30 Сентября 2021

SharkHelper - твой помощник в продвижении Telegram канала и чата

Опубликовал user-name А.

Всем привет!

Мы знаем, что большинство из вас стремится к увеличению подписчиков, расширению аудитории и охвата в Telegram. Но к сожалению, поисковые платформы не могут предложить вам ничего лучше, кроме как воспользоваться сайтами для накрутки подписчиков.

Мы предлагаем вам альтернативу, чтобы совместить приятное с полезным: имея активный (или не очень), чат в Telegram вы можете сделать так, чтобы новые участники из чата сразу же подписывались на ваш канал. Таким образом, вы будете увеличивать количество вашей аудитории, не прикладывая к этому огромных усилий и финансовых затрат.

Все это включено в функционал нашего нового бота :)

SharkHelper - это бот для модерации и продвижения чатов и каналов в Telegram.

30 Марта 2021

Україно-Китайські проекти з інноваційних технологій

Опубликовал user-name В. Антонов

Антонов Україно-Китайські проекти

 

Автор Україно-Китайських проектів: Антонов Валерій Миколайович

 

Назва проекту №1: Інформаційно-телекомунікаційні інноваційні технології

                        для комп’ютерного моделювання гармонійної людини

Ідея інноваційної технології (проекту):

 1. Проаналізувати домінантні особливості людини
 2. Дослідити напрямки існування та розвитку людини
 3. Протестувати і продіагностувати потенційно-ресурсні можливості людини
 4. Побудувати індивідуальну Модель людини
 5. Видати рекомендації щодо акселерації (розвитку) гармонійної акме- людини з метою досягнення нею вершин у процесі її життєдіяльності.

 

 • Надання допомоги Людині при вирішенні проблеми досягнення її гармонійної акме- життєдіяльності, що здійснюється за рахунок дослідження у галузі прикладної та професійної акмеології на основі науки «Людинологія або Людинознавство».
 • Сама людина у переважній більшості випадків свідомо не знає «сама себе». Це для неї скоріше «чорна скринька», ніж засіб досягнення гармонійної життєдіяльності.

 

Ступінь готовності проекту (прототип, мінімально працююча модель, дослідні зразки,

бета-версія продукту, тощо: Мінімально працююча модель

 

Місто, де базується команда проекту:

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Українська Академія Акмеології

 

29 Марта 2021

Науковці НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»  взяли участь в українсько-китайському симпозіумі

Опубликовал user-name В. Антонов

Антонов 2Антонов 3Антонов 4

17 - 24 вересня у місті Вєйхай відбувся Українсько-китайський симпозіум «Ukrainian Experts to Huancui» (Weihai Cyty, Stptember), який був присвячений ‘Huancui District Leading Groupe for Talents’ (“Інноваційне співробітництво талантів”). У роботі симпозіуму взяли участь науковці НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорького», зокрема проф. кафедри екобіотехнології та біоенергетики, заступник декана ФБТ- Н.Б.Голуб, професор кафедри АПЕПС - Антонов В.М., а також викладачі НТУУ «КПІ» : Богомол Ю.И., Гуменний Д.А., Кайденко Н.Н.,  Ковальчуку А.М., Полягушко Л.В., Смирнов И.В., Тодосийчук Т.С. Ключовим питанням наукового форуму були Інноваційне співробітництво талантів. Під час роботи симпозіуму наша делегація зустрілася з керівниками муніципальної адміністрації провінції Шаньдунь. 

9 Января 2021

АКМЕ- ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Головна мета Акме- освіти - допомогти, тим хто навчається засвоїти   методи, які дозволять самостійно знайти правильну відповідь; навчити вмінню теоретично-практично моделювати при вивченні будь-якої науки і бажанню, задоволенню від пошуку потрібних знань; виховати любов (епістемофілію) до отримання (знаходження) знань. Крім цього креативний Акме- Педагог навчає: інноваційним технологіям, алгоритмам, методам, програмам формування і досягнення мети, моделюванню невизначених «розмитих» ситуацій, вмінню вирішувати проблеми і приймати якісні рішення в умовах «не повної» інформації, досягати бажаного результату застосовуючи fuzzy - технології, а також вмінню визначати власні потенційно-ресурсні можливості (успадковані, освітні і виховані) на основі відповідних комп’ютерних кібернетично-акмеологічних тестів, діагностик для професійного визначення, орієнтації та працевлаштування. Акме- Педагог вчить - отриманню задоволення від навчання і дослідницької роботи.

