19 Октября 2017

ПРИСТРІЙ, З’ЄДНАНИЙ У ЗІРКУ

  m-фазний пристрій, який містить m гілок, що мають один спільний вузол (рос. устройство, соединенное в звезду; англ. star-connected device).