Словарь

В
ВІДМОВА ПАРАМЕТРИЧНА (технологічної системи)

  Відмова технологічної системи, за якої зберігається її функціонування, але відбувається вихід значення одного чи декількох параметрів технологічного процесу за межі, встановлені у нормативно-технічній та (або) конструкторській і технологічній документації (рос. отказ параметрический (технологической системы); англ. parametric failure of technological system).

ВІДМОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

  Подія, за якої припиняється функціонування технологічної системи, не передбачене регламентованими умовами виробництва чи вимогами конструкторської документації (рос. отказ технологической системы; англ. failure of technological system).

ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  Виконання усіх вимог, встановлених до продукції (рос. соответствие продукции).

ВІРУС КОМП’ЮТЕРНИЙ

  Невелика, складна, ретельно складена і небезпечна програма, яка може самостійно розмножуватись, переноситись на диски і дискети, прикріплятися до програм, передаватися мережею, порушуючи роботу комп`ютера. Примітка. Вказана програма намагається виконати приховане самокопіювання в різні області виконавчих кодів інших програм, максимально захищається від виявлення і по закінченні "інкубаційного" періоду заявляє про себе непрогнозованими руйнівними діями (рос. вирус компьютерный).

ВАЛЬЦЮВАННЯ

    Штампування виробів при відносному обертанні частин штампа та (або) вихідної заготовки в процесі деформування (рос. вальцовка; англ. rolling).

ВАРИКАП

    Напівпровідниковий елемент, робота якого полягає у залежності бар`єрної ємності p-n переходу від зворотної напруги. Призначений для використання у якості керованої електричною напругою ємності в схемах автоматики, інформаційно-вимірювальної техніки та у радіотехніці (рос. варикап).

ВАРИСТОР

    Резистор, опір якого значно змінюється залежно від прикладеної напруги (рос. варистор; англ. varistor).

ВЕКТОР

    Параметр, що повністю визначається його величиною та напрямком (рос. вектор; англ. vector)

ВЕЛИЧИНА ВХІДНА [ВИХІДНА] ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА

     Струм або напруга на затискачах, які розглядаються як вхід [вихід] кола (рос. величина входная [выходная] электрической цепи).

ВЕЛИЧИНА ФІЗИЧНА

    Властивість, яка є загальною у якісно- му відношенні для багатьох фізичних об`єктів (фізичних систем, їх станів та процесів, які в них відбуваються), але є індивідуальною у кількісному відношенні для кожного об`єкта (рос. величина физическая).

ВИБИВАННЯ ВИЛИВКІВ

   Видалення затверділих і охолодже- них до зазначеної температури виливків із разових ливарних форм (рос. выбивка отливок; англ. shake-out of castings).

ВИБУХ

    Вивільнення великої кількості енергії в обмеженому об`ємі за відносно короткий проміжок часу. Суттєвою ознакою вибуху є різке збільшення тиску, яке викликає у навколишньому середовищі ударну хвилю (рос. взрыв).

ВИБУХ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРОВІДНИКА

    Сукупність явищ, які виникають при розряді конденсатора досить великої потужності на тонкий провідник. При цьому відбувається його швидке нагрівання під дією імпульсу струму, вибухоподібне випаровування (сублімація), газокінетичне розширення продуктів вибуху і утвореної щільної плазми. Примітка. Час виділення енергії від 10 до 100 мкс; імпульсний струм від 10 до 250 кА; температура від 1,4 до 4 104 К; тиск ударної хвилі від 10 до 14 108Па. Розряд супроводжується світловим випромінюванням, виникненням магнітного поля. (рос. взрыв электрический роводника).

ВИБУХОСТІЙКІСТЬ КОНДЕНСАТОРА

    Властивість конструкції конденсатора постійної ємності, що виключає можливість його руйнування при виникненні надмірного тиску в корпусі (рос. взрывоустойчивость конденсатора).

ВИВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ВИРОБУ (ПРИСТРОЮ)

    Частина електротехнічного виробу (пристрою), призначена для електричного з`єднання його з іншим виробом (пристроєм) (рос. вывод электротехнического изделия (устройства); англ. terminal).