7 Ноября 2020

Международная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Modalităţi conceptuale de dezvoltare a ştiinţei moderne»

Опубликовал user-name А.О. Дніпровська

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Форма участия: дистанционная.
Тематика конференции: мультидисциплинарная (все отрасли наук).
Официальный язык конференции: румынский.
Язык написания материалов: любой.
Объем материалов: от 2 до 10 страниц.

Место проведения

Дата проведения

Прием материалов

Публикация на сайте

Почтовая рассылка

Бухарест, ROU

20.11.2020

до 16.11.2020

20.11.2020

до 30.11.2020

Конференция:
✓ сертифицирована Euro Science Certification Group (SCC-2000). Сертификат №22188 от 14.10.2020;
✓ зарегистрирована УкрИНТЭИ. Удостоверение №451 от 05.10.2020;
✓ одобрена платформой ResearchBib и включена в их каталог международных научных конференций.

23 Октября 2020

XIV Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств», 20.11.2020

Опубликовал user-name А.О. Дніпровська

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ:

Форма участі: дистанційна. 
Офіційна мова конференції: українська.
Мова написання матеріалів: будь-яка. 
Обсяг матеріалів: від 2 до 10 сторінок.

Місце проведення

Дата проведення

Прийом матеріалів

Публікація на сайті

Поштова розсилка

Харків, UKR

20.11.2020

до 16.11.2020

27.11.2020

до 07.12.2020

Організатор конференції: Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету №2 Харківського національного університету внутрішніх справ.
Співорганізатор: Європейська наукова платформа.

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НАСТУПНІ СЕКЦІЇ:
I. Службово-прикладні, традиційні та східні єдиноборства.
II. Олімпійський і професійний спорт
III. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
IV. Сучасні педагогічні технології у вищій школі.
V. Фізична реабілітація.

23 Октября 2020

Міжнародна науково-практична конференція «Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée», 30.10.2020

Опубликовал user-name А.О. Дніпровська

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ:

Форма участі: дистанційна. 
Офіційна мова конференції: французька.
Мова написання матеріалів: будь-яка. 
Обсяг матеріалів: від 2 до 10 сторінок.

Місце проведення

Дата проведення

Прийом матеріалів

Публікація на сайті

Поштова розсилка

Страсбург, FRA

30.10.2020

до 26.10.2020

30.10.2020

до 09.11.2020

Конференція:
✓ сертифікована Euro Science Certification Group (SCC-2000). Сертифікат №22182 від 04.10.2020;
✓ зареєстрована УкрІНТЕІ (ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення №450 від 05.10.2020;
✓ схвалена платформою ResearchBib та включена в їх каталог міжнародних наукових конференцій;

23 Октября 2020

Автоматизация не избежна

Опубликовал user-name Д.О. Дубровин
Garage - это проект, который позволит водителям очень быстро найти подходящее СТО и забронировать себе место на конкретное время. Соответственно это поможет владельцам СТО автоматизировать свой бизнес и прозрачно наблюдать за работой своего сервиса
10 Апреля 2020

НЕИЗБЕЖНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

28-29 апреля 2020 состоится международная онлайн-конференция «IIOT&ROBOTICS MANUFACTURING CONF: ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И RPA В РАБОТЕ. Руководство для индустриальных лидеров», посвященная изучению практик автоматизации и роботизации бизнес-процессов как неизбежного тренда для бизнеса и промышленности. Программа ориентирована на руководителей промышленных предприятий и их команд, которые вступили на путь автоматизации и цифровизации своего бизнеса, чтобы соответствовать стандартам нового времени.

