3 Сентября 2019

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО АКМЕ- ПИАР СПЕЦИАЛИСТА

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Акме- піар фахівець

Цель этой инновационной статьи - исследования - разработать и реализовать кибернетично-компьютерную экспертно-аналитическую информационную систему для исследования внутренних ресурсов человека (в частности пиар - специалиста) и для его информирования о технологии по достижению акме- точек индивидуальных потенциально-ресурсных возможностей. Анализ проводился на основе авторской компьютерной кибернетической математической технологии тестирования и диагностирования человека: пиар - специалиста.

            Результатом исследования явилось разработка кибернетической      математической акме- технологии достижения и реализации поставленной цели, то есть спроектировать фило-, онто- индивидуальный паспорт гармонической акме- личности (пиар - специалиста) и смоделировать безопасность жизнедеятельности человека: пиар - специалиста в современных условиях.          

1 Сентября 2019

АКМЕОЛОГІЯ ГЕНІАЛЬНОСТІ ТА STEM- ОСВІТА: КІБЕРАКМЕОЛОГІНА МЕТОДИКА

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні молодіжна освіта геніальності

Відомо, що геній (лат. Genius - «геніус» род, дух вмерлого родоначальника): у давньоримській міфології - дух, божество, покровитель дитини в її діяльності; особа наділена геніальністю, тобто особа, яка досконало знає що - небудь, уміє щось робити; вища творча здібність у науковій або художній діяльності; найвищий рівень уособлення чого-небудь; Дитина, яка живе підвищеним, потенційованим внутрішнім життям.

         Геніальність – це вища ступінь творчої обдарованості, яка проявляється у: оригінальній здібності розуміння; з’єднанні різних елементів світу / довкілля не традиційними засобами. Геніальність тісно пов’язана з великою кількістю (20 – 30 г) солей сечової кислоти («мочевой кислоты») у крові, яка стимулює розумову діяльність дитини, але це призводить до подагри (у нормальних людей сечової кислоти – 1 г). Зверніть увагу, більшість геніїв – хворі на подагру. Геній, на відміну від звичайних людей, сприймає практично всю інформацію довкілля (аудіо-, відео-, тощо) і у цілому, і в деталях. У звичайних людей, усі зони мозку розвинуті – однаково (гармонійно). У геніїв – зони мозку розвиваються анормально (домінантно). Існують зони здібностей: художніх, музичних, вокальних, математичних тощо. У ранньому дитинстві – всі ми Генії / Вундеркінди, а потім нас «псує» виховання.   Часто морфологічною особливістю генія є їх ліворукість (у світі їх 5 – 10 %). Це: Македонський, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пикассо, Ейнштейн, Даль, Паганини, Бетховен, Ньютон, Черчиль, Махатма Ганди, Ф.Кастро, Билл Гейтс, Марк Твен Жанна д’Арк тощо. У лівшей домінує права півкуля мозку.

1 Сентября 2019

АКМЕОЛОГІЯ ГЕНІАЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ STEM- ОСВІТИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна технологія геніальності

В Національному Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема

акмеологія геніальності за допомогою нової інноваційної технології - кібернетична акмеологія

Мета дослідження. Аналіз сучасного стану / підходу до проблеми геніальності та розробка і реалізація інструментарію / технології виявлення, розвитку, удосконалення пікових (Акме-) можливостей дитини на основі інноваційної науки - кібернетична акмеологія та STEM-освіти. Актуальність дослідження - полягає у необхідності забезпечення збереження якісного генофонду українського народу та вироблення  методики для розквіту української нації на сучасному етапі її життєдіяльності.          Предмет дослідження. Прогресивні комп’ютерні технології розкриття та удосконалення генотипу дитини (онто- і філо- ґенезу). Об’єкт дослідження. Дитинистості української нації налаштовані на Акме- розвиток, Акме- удосконалення, Акме- реалізацію, Акме- освіту, Акме- мотивацію тощо [1].

1 Сентября 2019

АКМЕ – ТЕХНОЛОГІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ: ФІЛО- ОНТО- ГЕНЕТИЧНИЙ (АВТОРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХОД)

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акме- технологія

Автором пропонується нова концепція (парадигма) до розвитку («розкриття») гармонічності Особи на основі технології кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу.

