне зусилля, яке створюється магнітним потоком (рос. якорь электромагнита; англ. keeper).

ЯКІР МАГНІТУ

  Деталь із м`якого феромагнітного матеріалу, розміщена між полюсами постійного магніту для запобігання випадковому розмагнічуванню або для послаблення його зовнішнього поля (рос. якорь (магнита); англ. keeper).

ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність властивостей процесу виготовлення продукції, від яких залежить відповідність цього процесу та його результатів встановленим вимогам (рос. качество изготовления и эксплуатации продукции).

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Сукупність характеристик продукції (процесу, послуги), які стосуються її здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби. Примітки. 1. Під час укладання контракту потреби чітко встановлюють, тоді як за інших умов передбачені потреби повинні бути виявлені і визначені. 2. На якість продукції впливають такі взаємопов`язані види діяльності, як проектування, виробництво та процес обслуговування чи ремонту (рос. качество продукции).

ЯРМО (трансформатора, електромагніту, реле)

  Феромагнітна деталь, що не несе обмотки та призначена, головним чином, для замикання магнітного кола (рос. ярмо (трансформатора, электромагнита, реле); англ. yoke [of a transformer, electromagnet, relay]).

ЯРМО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ

  Частина магнітної системи електротехнічного виробу (пристрою), на якій або навколо якої не розташована обмотка. Призначене для замикання магнітного кола, має низький магнітний опір (рос. ярмо электротехнического изделия; англ. yoke).