Согласно последним опросам, по меньшей мере половина руководителей из более 45 стран заявили о своей готовности ускорить процессы внедрения проектов по автоматизации бизнес-процессов, чтобы остаться на плаву и сохранить позиции в контексте недавно сложившейся экономической ситуации. Стремительный тренд перехода к удаленному управлению бизнесом и производством стимулирует процесс принятия решений относительно внедрения решений для автоматизации и роботизации процессов. Те игроки, которые не успевают адаптироваться под сложившиеся обстоятельства, рискуют прекратить свое существование.

30 Марта 2020

Кіберакмеологія розумних людей

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В НТУУ «КПІ» та Українській Академії Акмеології – досліджується проблема «зникнення та розпізнання розумних людей»

 

Світова статистика констатує, що серед людей існує така Юнісекс залежність.

Середньо статистичні люди за балами IQ різняться:

 1. розумово-відсталі : IQ ≤  70   ≥  нормально-розвинуті.
 2. IQ = 70 – 82 = люди без певних занять, наприклад, бомжі.
 3. IQ ≥ 87    = не кваліфіковані люди, наприклад, двірники, вантажники.
 4. IQ = 98    = низько-кваліфіковані люди, наприклад, вахтер.
 5. IQ = 100-109 = кваліфіковані люди, наприклад, штукатур, плиточник, … «офісний планктон».
 6. IQ = 117 = менеджери середньої ланки (рівня).
 7. IQ = 125–132= фахівці високого рівня, наприклад, пілот пасажирського літака.
 8. IQ ≥ 150   = надзвичайно одаровані люди («світочі»). 

 

Середні значення IQ в країнах Світу.

Африка ≤  70;

Росія = 97;

Японія  = 105;

США = 97;

Польща = 99;

Південна Корея = 106;

Україна = 106 (до 2014 р.);

Україна = (значно менше після 2014 р.):  Індекс освіти = 31 місце в Світі;

                                                                       Індекс щастя  = 100 місце з 150 країн;

30 Марта 2020

Как Женщин и Мужчин ввели в заблуждение

Опубликовал user-name В. Антонов
Мужчины и Женщины – отличаются друг от друга. Они не лучше друг друга- они РАЗНЫЕ, причем резко (концептуально, глобально, грандиозно, генетично-психологічно, андрогенно) отличаются друг от друга. Практически единственное, что у них есть общего – они особи одного вида. Они живут в разных мирах, для них приоритетны разные ценности, они действуют, следуя разным жизненным правилам. Они думают по разному. Они верят по разному. У них разное восприятие, приоритеты и поведение.
М. - нацелен на достижение цели, завоевание определенного статуса и власть, победу в конкурентной борьбе и успеха в достижении – «итоговой черты». В стесовому стані Ч вживає спирте та починає воювати з сусідами не думаючи про наслідки
Ж. – интересуется общением, сотрудничеством, гармонией, любовью, взаимопониманием. В стесовому стані Ж. їсть шоколад, розмовляє не думаючи і йде до магазину.
(Ось чому 90% в’язнів - це Ч, а 90% пацієнтів у психоаналітиків – це Ж. Взагалі...
29 Марта 2020

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інформаційна безпека

В НТУУ "КПІ" та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема Інформаційної безпеки в Україні та інформаційної зброї.

Проблема інформаційної безпеки вельми актуальна, супер складна і напрочуд заплутана, а скоріше «захована, закрита, затаємничена, завуальована». І це тому, що комусь?! – це дуже потрібно.

            З нашого аналітично-експертного аналізу, як і з більшості світових науково-емпіричних досліджень, можна зробити наступні висновки:

 1. Існують відомі узагальнені засоби впливу управління людьми.
 2. Існують люди, яким це дуже потрібно.

Наприклад, стосовно п.1 це такі впливи: військовий; економічний; генний (протоплазматичний); організаційно-структурний; хронологічно-історичний; ідеологічний; духовно-світоглядний; психо-тропний.