            Загальні КА – Т стосовно типу особистості у Акме – Алгоритмах характеризуються наступним чином: КА – Т елітарна – для осіб інтуїтивно визначених (само визначених) або геніально домінантних за «покликом душі» (рівень інтуїції); КА – Т креативна – для осіб свідомо – визначених на основі власної логіки та почуттів (рівень свідомості); КА – Т ординарна – для осіб слабо або «розмито» визначених (рівень підсвідомості); КА – Т біологічно – маргінальна – для осіб невизначених або доля- ністів (рівень чуттєво – моторний та вегетативний). Не існує загально – особистісної технології до акселерації потенційно – ресурсних можливостей Особи.         Концепція  індивідуально – особистісного кіберакмеологічного філо- онто- ґенезу полягає у наступному.

27 Августа 2019

Люди до сих пор продолжают эволюционировать

Опубликовал user-name К.Н. Крупенченкова для user-name S4Tech

По мнению британских ученых, человеческий вид все еще продолжает эволюционировать, а естественный отбор не закончен. 

Ученые проанализировали свыше четырех миллионов точечных мутаций, которые встречаются у современных британцев с частотой более пяти процентов. Материалом послужили геномы более трех тысяч человек, включенные в биобанк Соединенного Королевства.

В первую очередь специалисты обращали внимание на те генетические варианты, частота которых менялась в десять, а иногда и в сто раз быстрее, чем обычно. Дело в том, что в результате разных процессов частоты генов меняются постоянно, и скорость этих преобразований известна. Если какая-то мутация стремительно распространяется внутри популяции, то вряд ли это случайность.

В итоге выделили четыре гена, повлиявших на образ жизни и внешний облик. Один связан с возможностью синтезировать лактазу — фермент, участвующий в усвоении молочного сахара. Именно благодаря ему организм взрослого человека переваривает молоко.

20 Августа 2019

Сучасні інформаційні технології для реалізації потенційно-ресурсних можливостей особи та визначення її долі

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційні ІТ

Авторський семінар-тренінг: „Сучасні інформаційні технології (СІТ) для реалізації потенційно-ресурсних можливостей особи та визначення її долі. Теоретично-практичний авторський семінар призначений для Всіх, кому не байдуже Власна Доля, Карьера, Успіх, Фінансове благополуччя та „Здоровий імідж”. На семінарі теоретично розглядаються і практично закріплюються основні питання стосовно досягнення успіху дитиною за допомогою СІТ. Учасники семінару отримають матеріали по всім питанням, що будуть розглянуті та приймуть участь у практичних і тестових заняттях семінару з питань створення власної інформаційної системи: «Здоров»я, Успіх, Гармонізація Особи».

                        Загальні питання семінар-тренінгу:

13 Августа 2019

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Вимоги (ознаки-умови).

 1. Виконання авторської концепції - «3 П + 3 С»: Порядність, Патріотизм, Професіоналізм + Соціологія, Собріологія, Санологія.
 2. Відповідність (Акме- обдарованість) до педагогічної роботи (генетично-природно-психологічно виховна).
 3. Зацікавленість, мотивація.
 4. Наявність Acme- Self – освіти, виховання, визначення та актуалізації/
 5. Інноваційна акмеологічність.
 6. Емержентність, синергетичність, холіцестичність, дівергентність.
 7. STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics) – міждисциплінарна освіта.
 8. Гуманістичність.
 9. Акме- технологічність.
 10. Емпатійність, дружелюбність, комунікативність тощо.

Функції Акме- інноваційного SMART¹ вченого-педагога.

 1. Людинознавець.
 2. Дослідник.
 3. Науковець.
 4. Еврістолог.
 5. Експертолог.
 6. Інноваціолог.
 7. Емпірик.
 8. Тестолог – діагност.
 9. Когнітолог.
 10. Креатолог.
 11. Педагог.
 12. Акмеолог
 13. Кіберакмеолог тощо (більше 270 наук про людину).

