17 Октября 2017

ВІБРАЦІЯ ГАРМОНІЧНА

  Вібрація, в якій значення величин, що її характеризують, змінюються у часі за законом Asin(ωt + ϕ), де t – час; A, ω, ϕ – постійні параметри; А – амплітуда; ωt + ϕ – фаза; ϕ – початкова фаза; ω – кутова частота (рос. вибрация гармоническая; англ. harmonic vibration).