            Розглянемо (коротко) першу проблему.  Інформаційна безпека (ІБ) тісно пов’язана з інформаційною зброєю (ІЗ) проти людства, а ІЗ – з  інформаційною війною (ІВ).

29 Марта 2020

Майстер - клас (технологія) з проблеми формування особистості Журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Журналіст України

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» – розроблена технологія та започатковано  майстер-клас для журналістів  (керівник професор – Антонов В.М.) на тему: «Формування Особистості журналіста України».

(Майстер - клас  в Українській Академії Акмеології з проблем: формування особистості Журналіста; емпатійних взаємовідносин журналіста та експерта; статево-гендерні особливості журналістики).

 

 

Досліджуються питання:

 • Журналіст – мозок, душа та інтелект української нації;
 • Національна спільнота журналістів України;
 • Гено – нейро- психологічна домінанта журналіста;
 • Акме- національна співпраця журналістів – головний руший гармонізації суспільства;
 • Гендерно – статева і вікова компонента якості в роботі журналістів;
 • Самовдосконалення, само- освіта, само- виховання журналіста;
 • Емпатійність взаємовідносин журналіста та експерта;
 • Концепція «3 П + 3 С: порядність, патріотизм, професіоналізм; санологія, собріологія, соціологія» - в роботі журналіста.

         В Украинской Академии Акмеологии и в НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» также проводятся научно-инновационные теоретико-практические исследования по формированию гармонической личности, в частности по формированию емпатийності взаимоотношений журналиста и експерта.

            Разработана и реализована кибернетично-компьютерная экспертно-аналитическая информационнуя система для исследования внутренних ресурсов (возможностей) человека, в частности журналиста и эксперта для их информирования о технологии (методике, программе) по достижению акме- точек потенциально-ресурсных возможностей.

27 Марта 2020

ІННОВАЦІЙНА SMART-Технологія для ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МОЛОДІ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна SMART- технологія в Україні

Розглядається проблема формування технології інноваційних поглядів наукової молоді із застосуванням етасологічної та кіберакмеологічної методології.

 

В НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується актуальна проблема впливу етасології та кіберакмеології на формування інноваційних поглядів наукової молоді за допомогою кібернетичної акмеологічної математично-праксеологічної інтелектно-експертної ергатино-ергономічної аналітичної інформаційної системи на основі high Acme- technology  [1].