¹SMART — мнемонічна абревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проектному управлінніменеджменті та персональному розвитку. Вперше ця абревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана (англ. George T. Doran) в журналі Management Review.[1] і утворена вона зі слів англ. specific, measurable, assignable, realistic, time-related — конкретна, вимірювана, має виконавця, реалістична, обмежена в часі. Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної мети.

27 Июля 2019

АКМЕОЛОГІЯ КРЕАТИВНОСТІ ДИТИНИ НА ОСНОВІ STEM- ОСВІТИ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акме- Освіта дитини

В Національному Технічному Університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в Українській Академії Акмеології досліджується проблема міждисциплінарного навчання молоді на основі STEM підходу із застосуванням ICMA (Innovation-Cybernetics-Mathematics-Acmeology – Інноваційна кібернетична математична акмеологія) – технології [1].

Відомо, що STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — це наука, технологія, інженеріяматематика. Цим терміном традиційно окреслюють підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів. Акронім STEM був запропонований в 2001 році для позначення революційного тренду в освітній та професійній сферах науковцями Національного наукового фонду США. STEM-освіта не лише спрямовує увагу на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, але й активно розвиває творчу складову особистості та критичне мислення.

21 Июля 2019

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ

Опубликовал user-name В. Антонов

Innovation Acmeology

Сучасний Інноваційний Акме- ПЕДАГОГ:

(Ексклюзивно- «стрижневі» Вимоги, Функції Задачі) – фрагмент.

 

            Вимоги (ознаки-умови).

 1. Виконання авторської концепції - «3 П + 3 С»: Порядність, Патріотизм, Професіоналізм + Соціологія, Собріологія, Санологія.
 2. Відповідність (Акме- обдарованість) до педагогічної роботи (генетично-природно-психологічно виховна).
 3. Зацікавленість, мотивація.
 4. Наявність Acme- Self – освіти, виховання, визначення та актуалізації/
 5. Інноваційна акмеологічність.
 6. Емержентність, синергетичність, холіцестичність, дівергентність.
 7. STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics) – міждисциплінарна освіта.
 8. Гуманістичність.
 9. Акме- технологічність.
 10. Емпатійність, дружелюбність, комунікативність тощо.

Функції Акме- інноваційного SMART¹ вченого-педагога.

 1. Людинознавець.
 2. Дослідник.
 3. Науковець.
 4. Еврістолог.
 5. Експертолог.
 6. Інноваціолог.
 7. Емпірик.
 8. Тестолог – діагност.
 9. Когнітолог.
 10. Креатолог.
 11. Педагог.
 12. Акмеолог
 13. Кіберакмеолог тощо (більше 270 наук про людину).

¹SMART — мнемонічна абревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проектному управлінніменеджменті та персональному розвитку. Вперше ця абревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана (англ. George T. Doran) в журналі Management Review.[1] і утворена вона зі слів англ. specific, measurable, assignable, realistic, time-related — конкретна, вимірювана, має виконавця, реалістична, обмежена в часі. Вважається, що відповідність завдань наведеним критеріям значно збільшує ймовірність їх виконання та досягнення загальної мети.

21 Июля 2019

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр): Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна КіберАкме- лабораторія

Комп’ютерна Інтернет - Лабораторія (Центр):

Лабораторія розвитку та діагностики психо-фізіологічних характеристик людини (дітей, дорослих: студентів, військових, фахівців, професіоналів)

 

 

Програма роботи (2019 - 2020 рр.)

                              

 1. Організаційні питання
 • Закріплення за лабораторією комп’ютерного класу
 • Проектування сайту Інтернет- Лабораторії «Акме- Педагогіка та реабілітація».
 • Залучення до роботи Інтернет- Лабораторії нових членів.
 • Видання друкованих матеріалів з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Встановлення науково – дослідницьких зв’язків з організаціями та членами інших акме- організацій в нашій країні та за кордоном.
 • Інформаційна – рекламна робота про роботу секції: розповсюдження. інформаційних матеріалів, організація та проведення презентацій нових книг         з питань інноваційних інформаційних технологій.
 • Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Консультації з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Створення логотипу, альбому та стенду з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
 • Започаткувати поточний (електронний та паперовий) альманах лабораторії з періодичністю раз на тиждень.
 • Проведення загальних (підсумкових) зборів членів лабораторії (один раз на рік), організаційних засідань (раз в квартал), робочих секційних зборів (раз в   місяць).
 • Найкращих акме- дійсних членів лабораторії відзначати на стенді лабораторії та у наказах НТУУ КПІ.
 • Науковий керівник та організаційний керівник лабораторії (вчений секретар) призначається наказом ректора НТУУ КПІ.

 

 1. Науково – дослідницька робота
  • Дослідження та аналіз комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація:
 • Експертно-аналітичної з проблем Здоров’я, Інтелекту, Профорієнтації тощо;
 • Експертно-аналітичної ергономічно-ергатичної навчально – педагогічної та реабілітаційної;
 • Експертно-аналітичної гомеостазної медико – біологічної;
 • Гармонійної акме – Особи;
 • Підтримки прийняття рішень для акме- Людини;
  • Дослідження прогресивних (інноваційних) інформаційних технологій для створення експертних комп’ютерних акме- інформаційних педагогічних    та реабілітаційних систем.
  • Дослідження внутрішніх потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми (технології) удосконалення їх внутрішніх особливостей.

 

 1. Практична робота
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей (дітей, дорослих: військових, студентів, всіх бажаючих різного віку, професій, фаху і категорій) та формування персоніфікованої програми удосконалення їх внутрішніх особливостей на основі «паспорту» (портрету) Особи, що проектується на основі smart- діагностики.
  • Видача (формування) порад, рекомендацій, алгоритмів, технологій тощо особам, що діагностувалися з питань визначення, розвитку та удосконалення їх потенційно-ресурсних можливостей та реабілітації їх психо-фізіологічних відхилень від нормативних.
  • Організація та проведення Інтернет майстер – класів (очних, дистанційних, веб-інарів).
  • Проектування та впровадження (реалізація) комп’ютерних інформаційних систем з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Організація курсів з дистанційного навчання Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Навчальна (учбова - педагогічна) робота.
  • Проведення лекцій, семінарів, бесід, індивідуальних занять з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Підготовка курсових, дипломних робіт з проблем Акме- Педагогіка та реабілітація.
  • Консультування з питань застосування сучасних інформаційних технологій для розвитку творчих можливостей особи.
  • Проектування е-підручників з питань Акме- Педагогіка та реабілітація.

 

 1. Тестування та діагностика.
  • Проведення на існуючому обладнанні діагностику потенційних можливостей людей та формування персоніфікованої технології, методики, програми удосконалення їх внутрішніх особливостей та формування «паспорту» (портфоліо) Особи.
  • Розробка комп’ютерних тестів з проблем Нейро- профорієнтації та нейро- реабілітації.
  • Розробка методики з проблем Нейро – професійного вибору та нейро- реабілітації.
  • Комп’ютерна діагностика та тестування людини: Здоров’я, Інтелект, Профорієнтація, Професіональний вибір, Реабілітація тощо з метою:
 •  розвитку креативних, аналітичних здібностей сучасного спеціаліста, його можливості точно формулювати проблеми і гіпотези, знаходити рішення складних міждисциплінарних задач. підготовка кандидатських і докторських дисертацій ;
 • залучення викладачів і студентів кафедри до участі в науково-дослідницькій роботі як з програмних курсів, так й за держбюджетними темами;
 • підвищення рівня технічного оснащення навчального процесу, придбання сучасної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; активізація взаємодії з підприємствами міста відносно працевлаштування випускників.
 1. ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ + індивідуальні робочі плани: формуються і визначаються керівником лабораторії.