         Досліджується етасологічна (вікова) акмеологія як комплексна наука (загальна інтегральна наука про вік людей), яка біосний (біологічний) вік людини досліджує на основі таких періодів: дитячій (до 8 – ми років); інфантологічний (8 – 12 рр.), пубертологічний (чоловіки - 13 – 17 рр. жінки 12 – 16 рр.); ювентологічний (ч. 18 – 21 рр. ж. – 16 – 20 рр.); матурітологічний (ч. 25 – 35 рр. / 35 – 45 рр., ж. 20 – 30 / 30 – 40 рр.); пресенологічний (похилий вік, вік людини після 60 рр); сенектологічний (старечний вік, вік після 75 рр.). Періоди досліджуються з урахуванням біосферно-ноосферного і геліобіологічного вчення та антропокосмізму та таких наук як педологія, ювенологія, педагогіка, андрагогіка, геронтологія, вікова соціологія, психологія тощо. Етасологія характеризується важливими фізіологічними, біологічними, праксеологічними, епістомофільними віковими особливостями розвитку людини (немовля,  підліток, молодь, доросла (зріла) особа, людина поважного віку, довгожителі). Сучасний підхід до розгляду фаз життєдіяльності людини ілюструється наступним чином: 0 – 13 років – фаза визрівання; 14 – 16 років - фаза початку самостійної практичної діяльності; 17 – 23 років - оптимізм загального розвитку (соціальне акме- особистості); 35 - 45 років – оптимізм спеціального розвитку (також, соціальне акме- особистості); 45 – 75 – закінчення продуктивної діяльності. При цьому процес удосконалення особи проходить наступні етапи: самовизначення, саморозвиток, самореалізація, самоосвіта, самоорганізація, самоконтроль, самовдосконалення, само корекція, самодіяльність, само креативність тощо. Сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої класифікації періодів життєвого розвитку людини. Розглянемо деякі з них. У класифікації Дж. Біррена виділено 8 фаз життєвого циклу розвитку людини: перша – немовлячий (до 2 років);  друга – перед-дошкільний вік (від 2 до 5 років);  третя – дитинство (5-12 років);  четверта – юність (12-17 років);  п’ята – рання дорослість (17-25 років);  шоста – зрілість (25-50 років);  сьома – пізня зрілість (50-75 років);  восьма – старість (від 75 і далі). Певний недолік такої класифікації полягає у тому, що виділення другої фази відбувається не на основі вікового критерію, як всіх інших, а на основі соціально-педагогічної ознаки. У класифікації Д. Бромлей виділено п’ять циклів розвитку: внутрішньоутробний,  дитинство,  юність,  дорослість,  старість. У класифікації Е. Еріксона виділено такі вікові етапи, стадії психосоціального розвитку: від народження до 1 року (період немовляти або орально-сенсорна стадія);  від 1 до 3 років (раннє дитинство або м’язево-анальна стадія); від 3 до 6 років (вік гри або локомоторно-генітальна стадія); від 6 до 12 років (шкільний вік або латентна стадія); від 12 до 19 років (підлітковий і юнацький вік); від 20 до 25 років (рання зрілість); від 26 до 64 років (середня зрілість); від 65 років (пізня зрілість). У поширеній в сучасних західних школах класифікації В. Квінна (2000 рік) виділено такі вікові етапи: вік немовляти – від народження до 3 років; раннє дитинство – від 3 до 6 років; дитинство – від 6 до 12 років; підлітковий вік – від 12 до 18 років; молодість – від 18 до 40 років; зрілий вік – від 40 до 65 років; похилий вік – від 65 років і далі. Беручи до уваги практично всі зазначені підходи було виділено середню вікову періодизацію життєвого розвитку людини та її вплив на інноваційну компоненту: період немовляти (від народження до 2 років); раннє дитинство (від 2 до 6 років); середнє дитинство (від 6 до 12 років); підлітковий вік (від 12 до 15 років); юність (від 15 до 19); рання дорослість (від 20 до 40 років); середня дорослість (від 40 до 60 років); пізня дорослість і старість (від 60 і далі). Автором досліджуються проблема формування інноваційних поглядів молоді, що ґрунтуються на інтелекті та когерентності розуму і дій особи. Інформаційно-інноваційні погляди наукової молоді розглядаються на основі когерентності внутрішніх та зовнішніх факторів і процесів. Це здійснюється за рахунок кількісно-якісних змін у структурі світогляду або внутрішньої міри розуміння довкілля, а також за рахунок нових процесів, структур, інноваційних утворень у методології пізнання довкілля. В наслідок цього по закінченні процесів когерентності створюється нова модель, структура сприйняття світу у «фільтрах» сприйняття довкілля людиною, тобто здійснюється реалізація інновації у поглядах, світосприйнятті, технології життєдіяльності.

27 Марта 2020

Акме-Тест-Центр Інноваційної Особистості

Опубликовал user-name В. Антонов

Центр інноваційної Особи

Автором створено Акме-Тест-Центр Особи. Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного діагностування ‘дахових’ акме-потенційно-ресурсних можливостей особи (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології особи та визначення її долі. При цьому формується: паспорт якості здоров’я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме-орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Особи, базові індивідуальні дані про стан та якість здоров’я (забрудненість організму, наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму дихання, добового хронотипу особи, нарко-залежності, почерку, збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. При тестуванні автором використовуються методики діагностики біологічного рівня особи (гемодинамічна, міокинетична, формально-динамічна, нервово-психічна, само оціночна, психоенергетична тощо); методики діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров’я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи (комунікабельності, рівня розвитку адаптаційних здібностей, соціально-психологічної адаптованості, рівня соціальної фрукстурованності тощо).