 

Матеріал підготували:

Системний Аналітик – еврістолог:

Антонов Валерій Миколайович (e-mail: vant[email protected]i.ua; vant[email protected]gmail.com;  

20 Июля 2019

СУЧАСНІ Комп’ютерні АКМЕ- ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСВІТИ ЖУРНАЛІСТІВ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційна акмеологічна Особа

В Українській Академії Акмеології та НТУУ «КПІ» проводяться дослідження стосовно застосування прикладної (професійної) акмеології для підвищення якості  освіти та викладання для журналістів. Акме – вершина, пік, вища ступінь чого-небудь, розквіт. Акмеологія  – комплексна міждисциплінарна галузь наукового знання, що досліджує: психічно-генетичну сферу людини у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні та суб’єктивні фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або сприяють якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної діяльності – акме.

                Проблема безпосередньо пов’язана з науковими та практичними завданнями, які стоять перед Академією та Університетом, де працює автор. Ця проблема якісного професіонального акме- навчання, акме- працевлаштування студентів-журналістів та якісного акме- викладання на поточний момент є вельми актуальною не тільки для студентів НТУУ „КПІ”, але і для всіх майбутніх і працюючих журналістів та і для всіх студентів навчальних закладів, де готують інноваційних акме- журналістів. 

20 Июля 2019

ГЕНДЕРНО-ПОЛОВОЕ И ЭТАСОЛОГИЧНО-ЭТНОСНОЕ РАЗВИТИЕ АКМЕ- ЧЕЛОВЕКА

Опубликовал user-name В. Антонов

Innovation Acmeology

Тема чрезвычайно актуальна, потому что, человек сверхсложное индивидуальное интегрально-синергетическое существо биологично-медицинского, психолого-генетического, социально-етносного и гендерно-сексуального типа. Не существует «юнисекс» людей, каждый человек уникален по своим более чем 4500 параметрам. Академик Казначев В.П. писал: «Все знания накопленные человечеством о неживой природе составляют - 95%, о живой природе - 4%, о человеке - 1%». Казначеев В.П. также заявлял, что «… наука о человеке, как о космическом явлении, стремящаяся познать вселенную, но не знающего самого себя» [В.П.Казначеев]. Древние заявляли: «Познай самого себя и ты познаешь весь мир» (Сократ); «Нет ничего более сложного, чем познание самого себя», «Вселенная находится внутри человека» (Фалес). «Мы знаем много, но наше незнание – море, а знание – капля. Только знание может открыть нам глаза, правильно оценить Вселенную, указать ее прошедшее и будущее и понять, что Вселенная и жизнь – одно и то же» (К. Циолковский). «Мы научились летать как птицы в небе, мы научились плавать, как рыба в воде, теперь нам осталось научиться жить на земле, как человек» [А.Эйнштейн]. Идея комплексного исследования психофизиологической эволюции взрослого человека и построение экспериментальноой акмеологии была сформулирована в 1957 г. Б.Г.Ананьевым [Ананьев Б.Г. «Человек как общая проблема современной науки // Весник ЛГУ. - 1957. - № 11; «О системе возрастной психологии // Вопросы психологии - 1957. - № 5»]. «Большая масса дисциплин (больше 200) создают в своей совокупности человекознание» [Б.Г.Ананьев].

20 Июня 2019

ACMEOLOGICAL METHOD FEATURES FOR CREATIVE CYBERACMEOLOGICAL MATHEMATIC AUTOMATED WORKPLACES OR HUMAN-COMPUTER SYSTEMS

Опубликовал user-name В. Антонов

Innovation Acmeology

The new type of human-computer systems - cyberacmeological workplaces are designed to provide users with specific advice and recommendations for a certain request of individual personal type. These can be recommendations on the actions of a person in a particular situation, or general tips on improving the health status, achieving professional success, gaining the desired personal qualities, etc.  Information about the person is submitted to the database and used in analyzing the results of testing the status of a specialist and the formation of recommendations for all available to the system information about the characteristics of a particular user.

To solve all these tasks, a new cyberbehavioral method has been developed, the objects of which are the person who provides the cyberacmeological system with the information necessary for analysis of his personality and receives recommendations that influence the behavior of this person, as well as the adaptation of new decisions and recommendations depending on whether system recommendations and changes made were accepted or not.

17 Июня 2019

АКМЕ- ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА МАТЕМАТИКА У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХХІ СТОРІЧЧЯ

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний Інтернет в Україні

Проблема, що аналізується і досліджується в НТТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в УАА актуальна та інноваційно-креативна. Епістемологія це англомовний термін, що означає теорію пізнання і головним чином наукового пізнання. К.Папер називає  епістемологію еволюційною, тому що він розглядає її як продукт біологічної еволюції. Головними проблемами еволюційної епістемології К.Папер вважає наступне: еволюція мови людини і її вплив на зростання людського знання; поняття хибності і істинності; опис питань и проблем, що вирішуються; спосіб-технологія вирішення проблем.

Цей підхід особливо важливий у сучасній освіті взагалі і при викладанні (вивченні) математики в сучасному технічному університеті – вочевидь.

Проблема вельми актуальна, важлива та інноваційно-креативна! В Українській Академії Акмеології (УАА) є окремий підрозділ, який опікується і цим науково- теоретичним і практично-емпіричним направленням і називається він – Акме- ювенологія.

31 Мая 2019

Гармонійна Акме- Особистість інноваційного Журналіста

Опубликовал user-name В. Антонов

Інноваційний акме- Журналіст

В Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" започатковано майстер-клас на тему: «Гармонійна Акме- Особистість Журналіста». Майстер-клас (лекції, семінари) організовано під керівництвом  доктора наук, професора, акме- викладача, академіка - Антонова Валерія Миколайовича.

 

Досліджується проблема, що журналіст, це мозок, душа і дух нації; це «арій» душі і духу,  що справжній журналіст формується через - Самоосвіту та самовдосконалення, що  повинні завжди супроводжувати гарного журналіста. Наголошується, що:

 1. Журналіст грамотно володіє мовою та має відчуття стилю, широкий кругозір та ерудованість.
 2. Журналіст володіє знаннями з 270 наук про людину (Людинологія- людинознавство), що допомагають йому налагоджувати контакти з різними людьми.
 3. Журналіст володіє іноземними мовами, що значно розширює сферу його можливостей.
 4. Журналіст має розвинуті творчі здібності та аналітичний склад мислення.
 5. Журналіст - фахівець з Комунікабельністі, цілеспрямованісті, допитливісті та винахідливісті.

Також розглядаються питання:

 1. Журналіст - це одна з найнебезпечніших, екстремальних, стресових та ризикованих професій. Журналіст - це універсальна Акме- Особистість, знавець інноваційної науки: ЛЮДИНОЛОГІЯ і МУДРАГЕЛІЯ; це детектив з міцної психікою і нервами (тілом, душею і духом). Це Антрополог і Філософ - мудрагель.
 2. Журналістика - це мистецтво, наука і релігія (одночасно). Це поклик Душі, Серця, Розуму на генетичному рівні.
 3. Основні проблеми Журналіста. Основні переваги Журналіста.
 4. Наголошено, що Національна Спілка Журналістів України (НСЖУ) - об’єднує акме- людей та формує і розвиває акме- арієв.
 5. НСЖУ - допомагає, роз’яснює, розкриває, досліджує, аналізує та синтезує основні проблеми життєдіяльності людини взагалі, та роздержавлення, приватизацію, право власності - зокрема, а також захист інтелектуальної власності і комп’ютерне та Інтернет - авторське право.
 6. На кафедрах Університету - здійснюється комп’ютерне тестування, моніторинг, сканування та приборна діагностика акме- здібностей студентів, які навчаються, щоб «стати журналістом».

         Разом з  Українською Академією Акмеології (керівник академік Антонов В.М.)  на кафедрах Університету формується «Генетичний паспорт журналіста» на основі медико- біологічної гомеостазної поліакмової моделі та експертно-аналітичної інформаційної системи з урахуванням збереження і вдосконалення  акме- психо- генетичного і фізіологічного здоров’я журналіста, його самозбереження, самореалізації, самовдосконалення, само мотивації, самоосвіти тощо. Визначаються потенційно-ресурсні можливості Людини для визначення її придатності (її генотипу) до якісної роботи журналістом, тобто визначається наявність ГЕНА - Журналістики  у майбутнього чи існуючого Журналіста.

1 2